Sme GlobalLogic

Sme spoločnosť, ktorá sa venuje vývoju a inžinieringu digitálnych produktov. Vďaka prepojeniu UX dizajnu s komplexným prístupom k vývoju a inžinieringu formujeme spolu s klientmi ich predstavu o vlastnej budúcnosti a pomáhame im urýchliť ich prerod na moderné digitálne podniky.

share

Inovujeme a uvažujeme digitálne

GlobalLogic, a Hitachi Group Company, je lídrom vo vývoji digitálnych produktov. Svojim zákazníkom pomáhame navrhovať a vyvíjať softvérové riešenia pre produkty, platformy a iné digitálne vymoženosti novej generácie. Spojenie strategického dizajnu, komplexného vývoja a vertikálnych odborných znalostí s technologickými schopnosťami spoločnosti Hitachi nám umožňuje ukázať zákazníkom najnovšie možnosti a urýchliť ich prerod na digitálne spoločnosti budúcnosti. Spoločnosť GlobalLogic so sídlom v americkom Silicon Valley má dizajnové a produkčné centrá po celom svete, vďaka čomu ponúka zákazníkom z odvetvia telekomunikácií, finančných služieb, automobilovej výroby, zdravotníckej starostlivosti a biologických vied, technológií, médií a zábavného priemyslu, výroby či polovodičov všetky výhody dôkladnej znalosti svojho odvetvia.

Ako vám môžeme pomôcť

GlobalLogic pomáha firmám vytvárať pridanú hodnotu naprieč celým životným cyklom produktov nielen formou vývoja najmodernejších technológií, ale aj prispôsobovaním zaužívaných produktov pre potreby novej digitálnej éry. V čoraz digitalizovanejšom svete je centrom všetkých našich interakcií a snaženia zákazník. Ukazujeme firmám, ako môžu lepšie zapojiť svojich spotrebiteľov, inovovať v rámci predvídateľných rozpočtov a priniesť na trh novú generáciu digitálnych produktov a služieb v čo najkratšom čase.

Pomocou postupov v dizajne zameraných na ľudí, rozsiahlych technických schopností a agilných vývojových a realizačných postupov zákazníkom ponúkame možnosť meniť svoje obchodné i produktové interakcie, vyvíjať inovatívne produkty a služby a urýchľovať ich uvedenie na trh.

GlobalLogic – fakty a čísla

Spoločnosť GlobalLogic už viac než 20 rokov spája svoje sily s firmami zo všetkých významných odvetví, aby ponúkala špičkové produkty a spájala ľudí, produkty a podnikateľské príležitosti. V roku 2021 spoločnosť Hitachi Ltd. získala spoločnosť GlobalLogic. Schopnosti spoločnosti GlobalLogic nám v kombinácii s platformou Lumada spoločnosti Hitachi umožňujú zaviesť rozsiahly súbor digitálnych riešení Hitachi na globálny trh a pomôcť zákazníkom a spoločnostiam riešiť ich problémy prostredníctvom agilného vývoja aplikácií v cloude.

  • Spoločnosť založená v roku 2000
  • Získaná spoločnosťou Hitachi Ltd. v roku 2021
  • 21,000+ zamestnancov v 14 krajinách
  • 400+ aktívnych klientov
  • 70+ private label dedikovaných tímov
  • 30 vývojových centier
  • 8 dizajnových centier
  • 12 obchodných zastúpení
  • 350+ UX/UI dizajnérov a developerov prostredníctvom spoločnosti Method, ktorá sa venuje zážitkovému dizajnu

Sme v dobrej spoločnosti

Naši zákazníci menia zaužívané postupy inovatívnymi riešeniami, otvárajú nové trhy a zlepšujú životy nespočetného množstva ľudí. Máme šťastie, že môžeme spolupracovať so stovkami firiem zameraných na budúcnosť vrátane mnohých popredných svetových hardvérových, softvérových a spotrebiteľských spoločností.