Heather Oxley

Chief People Officer

Heather Oxley je uznávanou expertkou v oblasti ľudských zdrojov, ktorá sa môže pýšiť viac než dvadsaťjedenročnými profesionálnymi skúsenosťami v tomto odvetví. Počas svojej kariéry bola hybnou silou formovania stratégie získavania talentov, globálnych obchodných partnerstiev a navrhovania i realizácie rozsiahlych programov akvizície ľudských zdrojov.
Pred svojím pôsobením v GlobalLogic zastávala Heather viaceré vedúce pozície v spoločnosti Accenture, kde sa starala o stratégie, rozvoj talentov a vedenie divízie HR Business Partner. Pôsobila v rôznych krajinách sveta, napríklad v Číne, Brazílii či
Južnej Afrike, kde pracovala na projekte realizovanom v rámci Rozvojového programu OSN (UNDP). Heather dokáže skvelo kombinovať poznanie rôznych kultúr a lokálnych podmienok s globálnym myslením a konaním. Vďaka svojej záľube v turistike a cestovaní navštívila 45 krajín na všetkých 7 kontinentoch sveta. Heather je tiež skúsenou potápačkou na dôchodku a počas víkendov pracuje v zoologickej záhrade. Je absolventkou Miami University of Ohio, kde vyštudovala chémiu a zoológiu. Heather verí v osobné kontakty a je zanietenou mentorkou a koučkou žien vo vedúcich pozíciách, ktorým pomáha v ich kariérnom raste.

  • URL copied!