Akadémia SOVY – rýchlejšia cesta do praxe

March 3, 2017

Tretí ročník Akadémie SOVY otvára nové príležitosti pre mladé talenty v informačných technológiách (IT) v Košiciach. Školský vzdelávací program, ktorý odráža reálne požiadavky spoločnosti. Študenti sú súčasťou firmy a pracujú na reálnych projektoch už počas štúdia. Garantované pracovné miesto pre úspešných absolventov.

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v oblasti IT na Slovensku stále rezonuje. Dopyt na pracovnom trhu o 100% prevyšuje ponuku, a možností uplatenia v oblasti IT v Košiciach je mnoho. Rozvoj IT a jeho dynamika, nové trendy a technológie ako aj špecifické profily, ktoré spoločnsoti hľadajú, ponúkajú príležitosť vytvárať spoločné formy vzdelávania. Tieto svojou flexibilitou a atraktivitou oslovujú nie len absolventov stredných škôl ale aj vysokoškolákov.

„Spúšťacím momentom pre pomaturitné štúdium bola požiadavka absolventov gymnázia o tento typ štúdia. Chceli pokračovať v štúdiu informatiky a programovania. Na gymnáziu pomaturitnú formu štúdia platná legislatíva nepozná a tak sme požiadali MŠ SR o zaradenie do siete Strednú odbornú školu s pomaturitnou formou štúdia – Počítačové systémy“, hovorí RNDr. Dušan Bosák, riaditeľ SOŠ Dneperská, a dodáva: „ Škola tak získava nie len nový rozmer a dáva svojim absolventom, ktorí nemajú záujem o štúdium na vysokej škole a chcú pracovať v IT sektore, možnosť ďalšieho vzdelávania v oblasti IT.“

Duálne formy vzdelávania sú dnes na Slovensku pomerne etablované. Spoločnosti v spolupráci s vzdelávacími inštitúciami realizujú toto vzdelávanie za účelom rozšírenia špecifických vedomostí u absolventov štúdia. „Skutočnosť, že žiaci si môžu prakticky vyskúšať všetky stránky svojej budúcej práce je veľmi dôležitou z hľadiska ich budúceho uplatnenia sa. Nadobúdajú skúsenosti práce a zodpovednosti za svoj výkon, čo je pre nich do budúcnosti z hľadiska uchádzania sa o zamestnanie kľúčové“, hodnotí Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD., štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Akadémia SOVY je vytvorená v spolupráci so spoločnosťou GlobalLogic a priamo odráža požiadavky spoločnosti na absolventov. Jej učebný plán je zostavený tak, že nové učivo sa strieda s hodinami upevňovania učiva a počas štúdia je tu vytvorený priestor pre najaktívnejších študentov, ktorí majú možnosť pracovať na projektoch priamo v spoločnosti. GlobalLogic zároveň garantuje úspešným absolventom pracovné miesto. „Študenti Akadémie SOVY sa stávajú členmi rodiny GlobalLogic od úplného začiatku. Sú vedení profesionálnymi pedagógmi a v GlobalLogic pracujú na úlohách vedených odborníkmi z praxe. Majú možnosť vidieť a okúsiť reálny život v profesionálnej IT spoločnosti. Učia sa poznatky z praxe a ak sú ich študijné výsledky a snaha nadštandardné, môžu si vyskúšať prácu na reálnom projekte, so všetkými benefitmi. Zároveň s nami žijú aj mimo pracovnú dobu. Sú hodnotnou súčasťou nášho tímu.“ popisuje prístup spoločnosti Marek Antal, Vice President, GlobalLogic.

Nový školský rok Akadémie SOVY začne s novým prepracovaným školským vzdelávacím programom, ktorý bude v súlade s novým Štátnym vzdelávacom programom. Úspešní uchádzači o štúdium, budú mať oproti minulým rokom po dohovore so spoločnosťou zároveň možnosť získať príspevok na ubytovanie. Registrácia do tretieho ročníka Akadémie SOVY je spustená a prijímacie pohovory pre školský rok 2017/2018 sú naplánované na 20. júna 2017.

SOŠ Dneperská Súkromná stredná odborná škola, Dneperská 1 v Košiciach je zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠ SR od 1.9.2012. Škola poskytuje pomaturitnú formu štúdia určenú pre absolventov stredných škôl. http://sosit.sk http://www.akademiasovy.sk/ bosak@gymbosak.sk

GlobalLogic na Slovensku Spoločnosť GlobalLogic je globálnym lídrom na trhu outsourcingu produktového výskumu a vývoja. Má centrálu v Sillicon Valley a pracuje pre celú radu TOP 500 firiem na svete. Už viac ako 15 rokov sa GlobalLogic spája s lídrami priemyselných oblastí a vytvára unikátne riešenia. Spája ľudí, produkty a podnikateľské príležitosti. Ukazuje cestu, ako prepojiť podniky so zákazníkom a ako byť efektívne inovatívny. Na trh prináša novú generáciu produktov a služieb. Spoločnosť má na Slovensku centrálu v Košiciach a pôsobí tiež v Žiline a Banskej Bystrici. https://www.globallogic.com/ info-sk@globallogic.com

Kontakt pre médiá:

Kristína Kertészová, kristina.kerteszova@globallogic.com, 0948 724 859.

Tretí ročník Akadémie SOVY otvára nové príležitosti pre mladé talenty v informačných technológiách (IT) v Košiciach. Školský vzdelávací program, ktorý odráža reálne požiadavky spoločnosti. Študenti sú súčasťou firmy a pracujú na reálnych projektoch už počas štúdia. Garantované pracovné miesto pre úspešných absolventov.

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v oblasti IT na Slovensku stále rezonuje. Dopyt na pracovnom trhu o 100% prevyšuje ponuku, a možností uplatenia v oblasti IT v Košiciach je mnoho. Rozvoj IT a jeho dynamika, nové trendy a technológie ako aj špecifické profily, ktoré spoločnsoti hľadajú, ponúkajú príležitosť vytvárať spoločné formy vzdelávania. Tieto svojou flexibilitou a atraktivitou oslovujú nie len absolventov stredných škôl ale aj vysokoškolákov.

„Spúšťacím momentom pre pomaturitné štúdium bola požiadavka absolventov gymnázia o tento typ štúdia. Chceli pokračovať v štúdiu informatiky a programovania. Na gymnáziu pomaturitnú formu štúdia platná legislatíva nepozná a tak sme požiadali MŠ SR o zaradenie do siete Strednú odbornú školu s pomaturitnou formou štúdia – Počítačové systémy“, hovorí RNDr. Dušan Bosák, riaditeľ SOŠ Dneperská, a dodáva: „ Škola tak získava nie len nový rozmer a dáva svojim absolventom, ktorí nemajú záujem o štúdium na vysokej škole a chcú pracovať v IT sektore, možnosť ďalšieho vzdelávania v oblasti IT.“

Duálne formy vzdelávania sú dnes na Slovensku pomerne etablované. Spoločnosti v spolupráci s vzdelávacími inštitúciami realizujú toto vzdelávanie za účelom rozšírenia špecifických vedomostí u absolventov štúdia. „Skutočnosť, že žiaci si môžu prakticky vyskúšať všetky stránky svojej budúcej práce je veľmi dôležitou z hľadiska ich budúceho uplatnenia sa. Nadobúdajú skúsenosti práce a zodpovednosti za svoj výkon, čo je pre nich do budúcnosti z hľadiska uchádzania sa o zamestnanie kľúčové“, hodnotí Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD., štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Akadémia SOVY je vytvorená v spolupráci so spoločnosťou GlobalLogic a priamo odráža požiadavky spoločnosti na absolventov. Jej učebný plán je zostavený tak, že nové učivo sa strieda s hodinami upevňovania učiva a počas štúdia je tu vytvorený priestor pre najaktívnejších študentov, ktorí majú možnosť pracovať na projektoch priamo v spoločnosti. GlobalLogic zároveň garantuje úspešným absolventom pracovné miesto. „Študenti Akadémie SOVY sa stávajú členmi rodiny GlobalLogic od úplného začiatku. Sú vedení profesionálnymi pedagógmi a v GlobalLogic pracujú na úlohách vedených odborníkmi z praxe. Majú možnosť vidieť a okúsiť reálny život v profesionálnej IT spoločnosti. Učia sa poznatky z praxe a ak sú ich študijné výsledky a snaha nadštandardné, môžu si vyskúšať prácu na reálnom projekte, so všetkými benefitmi. Zároveň s nami žijú aj mimo pracovnú dobu. Sú hodnotnou súčasťou nášho tímu.“ popisuje prístup spoločnosti Marek Antal, Vice President, GlobalLogic.

Nový školský rok Akadémie SOVY začne s novým prepracovaným školským vzdelávacím programom, ktorý bude v súlade s novým Štátnym vzdelávacom programom. Úspešní uchádzači o štúdium, budú mať oproti minulým rokom po dohovore so spoločnosťou zároveň možnosť získať príspevok na ubytovanie. Registrácia do tretieho ročníka Akadémie SOVY je spustená a prijímacie pohovory pre školský rok 2017/2018 sú naplánované na 20. júna 2017.

SOŠ Dneperská Súkromná stredná odborná škola, Dneperská 1 v Košiciach je zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠ SR od 1.9.2012. Škola poskytuje pomaturitnú formu štúdia určenú pre absolventov stredných škôl. http://sosit.sk http://www.akademiasovy.sk/ bosak@gymbosak.sk

GlobalLogic na Slovensku Spoločnosť GlobalLogic je globálnym lídrom na trhu outsourcingu produktového výskumu a vývoja. Má centrálu v Sillicon Valley a pracuje pre celú radu TOP 500 firiem na svete. Už viac ako 15 rokov sa GlobalLogic spája s lídrami priemyselných oblastí a vytvára unikátne riešenia. Spája ľudí, produkty a podnikateľské príležitosti. Ukazuje cestu, ako prepojiť podniky so zákazníkom a ako byť efektívne inovatívny. Na trh prináša novú generáciu produktov a služieb. Spoločnosť má na Slovensku centrálu v Košiciach a pôsobí tiež v Žiline a Banskej Bystrici. https://www.globallogic.com/ info-sk@globallogic.com

Kontakt pre médiá:

Kristína Kertészová, kristina.kerteszova@globallogic.com, 0948 724 859.

  • URL copied!