Srinivas (Srini) Shankar

Chief Business Officer & Head of Global Industries

Srinivas (Srini) Shankar je vizionársky líder s bohatými skúsenosťami v oblasti služieb, ktoré trvajú dve desaťročia. Je to skúsený manažér s preukázanými vodcovskými schopnosťami a vášňou pre zvyšovanie rastu príjmov, ako aj pre zvyšovanie spokojnosti klientov.

Ako obchodný riaditeľ (CBO) a vedúci globálnych odvetví v spoločnosti GlobalLogic sa Srini zameria na rozširovanie vertikálnych schopností a zrýchlenie fungovania spoločnosti v oblasti predaja, marketingu a obchodných jednotiek v jednotlivých odvetviach.

Pred svojím pôsobením v spoločnosti GlobalLogic zastával Srini Shankar kľúčové vedúce pozície, keď pôsobil ako obchodný riaditeľ (CCO) pre Ameriku a globálny vedúci divízie Life Sciences. Počas svojho pôsobenia na týchto pozíciách zohral kľúčovú úlohu pri rozširovaní prítomnosti na trhu a zvyšovaní príjmov. Ako CCO-Americas Srini dohliadal na získavanie nových klientov v rôznych odvetvových vertikálach a líniách služieb v rámci digitálnych obchodných a technologických služieb spoločnosti Cognizant, čo prispelo k jeho rozsiahlym odborným znalostiam v danom odvetví.

Pred svojím pôsobením v spoločnosti Cognizant získal Srini neoceniteľné skúsenosti na vedúcich pozíciách v spoločnosti Infosys, čím si ešte viac upevnil svoju povesť strategického lídra v oblasti technológií a služieb.

  • URL copied!