GlobalLogic ako člen združenia Business Leaders Forum

Vo štvrtok 22. septembra prebehlo networkingové stretnutie zástupcov a zástupkýň členských firiem Business Leaders Forum, v rámci ktorého odhlasovali aj pristúpenie troch nových firiem. Združenie tak má už 51 členov – firiem, ktoré sa zaviazali byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania.

Do spoločnosti zodpovedných firiem sa pridali spoločnosti Enehano, GlobalLogic a PwC pôsobiace na Slovensku.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

  • URL copied!