Private Equity

Pomagamy partnerom private equity w szybkim tworzeniu wartości swoich portfeli, wykorzystując doświadczenie z dziedzin projektu cyfrowego, inżynierii i technologii.

Co oferujemy?

W ciągu ponad 10 lat pracy z przedsiębiorstwami typu private equity i spółkami portfelowymi udowodniliśmy naszą skuteczność w maksymalizacji wartości i redukcji kosztów operacyjnych, a także nasze doświadczenie we wspieraniu spółek portfelowych na wszystkich etapach rozwoju. Jako partner współpracujemy w celu zdefiniowania najważniejszych wyzwań spółek portfelowych. Następnie opracowujemy programy i organizujemy warsztaty, w ramach których badamy dostępne możliwości i osiągamy natychmiastowe rezultaty.

Procedury due diligence i doradztwo

GL_Icon_Chevron

Planowanie portfela inwestycji PE

GL_Icon_Chevron

Analiza branżowa przedsiębiorstwa

GL_Icon_Chevron

Analiza biznesowa i technologiczna spółki portfelowej

Strategia i plan tworzenia wartości

GL_Icon_Chevron

Architektura platformy

GL_Icon_Chevron

Angażowanie klienta i mapy doświadczeń

GL_Icon_Chevron

Projektowanie innowacyjnych produktów

Zespoły i procesy zorientowane na cel

GL_Icon_Chevron

Realizacja strategii cyfrowych (koncepcji i szablonów)

GL_Icon_Chevron

Budowa platform

GL_Icon_Chevron

Optymalizacja zespołów produktowych

GL_Icon_Chevron

Optymalizacja procesów DevOps w kierunku szybkiego cyklu wydawniczego

Panel kontrolny dla całego portfela i zarządzanie zaangażowaniem

GL_Icon_Chevron

Pojedynczy panel kontrolny dla całego portfela inwestycji PE

GL_Icon_Chevron

Standardowe wskaźniki KPI

GL_Icon_Chevron

Umowy ramowe (GL i PE)

GL_Icon_Chevron

Dzielenie się najlepszymi praktykami

GL_Icon_Chevron

Prywatne warsztaty

GL_Icon_Chevron

Dostęp z każdego miejsca na Ziemi

Czym się zajmujemy?

Ze strategicznego punktu widzenia, firmy muszą zaadaptować projektowe sposoby myślenia i pracy, aby wprowadzać produkty na rynek szybciej i z większym zyskiem. Partnerstwo strategiczne z GlobalLogic zapewni Państwa spółkom portfelowym dostęp do międzynarodowego zespołu projektantów i technologów czerpiących wzorce z Doliny Krzemowej. Jesteśmy ekspertami w naszej dziedzinie i posiadamy gruntowną wiedzę, dzięki której pomożemy w doskonaleniu umiejętności zespołów i usprawnieniu organizacji, umożliwiając wprowadzanie innowacji w szybszy i bardziej cyfrowy sposób.

Szybka redukcja kosztów

Transformacja operacyjna

GL_Icon_Chevron

Agile

GL_Icon_Chevron

Struktura organizacyjna produktów

GL_Icon_Chevron

Procesy DevOps/CICD

Automatyzacja, industrializacja, akceleracja

Transformacja produktowa

GL_Icon_Chevron

SaaS

GL_Icon_Chevron

Architektura referencyjna: API/Mikrousługi

GL_Icon_Chevron

Rozwiązania chmurowe

GL_Icon_Chevron

Data/AI

GL_Icon_Chevron

Szybki cykl wydawniczy

Transformacja przedsiębiorstwa

Transformacja biznesowa

GL_Icon_Chevron

Ekosystem partnerów

GL_Icon_Chevron

Monetyzacja danych

GL_Icon_Chevron

Customer Experience

GL_Icon_Chevron

PaaS

Horizontal Arrows

Większa wydajność

Szybszy rozwój

Koncentruj się na wynikach EBITDA i Topline, jednocześnie zwiększając innowacyjność.

Z myślą o zapewnieniu bezproblemowego wejścia na rynek, tworzenia wartości i wyjścia z rynku.

  • URL copied!