Sme GlobalLogic

Sme spoločnosť, ktorá sa venuje vývoju a inžinieringu digitálnych produktov. Vďaka prepojeniu UX dizajnu s komplexným prístupom k vývoju a inžinieringu formujeme spolu s klientmi ich predstavu o vlastnej budúcnosti a pomáhame im urýchliť ich prerod na moderné digitálne podniky.

Mexico

Mexico City

Av Adolfo López Mateos
Nte 95 – piso 23,
Italia Providencia,
44648 Guadalajara
Jalisco, México

Pozri mapu

  • URL copied!