Sme GlobalLogic

Sme spoločnosť, ktorá sa venuje vývoju a inžinieringu digitálnych produktov.

Dr. Sunil K. Singh

Chief Technology Officer, Engineering

Doktor Sunil K. Singh je uznávaným odborníkom na technológie, ktorý sa môže hrdiť praktickými skúsenosťami v oblasti konceptualizácie, navrhovania, budovania a uvádzania inovatívnych technologických produktov a služieb na trh. Ako CTO – Engineering riadi Delivery Excellence charter spoločnosti GlobalLogic vrátane tzv. Horizontal Practices (princípov smerovania technickej expertízy v Delivery a zapájania zákazníkov smerom k moderným technológiám) a Global Delivery Assurance systémov spoločnosti.

Kým sa pridal ku GlobalLogic, pôsobil ako Managing Partner v spoločnosti Citadel Ventures, ktorá sa zaoberá investíciami rizikového kapitálu a technológiami a stál pri zrode hi-tech startupov v oblasti big data analytiky, umelej inteligencie, dodávateľských reťazcov a donášky jedál. V minulosti tiež zastával viaceré riadiace funkcie v rôznych technologických organizáciách. Ako prezident a CFO v spoločnosti Greenfence spolupracoval so svetovými obchodnými značkami, výrobcami potravín a certifikačnými orgánmi na vytvorení technologickej platformy pre zaistenie transparentnosti celého dodávateľského procesu s automatizovanou verifikáciou súladu. V minulosti pôsobil aj ako APAC Head a výkonný riaditeľ spoločnosti GlobalLogic v Indii. Vo funkcii CEO a CTO spoločnosti Informance definoval novú kategóriu platformy SaaS pre Manufacturing Intelligence a priviedol spoločnosť k úspešnému uzatvoreniu významnej PE transakcie. K ďalším inovatívnym produktom, ktoré pomáhal uviesť na trh, patrí napr. adaptívna vzdelávacia platforma pre výučbu prostredníctvom prepojených tabletov, UCCNet (platforma synchronizujúca dopyt a ponuku pre CPG spoločnosti) či medicínske roboty.

Sunil získal titul PhD. na Cornell University a bakalársky titul B.Tech. na IIT Kanpur. Ako pedagóg pôsobil na Dartmouth University a Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) a je držiteľom patentov v oblasti virtuálnej reality a chirurgických robotov. Je zanieteným čitateľom a keď má voľno, rád si zahrá tenis alebo pozrie dobrý film.

  • URL copied!