Udržateľnosť

Odpoveď na najpálčivejšie sociálne a environmentálne problémy.

Udržateľnosť

Ako súčasť skupiny Hitachi sme členom rodiny spoločností, ktoré sa prostredníctvom Divízie sociálnych inovácií sústredia na nachádzanie riešení tých najpálčivejších sociálnych a environmentálnych potrieb sveta.

Zistite viac o našej iniciatíve zameranej na riešenie sociálnych, environmentálnych a ekonomických problémov, a tým aj na budovanie udržateľnej spoločnosti a zlepšovanie kvality života pre všetkých.

Udržateľnosť podľa Hitachi

My v Hitachi považujeme ciele udržateľného rozvoja OSN za iniciatívu, ktorá je kľúčová pre budovanie udržateľnej spoločnosti a zlepšovanie kvality život ľudí prostredníctvom riešenia sociálnych, environmentálnych a ekonomických problémov. Naším záväzkom je prispieť k dosiahnutiu spomínaných cieľov pomocou využívania sociálnych inovácií a presadzovaním udržateľnosti v priemysle i v celej spoločnosti.

Spoločnosť Hitachi je globálnym konglomerátom pôsobiacim v rôznych oblastiach. Sme preto presvedčení, že naša činnosť by mala napĺňať nielen naše finančné ciele, ale mala by tiež znižovať negatívne sociálne a environmentálne javy. Zároveň vnímame vzájomnú prepojenosť jednotlivých cieľov udržateľného rozvoja, preto sme odhodlaní prostredníctvom sociálnych inovácií priamo i nepriamo prispievať k napĺňaniu všetkých 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN.

 

hitachi sustainability

 

Správa o udržateľnosti skupiny Hitachi

  • URL copied!