TRAINEE PROGRAM

Baví ťa IT, máš už základné skúsenosti alebo chceš začať kariéru v oblasti IT? Potom je pre teba pripravený GlobalLogic Trainee Program.

Trainee program

Trainee Program ti umožní absolvovať vzdelávanie na skutočnom projekte v spoločnosti GlobalLogic a získať tak svoje prvé pracovné skúsenosti. Počas Trainee programu si budeš môcť prehĺbiť teoretické vedomosti a získať nové technické zručnosti pod vedením skúseného mentora. Individuálny prístup mentora ti pomôže úspešne zvládnuť Trainee program. Trainee program je ohodnotený aj finančne. Po úspešnom absolvovaní Trainee programu, budete mať možnosť pokračovať v spolupráci na reálnom projekte.

Trainee program timeline

Požiadavky na účasť v programe

  • Technické vzdelanie (bakalárske, špecializované alebo magisterské štúdium)
  • Základné znalosti programovania alebo testovania (v závislosti od vybraného programu)
  • Znalosť anglického jazyka – stredne pokročilá a vyššia
  • Vlastné projekty alebo kurzy sú veľkou výhodou!

 

Ako sa prihlásiť do programu?

Sleduj voľné pracovné miesta na našom webe v sekcii Kariéra a odošli životopis, ak ťa Trainee pozícia zaujme. Náš kolega ťa bude kontaktovať do jedného týždňa za predpokladu, že tvoje znalosti a zručnosti zodpovedajú požiadavkám na Trainee program.  Ak potrebuješ viac detailov, ozvi sa na jobs.slovakia@globallogic.com a radi ti zodpovieme na tvoje otázky.

 

Absolventi o Trainee programe

Moje trainee školenie prebiehalo po prijatí na pozíciu Trainee testera a trvalo 3 mesiace. Jednalo sa prevažne o samoštúdium dokumentácie vzťahujúcej sa na náš produkt a následne dokumentov/protokolov, ktoré sa zaoberali testovaním nášho zariadenia a softwaru. Požadované teoretické znalosti som si osvojila aj za pomoci Udemy kurzov. Praktické znalosti práce so zariadeniami, ktoré využívame pri testovaní som si doplnila buď prostredníctvom referenčných materiálov alebo za pomoci mentora a kolegov. Trainee program bol súčasťou mojej skúšobnej doby a preto to beriem ako veľmi podstatnú súčasť adaptácie sa na pracovnú pozíciu. Bola to aj možnosť pre mňa posúdiť či ma daná pozícia napĺňa a baví.

Michaela Alksnevičius, Associate Test Engineer

 

Program sa dal zvládnuť aj popri štúdiu, človek sa viac naučil time management, a ako pracovať so svojím voľným časom. Nastupoval som na full time pozíciu, čiže 40 hodín do týždňa. Od prvého dňa som bol zapojený do projektu a učil sa o všetkých potrebných skilloch, ktoré potrebujem vedieť. Môj mentor sa priamo podieľal na tréningu mojich zručností, ktoré boli potrebné pre projekt. Odporučil by som Trainee program iným záujemcom kvôli tomu, že za tých pár mesiacov sa človek naučí obrovské množstvo informácií a zručností, a môže byť tak plynule zaradený do projektu.

Richard Pribula, Associate Test Engineer

 

Je potrebné zosúladiť školský rozvrh s pracovnou dobou. Pre mňa bolo nevyhnutné mať aspoň približne naplánovaný každý deň, ak som chcel stihnúť pracovať, študovať a venovať sa svojim záľubám. Od začiatku som nastúpil na plný úväzok takže som bol v práci 8 hodín denne pričom mi bolo umožnené odísť do školy ak som to potreboval. Následne som si vymeškané hodiny v práci doplnil. Na začiatku nám vedúci nášho tímu dal celkový prehľad o projekte a o tom, čo obnáša naša práca testerov. Komunikácia bola bezproblémová, mohol som sa na mentora alebo kohokoľvek iného v tíme obrátiť s akoukoľvek otázkou. Určite by som Trainee program odporučil aj iným záujemcom, pretože GlobalLogic vytvoril veľmi komfortné prostredie kde sa príjemne pracuje. Dáva priestor na kariérny rast ľuďom, ktorí majú ambície posúvať sa vyššie.

Daniel Rosina, Associate Test Engineer

Čo absolvovaním Trainee programu získate

Single Grid Image

Stáž na komerčnom projekte

Single Grid Image

Rozvoj vlastných kompetencií

Single Grid Image

Podpora skúseného mentora

Single Grid Image

Rôzne výhody

Single Grid Image

Školenia na interných školeniach od firmy

Single Grid Image

Príležitosť stať sa associate/juniorom v GlobalLogic

Hlavné smery

Single Grid Image

Android

Single Grid Image

.NET

Single Grid Image

Business Analysis

Single Grid Image

C++

Single Grid Image

Data Science

Single Grid Image

DevOps

Single Grid Image

Embedded

Single Grid Image

iOS

Single Grid Image

Java

Single Grid Image

Javascript

Single Grid Image

Machine Learning

Single Grid Image

Kernel

Najčastejšie kladené otázky

Trainee program trvá od 3 do 6 mesiacoch, v závislosti od projektu a skúsenosti kandidáta.

Každý Trainee zamestnanec má priradeného mentora, ktorý s ním každý deň prechádza jeho úlohy a usmerňuje jeho technologický rast.

Mentor dohliada na  svojho zverenca, zadáva mu úlohy, kontroluje jeho napredovanie, odpovedá na otázky a usmerňuje jeho technologicky vývoj. Mentor a Trainee zamestnanec sa stretávajú podľa individuálneho plánu alebo podľa potreby projektu, na ktorom spolupracujú.

Trainee program prebieha formou plného pracovného úväzku, takže je potrebné školeniu venovať 40 pracovných hodín týždenne. Samozrejme, počas tréningu sa môžete venovať aj štúdiu v škole, je však potrebné si chýbajúce hodiny Trainee programu doplniť.

Áno, Trainee program môžete absolvovať čiastočne aj na home office.

Trainee účastník je zamestnancom spoločnosti GlobalLogic Slovakia. To znamená, že dostáva adekvátny plat za pridelené úlohy.

Úspešný absolvent Trainee programu sa rovno zaradí na projekt.

Ak sa očakávania nenaplnili a Trainee zamestnanec neodovzdával požadovaný výkon, jeho práca sa v GlobalLogic končí.

  • URL copied!