Sme GlobalLogic

Spoločnosť zaoberajúca sa digitálnym produktovým inžinierstvom.
Integrujeme zážitkový dizajn a komplexné inžinierstvo, aby sme našim klientom pomohli predstaviť si, čo je možné, a urýchlili ich prechod na digitálne podniky budúcnosti.

Avnish Singh

Senior Vice President & Global Head of Content Engineering

Avnish Singh má viac ako dvadsaťročné skúsenosti v technologickom priemysle a je senior viceprezidentom (SVP) a globálnym vedúcim oddelenia Content Engineering. Na základe svojich rozsiahlych znalostí v oblasti produktov a platforiem sa zameriava na poskytovanie špičkových obsahových a dátových inžinierskych riešení klientom v rôznych odvetviach a na výrazné rozširovanie tejto činnosti. V spoločnosti GlobalLogic je zodpovedný za riadenie inovácií a poskytovanie vedúcej úlohy v oblasti globálneho obsahového inžinierstva.

Pred nástupom do spoločnosti GlobalLogic zastával Avnish kľúčové globálne vedúce pozície v spoločnosti Edgeverve/Infosys, kde bol zodpovedný za definovanie stratégie, založenie a rozšírenie pôsobnosti spoločnosti Infosys v oblasti umelej inteligencie a automatizácie v spoločnosti Edgeverve.

Avnish je silným zástancom DEI a buduje a podporuje súdržné tímy pre cieľavedomý rast. S nadšením pre inovácie a poskytovanie vysokohodnotných riešení sa venuje formovaniu budúcnosti obsahového inžinierstva a napredovaniu na ceste digitálnej transformácie pre spoločnosť GlobalLogic a jej klientov.

  • URL copied!