GlobalLogic spolupracuje na vzdelávaní pre potreby praxe

Zuzana Tereščáková – March 23, 2018

Mladý človek má po ukončení vysokej školy častokrát teoretické vedomosti, ktoré je potrebné prepojiť s reálnou praxou a požiadavkami IT firiem. V spolupráci so Žilinskou Univerzitou sa snažíme o to, aby si študenti vyskúšali, aké to je vyvíjať softvér, ktorý sa bude reálne používať v praxi a aké je to spolupracovať v tíme na rôznych pozíciách. Už počas štúdia, im absolvovanie tohto predmetu pomôže zistiť, čo ich najviac baví. Toto všetko sa naučia na Projektovej výučbe pod vedením našich kolegov.

Vzdelávacia aktivita VIP:it je zameraná na získanie praktických znalostí v IT sektore. Vrámci vzdelávacej aktivity VIP:it bola vyvíjaná aplikácia FRIskill, ktorej účelom je vytvorenie informačného systému ako zdroja o praktických skúsenostiach a aktuálnych kompetenciách zamestnancov, plánovanie a sledovanie rozvoja kompetencií.

Dnes sme využili priestor a poďakovali sa študentom za ich neúnavnú prácu počas dvoch semestrov. Veríme, že nadobudnuté skúsenosti a poznatky, ktoré získali uplatnia v praxi a budú im nápomocné pri zaradení sa do pracovného života po ukončení štúdia.

Záujemcovia o projektovú výučbu  s GlobalLogic v akademickom roku 2018/2019, študujúci na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline,  sa môžu prihlásiť do konca marca 2018. Zapojením sa do projektovej výučby so spoločnosťou GlobalLogic budú pracovať na projekte s expertmi z praxe, a nie len to. Okrem iných zaujímavých skúseností budú vyvíjať softvér, ktorý sa bude reálne používať, vyskúšajú si rôzne projektové role, či nadobudnú poznatky o propagácii ich produktu.

Mladý človek má po ukončení vysokej školy častokrát teoretické vedomosti, ktoré je potrebné prepojiť s reálnou praxou a požiadavkami IT firiem. V spolupráci so Žilinskou Univerzitou sa snažíme o to, aby si študenti vyskúšali, aké to je vyvíjať softvér, ktorý sa bude reálne používať v praxi a aké je to spolupracovať v tíme na rôznych pozíciách. Už počas štúdia, im absolvovanie tohto predmetu pomôže zistiť, čo ich najviac baví. Toto všetko sa naučia na Projektovej výučbe pod vedením našich kolegov.

Vzdelávacia aktivita VIP:it je zameraná na získanie praktických znalostí v IT sektore. Vrámci vzdelávacej aktivity VIP:it bola vyvíjaná aplikácia FRIskill, ktorej účelom je vytvorenie informačného systému ako zdroja o praktických skúsenostiach a aktuálnych kompetenciách zamestnancov, plánovanie a sledovanie rozvoja kompetencií.

Dnes sme využili priestor a poďakovali sa študentom za ich neúnavnú prácu počas dvoch semestrov. Veríme, že nadobudnuté skúsenosti a poznatky, ktoré získali uplatnia v praxi a budú im nápomocné pri zaradení sa do pracovného života po ukončení štúdia.

Záujemcovia o projektovú výučbu s GlobalLogic v akademickom roku 2018/2019, študujúci na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, sa môžu prihlásiť do konca marca 2018. Zapojením sa do projektovej výučby so spoločnosťou GlobalLogic budú pracovať na projekte s expertmi z praxe, a nie len to. Okrem iných zaujímavých skúseností budú vyvíjať softvér, ktorý sa bude reálne používať, vyskúšajú si rôzne projektové role, či nadobudnú poznatky o propagácii ich produktu.

  • URL copied!