Kultúra

Keďže zákazníkom ponúkame služby, naším najcennejším aktívom sú naši zamestnanci. Preto považujeme za dôležité vytvárať pozitívne a produktívne pracovné prostredie a firemnú kultúru založenú na rôznorodosti, inkluzívnosti a ZÁBAVE!

share

Naša kultúra

V GlobalLogic Slovakia nájdeš skvelý pracovný kolektív, v ktorom dostaneš priestor na rozvoj svojich zručností. Uznávame kultúru otvorenosti, starostlivosti a inkluzívnosti, ktorá ponúka flexibilné pracovné schémy, vyvážený pracovný a súkromný život a aktívnu prítomnosť v komunitách, kde pôsobíme.

Život v GlobalLogic

Brand development
Brand development
Brand development

Worklife balance je zo strany GlobalLogic zabezpečený množstvom aktivít počas celého roka, do ktorých sa môžeš zapojiť. Podujatia zamerané na rozvoj pracovných zručností, konferencie, technické talky, ale aj podujatia, kde sa môže človek odreagovať a oddýchnuť si počas týždňa zdravia, vianočnej párty, športových súťaží.

Úspešný zamestnanec, spokojný zamestnanec.

V GlobalLogic Slovakia nájdeš skvelý pracovný kolektív, v ktorom dostaneš priestor na rozvoj svojich zručností. Uznávame kultúru otvorenosti, starostlivosti a inkluzívnosti, ktorá ponúka flexibilné pracovné schémy, vyvážený pracovný a súkromný život a aktívnu prítomnosť v komunitách, kde pôsobíme

Ako vyzerá keď sa GlobalLogic baví?