FUTURICON 2019 | GlobalLogic Slovakia

FUTURICON 2019

September 16, 2019

share
Girl

Sme veľmi radi, že aj GlobalLogic bol súčasťou výnimočného podajatia FUTURICON. Čo to je FUTURICON? FUTURICON je podujatie, ktoré organizuje Žilinská univerzita a jeho cieľom je poskytnúť všeobecný pohľad do IT sveta. 95% návštevníkov tvoria študenti stredných škôl. Úlohou vystavovateľov je čo najlepšie vysvetliť a ukázať na reálnych príkladoch, čo to znamená byť vývojárom, testerom a manažérom v IT sektore. Obr. GlobalLogic na akcii FUTURICON. Tento rok GlobalLogic predstavil prototyp, takzvaný Proof of Concept Augmented Reality for Medical Data nazývanú tiež ARMD. Hlavnou časťou aktivít bola diskusia s návštevníkmi o IT. Motivovali sme ich, aby vyplnili krátky dotazník s možnosťou použitia Google. Študentov sme povzbudili, aby hľadali informácie týkajúce sa nie len IT ale aj informácie o GlobalLogic. Ďakujeme všetkým kolegom, ktorí nám pomohli s týmto podujatím a tešíme sa na FUTURICON opäť o rok .

Girl