GlobalLogic je členom AmCham Slovakia

V januári 2020 sme sa rozhodli pripojiť k významnej, uznávanej a dobre rozbehnutej organizácii – AmCham.

AmCham poskytuje najkvalitnejšie príležitosti na vytváranie nových vzťahov s obchodnými partnermi a rozvoj biznisu a podnikania. Ročne zorganizujú vyše 60 podujatí, kde je možné tieto príležitosti využiť. Je naším potešením byť členom tejto organizácie.

Veríme, že spoločne s AmCham budeme súčasťou Slovenska ako globálne konkurencie schopnej krajiny, ktorá dokáže prosperovať v rýchlo sa meniacom svete 21. storočia.

Pozrite si ako Štefan Lacko | AVP, Delivery Head, Kosice Center hovorí  o vstupe do AmCham Slovakia,

  • URL copied!