Jae Kim

Chief Legal Officer

Jae Kim, expert na firemné právo s viac než dvadsaťročnými skúsenosťami, má na starosti všetky firemné právne záležitosti spoločnosti GlobalLogic a zodpovedá tiež za oblasť riadenia spoločnosti, rizík a súladu s právnymi predpismi.

Predtým, ako sa pridal ku GlobalLogic, pôsobil ako Senior Vicepresident a generálny právny zástupca verejne obchodovanej spoločnosti Rambus Inc., ktorá sa špecializuje na polovodiče a duševné vlastníctvo v tejto oblasti. V Rambus Inc. sa staral o všetky právne veci, vrátane súdnych sporov, záležitostí duševného vlastníctva, fúzií a akvizícií vzťahov s investormi a akcionármi, riadenia firmy a zabezpečenia súladu s právnymi predpismi. Ešte predtým bol Jae členom vedenia spoločností Altran/Aricent a Electronics for Imaging Inc. (EFI), zastával pozíciu senior partnera v prominentnej právnickej firme v Silicon Valley, Wilson Sonsini, a pracoval ako právnik pre Americkú komisiu pre cenné papiere a burzu (SEC).

Bakalárske vzdelanie v odbore ekonómia získal na Boston University a právo absolvoval na American University, Washington College of Law. Vo voľnom čase sa venuje zjazdovému lyžovaniu a bojovým umeniam.

  • URL copied!