We Are GlobalLogic

A digital product engineering company.
We integrate experience design and complex engineering to help our clients imagine what’s possible and accelerate their transition into tomorrow’s digital businesses.

Piyush Jha

SVP & Head of Asia Pacific

Piyush má viac než dvadsaťročné skúsenosti v oblasti vedenia globálnych tímov a riadenia strategického plánovania pre trh APAC a je známy svojim dokonalým prehľadom o technologických novinkách. Ako zakladajúci člen spoločnosti GlobalLogic zohral kľúčovú úlohu pri budovaní a riadení špičkových technologických tímov v regióne APAC s cieľom podporovať inovácie a digitálnu transformáciu firiem na celom svete. V minulosti bol zodpovedný za riadenie Divízie stratégií a technológií (Strategy and Technology) spoločnosti GlobalLogic v regióne APAC, kde pomáhal klientom formovať ich vízie najmodernejších produktov novej generácie. Úzko spolupracoval s poprednými globálnymi hráčmi v oblasti elektronického obchodu, mobility a internetu vecí (IoT) a vďaka budovaniu dizajnových centier spoločnosti GlobalLogic India dokázal rozšíril ponuku komplexných inžinierskych služieb firmy.

Piyush pôsobí v spoločnosti GlobalLogic už viac ako 20 rokov. Predtým spolupracoval so spoločnosťou D E Shaw na vytvorení ich platformy pre systém elektronického obchodovania s využitím grid computingu. Piyush študoval na IIT Delhi, kde v rámci integrovaného bakalárskeho a magisterského programu úspešne absolvoval štúdium informatiky a matematiky. Je tiež členom Economic Times Leadership Council a Forbes Technology Council.

  • URL copied!