Akadémia SOVY z Košíc vyprodukuje viac než 50 IT-čkárov

September 5, 2017

Vzdelávanie pre prax a IT ako povolanie budúcnosti. Túto víziu už tri roky premieňa GlobalLogic na Slovensku v realitu spolu so SOŠ Dneperskou v Košiciach. Včera (pondelok 4. septembra 2017) už po tretíkrát zasadli do lavíc trojročného vzdelávania prváci. Akadémia softvérového vývoja (SOVY) pritom už tento rok vyprodukuje prvých IT-čkárov, z ktorých majú  úspešní absolventi garantované pracovné miesto.  

Nový začiatok, entuziazmus a nadšenie či očakávania, ale aj tréma z nepoznaného. Toto všetko včera pociťovali 22 noví študenti trojročného vzdelávania Akadémie SOVY, ktoré za účelom skvalitnenia absolventov realizuje GlobalLogic na Slovensku spolu so SOS Dneperskou v Košiciach.  „IT je dynamické odvetvie a požiadavky na znalosti, flexibilitu a kvalitu narastajú. Žiaľ dnes stále vnímame čoraz väčší nedostatok kvalifikovaných ľudí na trhu práce. Nové technológie a jedinečné projekty s dopadom na kvalitu života odberateľov našich zákazníkov si vyžadujú, aby sme rozvíjali iné ako tradičné formy získavania kvalitných a talentovaných zamestnancov. Sme nesmierne radi, že sa nám to úspešne darí už tretí rok a záujem o túto formu štúdia rok čo rok narastá“, hovorí Roman Klimčík zo spoločnosti GlobalLogic.

Akadémiu SOVY dnes navštevuje vyše 50 študentov, pričom v júni 2018 prvých 18 z nich svoje vzdelávanie ukončia. Do troch rokov tak tento program vyprodukuje viac než 50 nových IT-čkárov. „Kvalita uchádzačov o štúdium sa rok od roka zlepšuje. Gramotnosť študentov v oblasti prírodných vied je citeľne slabšia, no spoločne s firmami realizujeme viaceré aktivity, aby sme s týmto problémom pracovali. Študenti sú motivovaní a vidia zmysel v štúdiu IT a to je viac než polovica úspechu.“ dodáva RNDr. Dušan Bosák, riaditeľ SOŠ Dneperská.

A aké uplatnenie majú študenti Akadémie SOVY?

GlobalLogic na Slovensku je flexibilný dodávateľ pre zákazníkov v rozličných doménach, ktorých komplexné riešenia sú postavené na moderných technológiách, od nízkoúrovňového vývoja blízko hardvéru, cez integračné a mobilné riešenia, až po trendové užívateľské rozhrania na počítačoch, tabletoch a smartfónoch. Spája tak ľudí, produkty a podnikateľské príležitosti. Či už fyzicky vytváraním produktov typu smart watch či inzulínovú pumpu, alebo softvérovo navrhovaním komplexných vizuálnych riešení ako nová webstránka alebo aplikácie pre smartfón.  Úspešní absolventi štúdia majú garantované pracovné miesto v spoločnosti.

GlobalLogic na Slovensku

Spoločnosť GlobalLogic je globálnym lídrom na trhu outsourcingu produktového výskumu a vývoja. Má centrálu v Silicon Valley a pracuje pre celú radu TOP 500 firiem na svete. Už viac ako 15 rokov sa GlobalLogic spája s lídrami priemyselných oblastí a vytvára unikátne riešenia. Spája ľudí, produkty a podnikateľské príležitosti. Ukazuje cestu, ako prepojiť podniky so zákazníkom a ako byť efektívne inovatívny. Na trh prináša novú generáciu produktov a služieb. Spoločnosť má na Slovensku centrálu v Košiciach a pôsobí tiež v Žiline a Banskej Bystrici. https://www.globallogic.com/ info-sk@globallogic.com

SOŠ Dneperská 

Súkromná stredná odborná škola, Dneperská 1 v Košiciach je zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠ SR od 1.9.2012. Škola poskytuje pomaturitnú formu štúdia určenú pre absolventov stredných škôl.

http://sosit.sk  http://www.akademiasovy.sk/ bosak@gymbosak.sk

Kontakt pre médiá:

Kristína Kertészová, kristina.kerteszova@globallogic.com, 0948 724 859.

Vzdelávanie pre prax a IT ako povolanie budúcnosti. Túto víziu už tri roky premieňa GlobalLogic na Slovensku v realitu spolu so SOŠ Dneperskou v Košiciach. Včera (pondelok 4. septembra 2017) už po tretíkrát zasadli do lavíc trojročného vzdelávania prváci. Akadémia softvérového vývoja (SOVY) pritom už tento rok vyprodukuje prvých IT-čkárov, z ktorých majú úspešní absolventi garantované pracovné miesto.

Nový začiatok, entuziazmus a nadšenie či očakávania, ale aj tréma z nepoznaného. Toto všetko včera pociťovali 22 noví študenti trojročného vzdelávania Akadémie SOVY, ktoré za účelom skvalitnenia absolventov realizuje GlobalLogic na Slovensku spolu so SOS Dneperskou v Košiciach. „IT je dynamické odvetvie a požiadavky na znalosti, flexibilitu a kvalitu narastajú. Žiaľ dnes stále vnímame čoraz väčší nedostatok kvalifikovaných ľudí na trhu práce. Nové technológie a jedinečné projekty s dopadom na kvalitu života odberateľov našich zákazníkov si vyžadujú, aby sme rozvíjali iné ako tradičné formy získavania kvalitných a talentovaných zamestnancov. Sme nesmierne radi, že sa nám to úspešne darí už tretí rok a záujem o túto formu štúdia rok čo rok narastá“, hovorí Roman Klimčík zo spoločnosti GlobalLogic.

Akadémiu SOVY dnes navštevuje vyše 50 študentov, pričom v júni 2018 prvých 18 z nich svoje vzdelávanie ukončia. Do troch rokov tak tento program vyprodukuje viac než 50 nových IT-čkárov. „Kvalita uchádzačov o štúdium sa rok od roka zlepšuje. Gramotnosť študentov v oblasti prírodných vied je citeľne slabšia, no spoločne s firmami realizujeme viaceré aktivity, aby sme s týmto problémom pracovali. Študenti sú motivovaní a vidia zmysel v štúdiu IT a to je viac než polovica úspechu.“ dodáva RNDr. Dušan Bosák, riaditeľ SOŠ Dneperská.

A aké uplatnenie majú študenti Akadémie SOVY?

GlobalLogic na Slovensku je flexibilný dodávateľ pre zákazníkov v rozličných doménach, ktorých komplexné riešenia sú postavené na moderných technológiách, od nízkoúrovňového vývoja blízko hardvéru, cez integračné a mobilné riešenia, až po trendové užívateľské rozhrania na počítačoch, tabletoch a smartfónoch. Spája tak ľudí, produkty a podnikateľské príležitosti. Či už fyzicky vytváraním produktov typu smart watch či inzulínovú pumpu, alebo softvérovo navrhovaním komplexných vizuálnych riešení ako nová webstránka alebo aplikácie pre smartfón. Úspešní absolventi štúdia majú garantované pracovné miesto v spoločnosti.

GlobalLogic na Slovensku

Spoločnosť GlobalLogic je globálnym lídrom na trhu outsourcingu produktového výskumu a vývoja. Má centrálu v Silicon Valley a pracuje pre celú radu TOP 500 firiem na svete. Už viac ako 15 rokov sa GlobalLogic spája s lídrami priemyselných oblastí a vytvára unikátne riešenia. Spája ľudí, produkty a podnikateľské príležitosti. Ukazuje cestu, ako prepojiť podniky so zákazníkom a ako byť efektívne inovatívny. Na trh prináša novú generáciu produktov a služieb. Spoločnosť má na Slovensku centrálu v Košiciach a pôsobí tiež v Žiline a Banskej Bystrici. https://www.globallogic.com/ info-sk@globallogic.com

SOŠ Dneperská

Súkromná stredná odborná škola, Dneperská 1 v Košiciach je zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠ SR od 1.9.2012. Škola poskytuje pomaturitnú formu štúdia určenú pre absolventov stredných škôl.

http://sosit.sk http://www.akademiasovy.sk/ bosak@gymbosak.sk

Kontakt pre médiá:

Kristína Kertészová, kristina.kerteszova@globallogic.com, 0948 724 859.

  • URL copied!