share

Raja Renganathan

Senior Vice President & General Manager, Cloud Engineering and Transformation

Ako riaditeľ divízie Cloud Engineering and Transformation Services je Raja Renganathan zodpovedný za zvyšovanie dynamiky rastu portfólia cloudových služieb spoločnosti GlobalLogic, ale aj za nadväzovanie strategických partnerstiev s lídrami a inovátormi z prostredia poskytovateľov cloudových služieb a budovanie portfólia služieb a produktov uľahčujúcich klientom digitálnu transformáciu firiem.

Viac než dvadsaťpäťročné odborné skúsenosti, ktoré Raja nadobudol v Silicon Valley, siahajú od podnikateľského sektora až k riadeniu veľkých sekcií popredných inovatívnych spoločností. Predtým, ako sa pridal ku GlobalLogic, pôsobil 15 rokov v spoločnosti Cognizant, kde viedol divíziu Infrastructure Services a z pozície viceprezidenta dohliadal na aktivity spoločnosti v divízii Global Cloud Services. Súčasťou jeho práce bola pomoc klientom s digitálnou transformáciou, tvorba inovatívnych ponúk a rekvalifikačných programov pre nich a formovanie partnerského ekosystému v prostredí popredných poskytovateľov cloudových služieb ako sú AWS, Azure, Google či ServiceNow.

Raja je zástancom budovania a manažovania rôznorodých tímov. Pred svojím pôsobením v spoločnosti Cognizant spoluzakladal firmu Innasite, v ktorej následne pracoval ako CEO pre oblasť infraštruktúrnych služieb. Pôsobil tiež vo vedení spoločností Euclid a Microland.

Bakalárske vzdelanie v odbore Electronics & Communications Engineering absolvoval s vyznamenaním na Národnom technologickom inštitúte (National Institute of Technology, REC) v Trichy v Indii, je uznávaným odborníkom, blogerom a obľúbeným spíkrom na odborných podujatiach. Bol tiež členom Distinguished Engineering Council spoločnosti Microsoft a poradného orgánu SISO Advisory Group spoločnosti Vmware.