share

David Hamilton

Group Vice President, Healthcare and Life Sciences Business

David Hamilton prináša viac než dvadsaťročné skúsenosti v oblasti zdravotníckych služieb a digitálnych odvetví. Ako Group Vice President segmentu zdravotníctva a vied o živote spoločnosti GlobalLogic pomáha klientom neustále vylepšovať užívateľskú skúsenosť zákazníka/pacienta a zároveň vyhľadávať nové podnikateľské príležitosti s využitím technológií ako je umelá inteligencia, automatizácia robotických procesov, internet vecí, cloud či telemedicína.

Než sa David pridal k spoločnosti GlobalLogic, pôsobil ako Vice President a General Manager v DXC Technology, kde mal na starosti tím zodpovedný za služby v oblasti zdravotníctva a ľudských zdrojov poskytované v USA na federálnej i lokálnej úrovni s hodnotou 1,5 mld. USD, ako aj nezdravotnícku technologickú divíziu ponúkajúcu produkty a služby pre celoštátne, regionálne i lokálne trhy v USA a Kanade. Na predchádzajúcom mieste pracoval ako Group President a General Manager pre divíziu vládneho zdravotníckeho programu spoločnosti Xerox/Conduent, ktorá sa pod jeho vedením stala najúspešnejšou zložkou firmy. Ešte pred tým bol David Senior VP divízie Enterprise Services spoločnosti Siemens Healthcare a v spoločnosti Cognizant viedol aj tím National Accounts Healthcare & Life Sciences. Pôsobil tiež ako CIO v spoločnostiach Tufts/Managed Comp a Delta Dental Plan.

David získal bakalársky titul B.S. na Saint Anselm College v New Hampshire. Je členom Academy of Healthcare Management (FAHM) pod záštitou AHIP, odbornej spoločnosti Healthcare Information Management Systems Society (HIMSS) a je aj členom Výkonného poradného orgánu asociácie Mental Health America. David často prednáša na podujatiach venovaných zdravotníckym službám a technológiám (napr. v rámci HIMSS, CHIME, MESC, WEDI či AHIP).