Sme GlobalLogic

Sme spoločnosť, ktorá sa venuje vývoju a inžinieringu digitálnych produktov. Vďaka prepojeniu UX dizajnu s komplexným prístupom k vývoju a inžinieringu formujeme spolu s klientmi ich predstavu o vlastnej budúcnosti a pomáhame im urýchliť ich prerod na moderné digitálne podniky.

Slovensko

Slovensko

Zamestnanci: 450+
Regionálny manažér: Igor Byeda
Kľúčové zručnosti: Embedded, Automotive, Cloud, Data & Analytics, Microservices / Finance, Communications, Industrial & Electronics

Košice

Business Centre Košice lll,
Štúrova 50, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto,
Slovenská republika

Pozri mapu

Žilina

Antona Bernoláka 3334/72, 010 01 Žilina, Slovakia

Pozri mapu

Banská Bystrica

Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica, Slovakia

Pozri mapu

  • URL copied!