Sumit Sood

Managing Director, India

Sumit Sood je skúseným manažérom, ktorý má takmer dvadsaťročné skúsenosti v IT. Ako riaditeľ zastúpenia firmy GlobalLogic v Indii sa zemeriava najmä na riadenie významných inžinieringových a digitálnych príležitostí v ázijsko-tichomorskom regióne.

Kým sa pridal ku GlobalLogic, štrnásť rokov pracoval pre nadnárodnú IT spoločnosť Virtusa. Počas svojho pôsobenia v spomínanej firme pracoval so spoločnosťami zo zoznamu Fortune 500 z mnohých sektorov (napr. bankovníctva, telekomunikácií, médií či zábavného priemyslu), pre ktoré pripravoval služby týkajúce sa outsourcingu a transformácie. Zohrával kľúčovú úlohu pri expanzii firmy na stredovýchodné a ázijsko-tichomorské trhy a stál aj pri vzniku zastúpenia spoločnosti v oblasti bankových a poisťovacích služieb v Európe. Predtým pôsobil ako Global Delivery Head divízie Virtusa Financial Services a pričinil sa o vznik nového Delivery centra v indickom Chennai.

Vyštudoval výpočtovú techniku na Punjab Engineering College a postgraduálne vzdelanie získal v odbore biznis manažment (financie) na XLRI. Je zakladajúcim členom World Wide Institute of Software Architects. Vo voľnom čase si rád zahrá golf a miluje historickú a zábavnú literatúru.

  • URL copied!