30 POD 30

April 10, 2019

Sme veľmi pyšní, že v tíme GlobalLogic máme šikovných kolegov. Stano Hrivňak je určite jedným z nich. Venuje sa medicínskym projektom, kde sa spolupodieľa na vývoji podkožného čipu, ktorý má slúžiť na monitorovanie krvného tlaku zvierat. Je ochotný sa deliť o svoje vedomosti, o čom svedčí aj jeho ochota prezentovať a zdieľat svoje know-how na meetupoch. Ak vás zaujíma, aké ma Stano skúsenosti, na akých projektoch pracoval a či vníma Slovensko ako modernú krajinu, určite si prečítajte článok z dielne Forbes Slovensko

Zdroj - Forbes Slovensko http://30pod30-2019.forbes.sk/30.php?d=stanislav-hrivnak

Stanislav Hrivňak 29 ROKOV

Biofyzik z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, momentálne pracuje v košickej pobočke spoločnosti GlobalLogic (sídlo má v americkom Silicon Valley) ako Data Scientist. V roku 2017 sa stal víťazom súťaže Falling Walls Lab. Mikro-CT prístroj, na ktorom sa Stanislav spolupodieľal, umožňuje zobrazovať vnútro mikroorganizmov. Jeho príspevok spočíval v rozvoji 3D rekonštrukčných algoritmov a efektívnych propagátorov pre šírenie vlnenia cez optiku zvanú Braggov zväčšovák, ktorá je podstatou mikro-CT prístroja.

Momentálne sa venuje aplikácii techník umelej inteligencie v rôznych biomedicínskych odvetviach a aktuálne napríklad pracuje na vývoji podkožného čipu, ktorý má slúžiť na monitorovanie krvného tlaku u zvierat. Jeho profesijným snom je vytvoriť na východe Slovenska viac pracovných príležitostí zameraných na inovácie a taktiež zlepšiť prepojenie univerzít s komerčnou sférou.

Aké Slovensko si želáte?
Želám si Slovensko, ktoré bude modernou krajinou, ktorá sa nebojí brať si inšpiráciu od iných krajín s vyššou životnou úrovňou. Zároveň však túžim po tom, aby sme boli hodnotovo orientovanou krajinou. Aby neplatilo, že najväčšej úcty sa dostane povolaniam, ktoré sú najlepšie platené, ale tým, ktoré skutočne slúžia ľuďom. Aby hnanie sa za úspechom v biznise nebolo na úkor tvorby závislostí u ľudí alebo kvality životného prostredia. Biblia spomína, že koreňom všetkého zla je milovanie peňazí. Nie peniaze samotné. Želám si, aby ľudia na Slovensku, či chudobní, alebo bohatí, nemilovali peniaze.

Je podľa vás jednoduchšie uspieť vo vašom odbore dnes ako pred 30 rokmi?
Na jednej strane je to jednoduchšie, lebo prístup k informáciám sa vďaka internetu šialene zjednodušil. Človek má tak k dispozícii omnoho viac inšpirácie na riešenie svojho problému. Na druhej strane to prirodzene zvýšilo konkurenciu vo svete, čiže môže byť ťažšie sa presadiť. Nevyriešených problémov s nárastom poznania však skôr pribúda, čiže celkovo hodnotím, že je jednoduchšie uspieť (prísť na niečo nové a relevantné) ako pred 30 rokmi.

Akú najlepšiu radu ste v živote dostali?
Ťažko posúdiť, ktorá rada bola najlepšia, ale jedna, čo mi utkvela v pamäti, bola od môjho školiteľa na doktorandskom štúdiu a súvisela s mojou častou zmenou oblasti výskumu. Povedal mi: „Chromá kobyla, ktorá ide stále jedným smerom, dôjde nakoniec ďalej ako statný žrebec, ktorý zbesilo pobehuje sem a tam.“

PREDMET, KTORÝ MA VYSTIHUJE:
Fitloptu milujem, lebo vie udržať môj chrbát ako-tak čerstvý počas 8-hodinovej, prevažne sedavej činnosti.

Sme veľmi pyšní, že v tíme GlobalLogic máme šikovných kolegov. Stano Hrivňak je určite jedným z nich. Venuje sa medicínskym projektom, kde sa spolupodieľa na vývoji podkožného čipu, ktorý má slúžiť na monitorovanie krvného tlaku zvierat. Je ochotný sa deliť o svoje vedomosti, o čom svedčí aj jeho ochota prezentovať a zdieľat svoje know-how na meetupoch. Ak vás zaujíma, aké ma Stano skúsenosti, na akých projektoch pracoval a či vníma Slovensko ako modernú krajinu, určite si prečítajte článok z dielne Forbes Slovensko

Zdroj – Forbes Slovensko http://30pod30-2019.forbes.sk/30.php?d=stanislav-hrivnak

Stanislav Hrivňak 29 ROKOV

Biofyzik z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, momentálne pracuje v košickej pobočke spoločnosti GlobalLogic (sídlo má v americkom Silicon Valley) ako Data Scientist. V roku 2017 sa stal víťazom súťaže Falling Walls Lab. Mikro-CT prístroj, na ktorom sa Stanislav spolupodieľal, umožňuje zobrazovať vnútro mikroorganizmov. Jeho príspevok spočíval v rozvoji 3D rekonštrukčných algoritmov a efektívnych propagátorov pre šírenie vlnenia cez optiku zvanú Braggov zväčšovák, ktorá je podstatou mikro-CT prístroja.

Momentálne sa venuje aplikácii techník umelej inteligencie v rôznych biomedicínskych odvetviach a aktuálne napríklad pracuje na vývoji podkožného čipu, ktorý má slúžiť na monitorovanie krvného tlaku u zvierat. Jeho profesijným snom je vytvoriť na východe Slovenska viac pracovných príležitostí zameraných na inovácie a taktiež zlepšiť prepojenie univerzít s komerčnou sférou.

Aké Slovensko si želáte?
Želám si Slovensko, ktoré bude modernou krajinou, ktorá sa nebojí brať si inšpiráciu od iných krajín s vyššou životnou úrovňou. Zároveň však túžim po tom, aby sme boli hodnotovo orientovanou krajinou. Aby neplatilo, že najväčšej úcty sa dostane povolaniam, ktoré sú najlepšie platené, ale tým, ktoré skutočne slúžia ľuďom. Aby hnanie sa za úspechom v biznise nebolo na úkor tvorby závislostí u ľudí alebo kvality životného prostredia. Biblia spomína, že koreňom všetkého zla je milovanie peňazí. Nie peniaze samotné. Želám si, aby ľudia na Slovensku, či chudobní, alebo bohatí, nemilovali peniaze.

Je podľa vás jednoduchšie uspieť vo vašom odbore dnes ako pred 30 rokmi?
Na jednej strane je to jednoduchšie, lebo prístup k informáciám sa vďaka internetu šialene zjednodušil. Človek má tak k dispozícii omnoho viac inšpirácie na riešenie svojho problému. Na druhej strane to prirodzene zvýšilo konkurenciu vo svete, čiže môže byť ťažšie sa presadiť. Nevyriešených problémov s nárastom poznania však skôr pribúda, čiže celkovo hodnotím, že je jednoduchšie uspieť (prísť na niečo nové a relevantné) ako pred 30 rokmi.

Akú najlepšiu radu ste v živote dostali?
Ťažko posúdiť, ktorá rada bola najlepšia, ale jedna, čo mi utkvela v pamäti, bola od môjho školiteľa na doktorandskom štúdiu a súvisela s mojou častou zmenou oblasti výskumu. Povedal mi: „Chromá kobyla, ktorá ide stále jedným smerom, dôjde nakoniec ďalej ako statný žrebec, ktorý zbesilo pobehuje sem a tam.“

PREDMET, KTORÝ MA VYSTIHUJE:
Fitloptu milujem, lebo vie udržať môj chrbát ako-tak čerstvý počas 8-hodinovej, prevažne sedavej činnosti.

  • URL copied!