Caroline Burger

Global Head of Marketing

Caroline Burger už viac než 20 rokov pôsobí vo vedúcich pozíciách v marketingu technologických a poradenských firiem. Má skúsenosti s riadením marketingových tímov a pomáha rozvíjať podniky na celom svete. Svoje odborné znalosti v oblasti marketingu zameraného na klientov Caroline využíva na vytváranie na mieru šitých správ a pripravených skúseností s cieľom zvyšovať príjmy, budovať vzťahy a zlepšovať reputáciu naprieč odvetviami. Jej odborné skúsenosti siahajú od marketingových disciplín cez komunikačné kanály vrátane account-based marketingu, vývoja obsahu a marketingu kanálov až po tradičné médiá a reklamy.
Pred tým, ako sa pridala ku GlobalLogic, pôsobila Caroline ako výkonná riaditeľka v spoločnosti Accenture, kde zastávala mnoho funkcií. Pôsobila tu napríklad ako North America Client Relationship Marketing Lead, kde zodpovedala za trhovú stratégiu pre prioritné účty; pracovala aj ako vedúca marketingovej jednotky pre Northeast Market Unit, kde sa starala o všetky odvetvia; a viedla tiež globálnu marketingovú jednotku pre odvetvie zdravotníctva a verejných služieb.

Caroline má bakalárske vzdelanie z Drexel, kde absolvovala odbor riadenie podniku, marketing a firemná komunikácia (Business Administration, Marketing and Corporate Communications). S manželom a tromi deťmi žije v New Jersey.

  • URL copied!