GlobalLogic je lídrom v rebríčku ISG Provider Lens™ Digital Engineering Services 2024 U.S.

SANTA CLARA, Kalifornia – 22. mája 2024 – Spoločnosť GlobalLogic Inc., člen skupiny Hitachi, získala uznanie ako líder na trhu. Označila ju tak popredná technologická výskumná a poradenská firma Information Services Group (ISG) vo svojej správe ISG Provider Lens™ Digital Engineering Services Report 2024. Správa hodnotí schopnosti 41 poskytovateľov v oblastiach ako je dizajn a vývoj, integrovaná spolupráca a zapojenie užívateľov, platformové a aplikačné služby či inteligentná prevádzka.

V tohtoročnej správe sa konštatuje, že zrýchlený prechod na digitálne vývojárske služby je u firiem podporovaný rastom ich generatívnych schopností v oblasti umelej inteligencie, agilných obchodných a pracovných postupov, integrácie medzi IT a OT  a vývojom udržateľných produktov a procesov. Kombináciou rozsiahlych vývojárskych skúseností spoločnosti GlobalLogic v rôznych odvetviach a starších OT ponúk spoločnosti Hitachi pomáha GlobalLogic klientom možnosť prechádzať zložitosťou inteligentnej digitálnej transformácie a dosahovať ich obchodné ciele.

ISG v správe konštatuje, že prijatie generatívnej AI vo firmách, a to najmä v oblasti vývoja digitálnych produktov, bolo „opatrné a selektívne“. So 75 dokončenými alebo prebiehajúcimi projektmi je spoločnosť GlobalLogic lídrom v oblasti vývoja produktov využívajúcich generickú AI a má skúsenosti s budovaním a integráciou verejne dostupných a na mieru vytvorených platforiem, aplikácií či modelov nevyhnutných pre podnikovú AI. Na základe týchto schopností spoločnosť firma nedávno oznámila spustenie svojej architektúry typu „Platform-of-Platforms“, teda jedinečnej platformy, prvej svojho druhu, na zjednotenie a industrializáciu riešení umelej inteligencie (AI) a generatívnej umelej inteligencie (GenAI) na podnikovej úrovne, pričom dôraz je kladený na zodpovednosť, spoľahlivosť a opätovnú použiteľnosť produktu.

Spoločnosť GlobalLogic bola zaradená medzi lídrov v štyroch oblastiach: Dizajn a vývoj, Integrované zapojenie zákazníkov/užívateľov a skúsenosti, Platformy a aplikačné služby a Inteligentná prevádzka.

Dizajn a vývoj (produkty, služby, skúsenosti)
Tento kvadrant vyzdvihuje prístup spoločnosti GlobalLogic zameraný na dizajn, ktorý cez služby od ideácie a stratégie až po dizajn a výskum a vývoj umožňuje integrovaný vývoj hardvéru/softvéru a nových produktov na báze údajov, pričom využíva možnosti rýchleho a agilného dizajnu, prototypovania a testovania kvality.

Integrované zapojenie zákazníkov/užívateľov a ich skúsenosti
Tento kvadrant sa týka poskytovateľov využívajúcich inteligentné popredajné služby na poskytovanie služieb zákazníkom a podporu produktov prostredníctvom digitálnych platforiem. Spoločnosť GlobalLogic využíva svoje odborné znalosti v oblasti umelej inteligencie na zlepšovanie zákazníckej skúsenosti a poskytuje tak svojim zákazníkom konkurenčnú výhodu.

Platformy a aplikácie
Tento kvadrant hodnotí schopnosť firmy navrhovať a prinášať kompetencie v oblasti vývoja digitálnych platforiem. Umiestnenie spoločnosti GlobalLogic na prvých priečkach tejto kategórie svedčí o jej odbornosti v oblasti nastavenia obchodných služieb, technického dizajnu, získavania nových skúseností či využívania digitálnych ekosystémov, orchestračných platforiem a architektúry na báze mikroslužieb.

Inteligentná prevádzka
Vedúce postavenie spoločnosti GlobalLogic v tomto kvadrante poukazuje na diferencovanú ponuku služieb a zručností digitalizujúcich a modernizujúcich výrobný priemysel, vďaka ktorým sú jednotlivé oblasti prevádzky podnikov prepojenejšie, autonómnejšie a schopné samostatného rozhodovania či automatickej korekcie.

„Spoločnosť GlobalLogic umne využíva svoj silný ekosystém technologických partnerov na to, aby klientom umožnila navrhovať digitálne produkty a služby vystavané na základe simulácií skúseností a testovania s využitím  umelej inteligencie,“ hovorí Tapati Bandopadhyay, Lead Analyst and Research Partner ISG. „GlobalLogic intenzívne pracuje na riešeniach využívajúcich umelú inteligenciu na zlepšenie CX a digitálnej podpory podnikania a na jej pozdvihnutie na vyššiu úroveň reakčnej schopnosti, zodpovednosti či autonómnych činností. Prostredníctvom operácií vychádzajúcich z údajov GlobalLogic pomáha svojim klientom nastaviť optimálne a efektívne obchodné procesy a dodávateľské reťazce.“

„Firmy čoraz častejšie spolupracujú s vývojármi digitálnych riešení na tom, aby urýchlili svoj prechod k inteligentnému podniku. Uznanie spoločnosti GlobalLogic ako lídra v tomto segmente trhu posilňuje našu expertízu umožňujúcu klientom rozpoznať, čo je dôležité, a prejsť od pilotných projektov k škálovateľnému nasadeniu,“ hovorí Sumit Sood, Head of Engineering a COO spoločnosti GlobalLogic. „Vďaka jedinečnému na zákazníka orientovanému biznis modelu, rozsiahlym schopnostiam a kvalifikovaným ľuďom pomáhame klientom vytvárať hodnoty prostredníctvom ich iniciatív digitálnej transformácie a podporujeme ich transformáciu na inteligentné firmy. To ešte viac umocňuje naše odhodlanie spolupracovať s klientmi a prinášať im spoľahlivé stratégie, ktoré im v konečnom dôsledku poskytujú vynikajúcu digitálnu skúsenosť.“

Firmy všetkých veľkostí, pôsobiace v rôznych odvetviach, sa usilujú o transformáciu, ktorá je výsledkom nespočetného množstva zmien, od technologických inovácií až po neustále sa vyvíjajúce biznis modely. Vedúce postavenie spoločnosti GlobalLogic v správe ISG Provider Lens™ Digital Engineering Services Report 2024 posilňuje odborné znalosti spoločnosti v oblasti integrácie strategického dizajnu, komplexného vývoja a odborných znalostí v odvetví a pomáha zákazníkom urýchliť ich prechod na digitálne podniky budúcnosti.

Prečítajte si celú správu tu.

 

O spoločnosti GlobalLogic:

GlobalLogic (www.globallogic.com) je lídrom vo vývoji digitálnych produktov. Svojim zákazníkom na celom svete pomáhame navrhovať, vyvíjať a uvádzať na trh inovatívne produkty, platformy a iné digitálne vymoženosti novej generácie. Majstrovské spojenie strategického dizajnu, komplexného vývoja a odborných znalostí nám umožňuje ukázať zákazníkom najnovšie možnosti a urýchliť ich prerod na digitálnu spoločnosť budúcnosti. Spoločnosť GlobalLogic so sídlom v americkom Silicon Valley má dizajnové a produkčné centrá po celom svete, vďaka čomu ponúka zákazníkom z odvetvia automobilovej výroby, telekomunikácií, finančných služieb, zdravotníckej starostlivosti a vied o živote, výroby, médií a zábavného priemyslu, polovodičov a technológií všetky výhody dôkladnej znalosti svojho odvetvia. GlobalLogic je členom skupiny Hitachi pôsobiacej pod značkou  Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), ktorá v rámci svojej Divízie sociálnych inovácií podporuje budovanie udržateľnej spoločnosti a zvyšovanie kvality života pomocou podpory inovácií vychádzajúcich z dát a technológií.

##

Kontakt pre médiá
Ruchi Mahna Chowdhury
Corporate Communications GlobalLogic
ruchi.chowdhury@globallogic.com

  • URL copied!