Deň Zeme 2022 s GlobalLogic Slovakia

V piatok popoludní 22. apríla 2022 sa vyše 60 našich kolegov, niektorí aj s rodinami, zapojilo do environmentálnych aktivít pri príležitosti Dňa Zeme, ktoré pripravili naši ambasádori. V Žiline sme v spolupráci s ďalšími firmami v rámci IT klastra vyčistili časť povodia rieky Rajčianka. V Košiciach to bol zas areál Anička a v Banskej Bystrici Cesta pod Urpínom. Kolegovia si mohli aj napriek nie úplne priaznivému počasiu vychutnať občerstvenie, pobyt a pohyb na čerstvom vzduchu a zároveň ich napĺňal pocit, že sme spoločne dokázali pomôcť nášmu bezprostrednému prostrediu. Chceme sa ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa k nám pridali. Tešíme sa na vás pri ďalších spoločných akciách.

  • URL copied!