FUTURICON 2019

September 16, 2019

Sme veľmi radi, že aj GlobalLogic bol súčasťou výnimočného podajatia FUTURICON. Čo to je FUTURICON? FUTURICON je podujatie, ktoré organizuje Žilinská univerzita a jeho cieľom je poskytnúť všeobecný pohľad do IT sveta. 95% návštevníkov tvoria študenti stredných škôl. Úlohou vystavovateľov je čo najlepšie vysvetliť a ukázať na reálnych príkladoch, čo to znamená byť vývojárom, testerom a manažérom v IT sektore. Obr. GlobalLogic na akcii FUTURICON. Tento rok GlobalLogic predstavil prototyp, takzvaný Proof of Concept Augmented Reality for Medical Data nazývanú tiež ARMD. Hlavnou časťou aktivít bola diskusia s návštevníkmi o IT. Motivovali sme ich, aby vyplnili krátky dotazník s možnosťou použitia Google. Študentov sme povzbudili, aby hľadali informácie týkajúce sa nie len IT ale aj informácie o GlobalLogic. Ďakujeme všetkým kolegom, ktorí nám pomohli s týmto podujatím a tešíme sa na FUTURICON opäť o rok .

  • URL copied!