Andrew Kalinovsky

Senior Vice President, Corporate Development

Andrew Kalinovsky začal pracovať pre GlobalLogic v roku 2008 a odvtedy zohráva kľúčovú úlohu v oblasti obchodných operácií a náborových stratégií firmy a jej vzťahu so zákazníkmi. V súčasnosti pôsobí ako Senior Vice President of Global Operations, vedie M&A aktivity firmy a zodpovedá za kľúčové interné iniciatívy prepájajúce trhové a prevádzkové stratégie spoločnosti. Zároveň riadi chod kancelárie generálneho riaditeľa, zodpovedá za vzťahy s investormi a členmi správnej rady a významnou mierou sa podieľa na zabezpečovaní rastu spoločnosti.

Pred príchodom do GlobalLogic bol spoluzakladateľom a CEO vývojárskej spoločnosti Validio Software, ktorú neskôr prevzala firma GlobalLogic. Počas svojho pôsobenia v nej vyvíjal softvérové produkty pre vznikajúce webové ekosystémy v oblasti elektronického obchodovania, zdravotníctva a telekomunikácií. V minulosti tiež založil firmu Alis Software, ktorá sa zaoberala vývojom softvéru a elektronického vybavenia pre malé firmy (vrátane prvých technológií pre smartfóny).

Má magisterské vzdelanie v odbore výpočtová technika a pri riešení najrôznejších problémov rád spája svoje analytické a kreatívne schopnosti. Vo voľnom čase sa venuje atletike, pracuje pre komunitu a zaujíma sa o celoživotné vzdelávanie.

  • URL copied!