Naša kultúra a hodnoty

Hľadáme odvážnych a rozumných ľudí plných kreativity, vynaliezavosti a znalostí schopných vytvárať technológie budúcnosti.

V GlobalLogic sú ľudia vždy na prvom mieste. Svojim zamestnancom ponúkame zaujímavú prácu, kontinuálne vzdelávanie, vyváženosť a flexibilitu, aby mohli byť v sebe každý deň objavovať to najlepšie. Tento prístup prenášame aj na svojich zákazníkov a ich projekty a pomáhame im tak vytvárať riešenia, ktoré menia pravidlá hry a zlepšujú či zachraňujú životy. Vytvárame lepšiu budúcnosť pre nás všetkých aj pre svet okolo nás.

Rozumní

Hľadáme citlivých a talentovaných ľudí schopných riešiť problémy a myslieť kreatívne, ktorí dokážu využiť najnovšie technológie, dizajnérske nástroje a postupy na nachádzanie prevratných riešení pre dobro klientov, ľudstva a planéty.

Odvážni

Nebojíme sa tvoriť budúcnosť. Vďaka predstavivosti prinášame inovácie a pomáhame klientom vidieť svet taký, aký by mal byť. Vytvárame výnimočné riešenia, ktoré zlepšujú svet a zachraňujú životy.

Ľudskí

Sme presvedčení, že výnimočnosť možno dosiahnuť len ak sú na prvom mieste ľudia. Starostlivosťou o svojich zamestnancov a klientov budujeme udržateľnejšiu a inkluzívnejšiu budúcnosť pre celé ľudstvo a planétu.

5 pilierov EVP spoločnosti GlobalLogic

Patríte sem

Ponúkame kultúru, kde sú na prvom mieste ľudia a holistický prístup k nim. 

Našou prioritou sú naši ľudia. Od prvého dňa vás privíta inkluzívne prostredie dávajúce pocit spolupatričnosti naprieč regiónmi, pobočkami a pozíciami. V GlobalLogic nájdete kolegiálnych spolupracovníkov, inšpiratívnych manažérov a ústretových lídrov.

Kultúru empatie a podpory prenášame aj na svojich klientov a ich projekty a hľadáme súlad s ich ambíciou robiť svet lepším. Naše produkty prinášajú výnimočné výsledky a zároveň podporujú inkluzívnosť a udržateľnosť. V GlobalLogic sú skrátka prioritou ľudia – naši zamestnanci a naši klienti.

Posuňte svoju kariéru na vyššiu úroveň a meňte svet k lepšiemu

Ponúkame dlhodobé možnosti v oblasti vzdelávania a osobného rozvoja.

V GlobalLogic nájdete dynamické a podnetné prostredie plné príležitostí na rozširovanie svojich vedomostí, zlepšovanie svojich schopností a budovanie svojich zručností. Vďaka spolupráci s top klientmi a so skúsenými kolegami na celom svete budete mať nielen šancu zlepšovať sa, ale získate aj mentorov, ktorí vám v napredovaní pomôžu.

Ponuka komplexných vzdelávacích, školiacich a odborných programov spoločnosti GlobalLogic vám dáva bohaté možnosti osobného aj profesijného rozvoja.

Práca, ktorá inšpiruje

Ponúkame zaujímavú a inšpirujúcu prácu, ktorá vás bude motivovať a rozšíri vám obzory.

Široká škála odvetví, technológií a partnerstiev s poprednými značkami ponúka perspektívu profesijného uplatnenia plnú zaujímavých výziev a šancí neustále sa zlepšovať. Každý nový projekt vám otvorí jedinečné možnosti – budete môcť prekročiť hranice všednosti, využiť svoje zručnosti pri riešení problémov, pomôcť klientom formovať ich budúcnosť a prinášať na trh nové produkty a riešenia. V GlobalLogic budete pracovať na tých najkomplexnejších a kľúčových riešeniach novej generácie.

Objavujte v sebe každý deň to najlepšie

Ponúkame vyváženosť a flexibilitu. V GlobalLogic budete podporu rovnováhy osobného a pracovného života naozaj cítiť.

Chápeme, že život sa deje aj mimo kancelárie, a chceme, aby ste dokázali vyťažiť to najlepšie z oboch svetov. V našej rozmanitej ponuke pozícií, kariérnych oblastí, úloh a flexibilných pracovných podmienok určite nájdete to, čo najlepšie vyhovuje vašim profesionálnym a osobným ambíciám. Sme presvedčení, že práca môže byť radosťou a chceme, aby vám prinášala radosť.

Hodnoty sú pre nás dôležité

Sme organizáciou s vysokou mierou dôvery. Všetko, čo robíme, robíme transparentne, úprimne a čestne.

Ponúkame bezpečné, príjemné a stabilné pracovné prostredie, ponúkame spoločnosť, ktorej môžete veriť. Integrita a dôvera sú základnou súčasťou našej ponuky hodnôt pre našich zamestnancov aj klientov. Náš dôraz na úprimnosť, transparentnosť a etiku sa ešte viac znásobil spojením so skupinou Hitachi. Spoločne sme silnejší, pretože sa zasadzujeme o digitálnu transformáciu, ktorá pomáha zlepšiť a zachraňovať životy, vytvárať hodnotu pre klientov a budovať udržateľnejšiu budúcnosť pre našu planétu.

  • URL copied!