We Are GlobalLogic

A digital product engineering company.
We integrate experience design and complex engineering to help our clients imagine what’s possible and accelerate their transition into tomorrow’s digital businesses.

Vaibhav Sharma

Chief Financial Officer

Vaibhav má viac než pätnásťročné skúsenosti v oblasti financií a je dôležitou postavou finančného plánovania a účtovníctva spoločnosti GlobalLogic. Svoje rozsiahle znalosti o podnikaní, prevádzkových procesoch, financiách a rozpočtových politikách firmy dokáže umne využiť pri prepájaní strategického plánovania s fungovaním firmy, vďaka čomu dosahuje skvelé výsledky. Čerpá z bohatých skúseností v oblasti medzinárodného obchodu a dokonalého prehľadu o vplyve osvedčených investičných stratégií a postupov v oblasti finančného zdravia na firemné rozhodovacie procesy, finančné plánovanie, prognózovanie výsledkov, analýzu príležitostí a pod. Od svojho vstupu do spoločnosti GlobalLogic v roku 2010 Vaibhav úspešne pôsobil na rôznych pozíciách a vo významných funkciách v oblasti financií, obchodných operácií, stratégie či akvizícií. Vaibhav je v spoločnosti GlobalLogic zodpovedný aj za oblasť environmentálnej udržateľnosti a spravovania (ESG).

  • URL copied!