Kultúra

Keďže zákazníkom ponúkame služby, naším najcennejším aktívom sú naši zamestnanci. Preto považujeme za dôležité vytvárať pozitívne a produktívne pracovné prostredie a firemnú kultúru založenú na rôznorodosti, inkluzívnosti a ZÁBAVE!

Naša kultúra

V GlobalLogic Slovakia nájdeš skvelý pracovný kolektív, v ktorom dostaneš priestor na rozvoj svojich zručností. Uznávame kultúru otvorenosti, starostlivosti a inkluzívnosti, ktorá ponúka flexibilné pracovné schémy, vyvážený pracovný a súkromný život a aktívnu prítomnosť v komunitách, kde pôsobíme.

Život v GlobalLogic Slovakia

Worklife balance je zo strany GlobalLogic Slovakia zabezpečený množstvom aktivít počas celého roka, do ktorých sa môžeš zapojiť. Podujatia zamerané na rozvoj pracovných zručností, konferencie, technické talky, ale aj podujatia, kde sa môže človek odreagovať a oddýchnuť si počas týždňa zdravia, vianočnej párty, či športových súťaží. Každý z kolegov si tam nájde to svoje.

Úspešný zamestnanec, spokojný zamestnanec.

V Európe zamestnávame už viac než 10 000 odborníkov.

  • URL copied!