GlobalLogic a Cybereason budú spoločne ako partneri vyvíjať moderné inteligentné riešenia v oblasti kybernetickej ochrany

Dlhoročné partnerstvo v oblasti zaistenia bezpečnosti od koncových bodov po cloud svedčí o celosvetovom dopyte po inovatívnych prediktívnych riešeniach rastúcom spolu so zvýšeným trendom nasadzovania cloudových riešení počas pandémie

SAN JOSE, Kalifornia — 30. november 2021 — Spoločnosť GlobalLogic Inc., člen skupiny Hitachi a líder v oblasti digitálneho inžinierstva, dnes oznámila, že si ju firma Cybereason, pôsobiaca v oblasti ochrany pred kybernetickými útokmi zameranými na prevádzkové činnosti, vybrala ako partnera na vývoj ochranných platforiem a riešení novej generácie. Riešenia spoločnosti Cybereason sa vzťahujú na koncové body, podnikové činnosti, cloudové riešenia a na všetky miesta, kde je takáto ochrana potrebná, a využívajú ich veľké podniky, štáty i poprední poskytovatelia cloudových služieb na celom svete. GlobalLogic do partnerstva prináša svoju rozsiahlu expertízu v oblasti softvérových riešení pre zabezpečenie a správu dát naprieč rôznymi zariadeniami až po cloud vrátane integrácie pokročilej umelej inteligencie (UI).

Tento program patrí k najvýznamnejším a najväčším projektom v histórii spoločnosti GlobalLogic a vyžaduje si rýchly rast tímu na stovky špecializovaných vývojárov, ktorí budú počas nasledujúceho roka podporovať plánovaný rozvoj firmy Cybereason. Celkový rozsah programu svedčí o tom, že s nárastom využívania cloudových riešení, rastom sietí a čoraz rozšírenejším využívaním technológií počas pandémie rastie aj potreba robustnejšej a lepšej kybernetickej bezpečnosti na trhu.

„Frekvencia a sofistikovanosť kybernetických hrozieb sa za ostatné roky zvýšila. Stali sme sa až nebezpečne zraniteľnejšími v oblastiach ako siete či cloud, ktoré tradičné bezpečnostné riešenia nedokážu dostatočne ochrániť,“ hovorí Rajaram Radhakrishnan, CRO spoločnosti GlobalLogic. „GlobalLogic dokáže vďaka svojim viac než desaťročným skúsenostiam v oblasti kybernetickej bezpečnosti úspešne reagovať na tie najkomplexnejšie požiadavky. Spoločnosť Cybereason je skvelým príkladom inovátora vytvárajúceho prevratné obranné riešenia, ktorý dokáže zmeniť pohľad na to, čo je ochrana na najvyššej úrovni. Je nám cťou, že teraz sa stávame súčasťou ich tímu.“

Cybereason prináša najkomplexnejšiu ponuku bezpečnostných riešení na trhu. Spoločnosť analyzuje viac než 23 biliónov bezpečnostných udalostí týždenne, čo je päťkrát viac ako akékoľvek iné dostupné riešenie. Vďaka patentovanému vyhľadávaču Malicious Operations (MalOps™) dokáže Cybereason odhaliť celý priebeh útoku v každom zariadení, používateľskej identite, aplikácii či cloudovom nasadení. Jedným z kľúčových riešení firmy v tejto oblasti je Extended Detection and Response (XDR) solution, nástroj umožňujúci naraz odhaľovanie aj reakciu zabraňujúcu škodlivým operáciám v celom IT zásobníku. Práve XDR je jednou z moderných technológií, ktoré bude GlobalLogic v spolupráci s firmou Cybereason rozvíjať a zlepšovať.

„Prístup spoločnosti Cybereason zameraný na prevádzkové činnosti pomáha organizáciám bojovať proti sofistikovaným a pretrvávajúcim hrozbám. Zatiaľ čo sa bezpečnostní analytici iných spoločnosti naháňajú za bezpečnostnými upozorneniami bez toho, aby mali k dispozícii potrebné informácie, spoločnosť Cybereason umožňuje organizáciám na celom svete dennodenne využívať našu oceňovanú technológiu na to, aby útočníkov dobehli, ba dokonca predčili,“ hovorí Sam Curry, Chief Security Officer spoločnosti Cybereason. „Hlavnými faktormi vplývajúcimi na naše rozhodnutie zrealizovať toto partnerstvo boli doterajšie úspechy spoločnosti GlobalLogic, jej schopnosť promptne reagovať a jej kolaboratívny prístup k oblasti výskumu a vývoja. Výsledkom našej spolupráce budú bezpečnostné riešenia novej generácie, ktoré používateľom technológií zabezpečia lepšiu kontrolu ich citlivých údajov a operácií bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.”

O spoločnosti GlobalLogic
GlobalLogic (www.globallogic.com) je lídrom vo oblasti digitálneho inžinierstva. Svojim zákazníkom na celom svete pomáhame navrhovať, vyvíjať a uvádzať na trh inovatívne produkty, platformy a iné digitálne vymoženosti novej generácie. Majstrovské spojenie strategického dizajnu, komplexného vývoja a odborných znalostí pri uvádzaní riešení do života nám umožňuje ukázať zákazníkom najnovšie možnosti a urýchliť ich prerod na digitálnu spoločnosť budúcnosti. Spoločnosť GlobalLogic so sídlom v americkom Silicon Valley má dizajnové a produkčné centrá po celom svete, vďaka čomu ponúka zákazníkom z odvetvia automobilovej výroby, telekomunikácií, finančných služieb, zdravotníckej starostlivosti a vied o živote, výroby, médií a zábavného priemyslu, polovodičov a technológií všetky výhody dôkladnej znalosti svojho odvetvia. GlobalLogic je súčasťou a Hitachi Group Company, pôsobiacou pod spoločnosťou Hitachi, Ltd. (TSE:6501), ktorá prispieva k trvalo udržateľnej spoločnosti s vyššou kvalitou života tým, že podporuje inovácie prostredníctvom dát a technológií ako podnik v oblasti sociálnych inovácií.

O spoločnosti Cybereason
Spoločnosť Cybereason (www.cybereason.com), šampión súčasných odborníkov na kybernetickú bezpečnosť, ponúka ochranu pred útokmi zameranými na prevádzkové činnosti naprieč celou škálou aktivít, od koncových bodov až po firemnú úroveň – slovom, všade tam, kde je to potrebné. Cybereason Defense Platform spája špičkovú detekciu útokov a reakcie na ne na báze umelej inteligencie (EDR a XDR), antivírus novej generácie (NGAV), Anti-Ransomware ochranu a funkciu proaktívneho vyhľadávania hrozieb (Proactive Threat Hunting) s cieľom poskytnúť context-rich analýzu každej fázy MalOp™. Cybereason je súkromná medzinárodná spoločnosť so sídlom v Bostone a s klientmi vo viac než 40 krajinách sveta.

# # #

GlobalLogic je obchodná značka spoločnosti GlobalLogic. Všetky ostatné značky, produkty alebo služby sú alebo môžu byť ochrannými značkami produktov a služieb iných vlastníkov.

Kontakt pre médiá:
GlobalLogic, Inc. (Global)
Heather Ailara
211 Communications
+1.973.567.6040
heather@211comms.com

Cybereason
Bill Keeler
Senior Director, Global Public Relations
+1. 929.259.3261
bill.keeler@cybereason.com

  • URL copied!