Akadémia SOVY – interview s Dominikou a Martinom

Zuzana Tereščáková – May 21, 2018

share

Akadémia SOVY je pomaturitné štúdium na Dneperskej ulici v Košiciach, kde študenti rozvíjajú svoje kľúčové kompetencie prostredníctvom komunikácie v anglickom jazyku. Študenti si osvojujú odborné vedomosti a schopnosti z oblasti IT a pracujú v tímoch, čo je dôležitým predpokladom toho, aby sa uplatnili v praxi.

V košickom GlobalLogic spolupracujeme s týmito študentami a hrdo môžeme povedať, že patria do nášho tímu. Aj preto sme vyspovedali Dominiku a Martina, našich „SOVYstov“. Prezradili nám, čo sa im na Akadémii SOVY páči a ako vnímajú spoluprácu Akadémie SOVY s GlobalLogic.

 

Páči sa vám štúdium na Akadémii SOVY a prax v GlobalLogic?

Dominika: Štúdium na Akadémii Sovy vnímam pozitívne. Vďaka spolupráci s GlobalLogic dostávame možnosť nadobudnúť skúsenosti z praxe skôr ako pri iných typoch štúdia. V kolektíve, v ktorom študujem a pracujem je príjemná atmosféra. Od svojich kolegov sa stále učím niečo nové, učitelia Akadémie SOVY nám vychádzajú v ústrety a tak vieme zladiť prax a štúdium.

Martin: Ľuďom, ktorí nás majú počas štúdia na starosti, záleží na tom, aby sme sa veci naučili poriadne. Témy sa učíme krok po kroku a ak niečomu nerozumieme, sme priam povinní sa pýtať. Dokonca sú v poriadku aj také hlúpe otázky ako zvyknem mať ja. Toto vnímam ako najväčšie plus.

 

Čomu ste sa venoval pred tým ako si nastúpili do Akadémie SOVY?

Dominika: Pred tým, ako som nastúpila do Akadémie Sovy som študovala na VŠ.

Martin: Pri nástupe na Akadémiu som bol čerstvý maturant gymnázia. Počas štúdia na strednej škole ma programovanie a informatika ako taká vôbec nezaujímala (nechápal som tejto „astronomickej vede“).

O programovanie som sa začal zaujímať tesne pred maturitným ročníkom. Motiváciou k tomu bolo spoznanie osoby, ktorá vlastnila pekne drahé auto a fakt, že táto osoba pracovala ako programátor.

Takto namotivovaný som prišiel na to, že programovanie nie je až taká „astronomická veda“ ako som si myslel. Začínal som tejto oblasti postupne rozumieť a čím viac som jej rozumel tým viac som v nej nachádzal záľubu.

 

Martin spomínal, že preňho bola informatika veľká neznáma. Napriek tomu, ste príjimačky úspešne zvládli. Ako to prebiehalo?

Dominika: Príjimačky prebiehali v priestoroch GlobalLogic a pozostávali z dvoch častí – jedna z nich mala preveriť našu schopnosť analyticky myslieť a vytvárať algoritmy, zatiaľ čo ďalšia bola zameraná na komunikáciu v angličtine.

Martin: Pred príjimačkami som mal obavy, že z oblasti programovania nemám dostatok vedomostí a že pravdepodobne neprejdem. Na moje prekvapenie, prijímacie konanie bolo postavené tak, že ste nepotrebovali poznať žiaden programovací jazyk. Váš „potenciál“ bol preverený na príkladoch z reálneho života. Samozrejme musím spomenúť aj druhú časť pohovoru, ktorou bol príjemný, priateľský rozhovor v angličtine.

 

Čo sa momentálne učíte v Akadémii SOVY?

Dominika: Väčšinu času venujeme programovaniu, najprv sa tu naučíte základy programovania v C, neskôr si osvojíte OOP a potom už budete kódiť v Jave, JavaScripte, C#…

Martin: Majoritu výučby tvorí predmet programovanie. Tu sa naučíte základné princípy programovania, na ktoré sa postupne nabaľujú ďalšie koncepty. Ďalším výrazným predmetom je anglický jazyk, nakoľko svet IT a angličtina idú ruka v ruke. Aby váš obzor nebol veľmi úzky, naučíte sa čo to aj o personálnom manažmente a ekonomike. Dôležité však je, že všetko čo sa naučíte je aplikovateľné v praxi.

 

Ako toto všetko aplikujete v praxi?

Dominika: Prax je veľmi dynamická. Ranný stand-up meeting s naším tímom, práca na taskoch, potom sa znovu vrátim ku kódeniu taskov a na konci dňa nasledujú online meetingy s klientom. Je to fajn, riešením skutočných problémov sa dá naučiť viac ako len čistou teóriou.

Martin: V GlobalLogic reálne programujeme. Naučil som sa tu aj ďalšie veci, ako napríklad učenie sa trpezlivosti a profesionálnemu prístupu. Denno denná komunikácia s americkým zákazníkom udržuje, ba dokonca zlepšuje moju úroveň anglického jazyka.

 

Povedzte nám na záver v jednej vete, čo pre vás znameńa Akadémia SOVY?

Dominika: Kopec nových skúseností a možnosť vyskúšať si zaujímavé technológie.

Martin: Akadémia SOVY je perfektná príležitosť „naskočiť na vlak“ softvérových vývojárov za čo najkratší čas.

Viac informácií o Akadémii SOVY nájdete na www.akademiasovy.sk . V prípade záujmu o štúdium môžete podať prihlášku do 31. mája 2018.