We Are GlobalLogic

A digital product engineering company.
We integrate experience design and complex engineering to help our clients imagine what’s possible and accelerate their transition into tomorrow’s digital businesses.

Vaibhav Sharma

Chief Financial Officer

Vaibhav-Sharma_Inside-image

S takmer dvadsaťročnými skúsenosťami vo finančnej komunite zohral Vaibhav kľúčovú úlohu vo finančnom plánovaní a účtovníctve spoločnosti GlobalLogic. Využíva svoje hlboké znalosti o podnikaní, prevádzke, financiách a rozpočtových politikách spoločnosti GlobalLogic a vyniká v prepájaní stratégie a prevádzky s cieľom dosiahnuť hmatateľné výsledky. Jeho rozsiahly obchodný prehľad zahŕňa globálne trhy a zahŕňa osvedčené investičné stratégie a postupy finančného zdravia na riadenie rozhodnutí v oblasti finančného plánovania, prognózovanie výsledkov, analýzu príležitostí a ďalšie. Okrem toho má Vaibhav v spoločnosti GlobalLogic za úlohu dohliadať na environmentálnu udržateľnosť a riadenie (ESG). Od svojho nástupu do spoločnosti v roku 2010 Vaibhav šikovne prešiel rôznymi pozíciami s rastúcou zodpovednosťou vo viacerých funkciách vrátane financií, obchodných operácií, stratégie a fúzií a akvizícií.

Vaibhav je držiteľom dvojitého magisterského titulu v oblasti podnikania z ESCP Europe (financie) a MDI Gurgaon (medzinárodný manažment), ktorý doplnil bakalárskym titulom z technológie v oblasti informatiky z technickej univerzity v Uttar Pradesh. Je známy svojím rozhodným prístupom k vedeniu, s nadšením rieši problémy a zároveň spolupracuje s talentovanými partnermi.

  • URL copied!