Sme GlobalLogic

Sme spoločnosť, ktorá sa venuje vývoju a inžinieringu digitálnych produktov.

Milind Patwardhan

Group Vice President and Global Head of Private Equity Business

Milind Patwardhan stojí na čele najrýchlejšie sa rozvíjajúcej divízie a GTM spoločnosti GlobalLogic. Zároveň sa stará o dobré vzťahy firmy s kľúčovými súkromnými investormi tým, že sa zasadzuje o urýchlené zvyšovanie hodnoty ich portfóliových spoločností. Spomínané portfóliové spoločnosti posilňujú svoje schopnosti a prevádzkovú efektívnosť využívajúc expertízu skupiny naprieč celým životným cyklom produktov, od Diligence až po nasadzovanie riešení. Milind má viac než dvadsaťročné skúsenosti v oblasti služieb produktového vývoja a zameriava sa na podporu kontinuálneho rastu spoločnosti GlobalLogic ako lídra na trhu vývoja softvérových riešení a služieb.

Predtým, ako sa pridal ku GlobalLogic, bol Milind jedným zo zakladajúcich členov spoločnosti Ness Technologies Managed Labs, popredného hráča na trhu služieb softvérového vývoja, a stál aj pri zrode Challenger Systems, start-upu pôsobiaceho v oblasti eCommerce a CRM. Na začiatku svojej kariéry pôsobil v segmente hardvérových systémov a bol tiež kľúčovým členom tímu, ktorý umožnil vstup Dell Computers na indický trh.

Milind má bakalársky titul z fyziky a živo sa zaujíma o históriu a kultúru. Má rád bedminton, v ktorom aj aktívne súťaží, a zapája sa do diania vo svojej komunite.

  • URL copied!