Hitachi a Microsoft Corporation oznámili uzavretie dohody o akcelerácii sociálnych inovácií pomocou generatívnej umelej inteligencie

Spoločnosti Hitachi a Microsoft nadviazali prelomové partnerstvo na urýchlenie obchodných a sociálnych inovácií pomocou riešení generatívnej umelej inteligencie (GenAI)

 

  • Trojročné strategické partnerstvo v hodnote niekoľkých miliárd dolárov sa zameria na vytváranie inovatívnych priemyselných riešení prinášajúcich prevratné výsledky podnikom a celú ľudskú spoločnosť.
  • V snahe urýchliť rast portfólia Lumada a zvýšiť produktivitu svojich 270-tisíc zamestnancov bude skupina Hitachi do svojich riešení Lumada Solutions začleňovať cloudové služby Microsoftu, Azure Open AI Service, Dynamics 365, Copilot for Microsoft 365 a GitHub Copilot.
  • Hitachi vyškolí viac než 50-tisíc odborníkov, známych ako GenAI Professionals, v oblasti pokročilého používania umelej inteligencie (AI). Spoločnosť Hitachi v rámci partnerstva začlení školenia poskytované spoločnosťou Microsoft do svojich vlastných školení.

Redmond, 3. júna /Tokio, 4. júna 2024 – Spoločnosti Hitachi, Ltd. (TSE:6501) a Microsoft Corporation oznámili, že počas troch nasledujúcich rokov nadviažu spoluprácu v hodnote niekoľkých miliárd dolárov s cieľom urýchliť sociálne inovácie pomocou generatívnej umelej inteligencie (GenAI). Spoločnosť Hitachi cez toto strategické partnerstvo plánuje podporovať rast svojho portfólia Lumada. Počas fiškálneho roka 2024 plánuje dosiahnuť tržby 2,65 bilióna jenov (18,9 miliardy USD)*1 a tiež podporovať prevádzkovú efektivitu a zvyšovanie produktivity svojich 270-tisíc zamestnancov.

V rámci spomínaného partnerstva bude Hitachi do riešení portfólia Lumada zabudovávať cloudové služby Microsoft, Azure Open AI Service, Dynamics 365, Copilot pre Microsoft 365 a GitHub Copilot. Vďaka tomu bude pre oblasť energetiky, mobility a ďalších odvetví prinášať inovatívne riešenia s cieľom dosiahnuť lepšie výsledky pre podniky aj pre celú spoločnosť. Obe spoločnosti budú navyše podporovať spoločné projekty zamerané na riešenie naliehavých potrieb firiem, ako je napr. posilnenie cloudových služieb, zvýšenie bezpečnosti či zmiernenie vplyvu dátových centier na životné prostredie, ktoré naberajú na dôležitosti v dôsledku nárastu využívania generatívnej AI.

„Spoločnosť Hitachi sa o transformáciu a zvýšenie produktivity snaží používaním umelej inteligencie v celej skupine Hitachi, aby sme zvýšili produktivitu. V roku 2024 investujeme do GenAI 300 miliárd jenov(2,1 miliardy USD)*1 s cieľom využiť nové príležitosti na rast. Hitachi a Microsoft už pracujú na rôznych kokreatívnych projektoch vrátane vývoja digitálnych riešení najnovšej generácie pre oblasť výroby a logistiky*2 a vývoja rozšíreného metaverza fungujúceho na Microsoft Teams,“ povedal Keiji Kojima, prezident a CEO spoločnosti Hitachi. „Tešíme sa, že v rámci tejto dohody môžeme pokračovať v urýchľovaní sociálnych inovácií rozširovaním nášho úsilia či uplatňovaním generatívnej umelej inteligencie aj na oblasti sociálnej infraštruktúry, ako sú energetika a mobilita. Naším cieľom je zvyšovať produktivitu pracovníkov v prvej línii, ktorí budú v budúcnosti ešte dôležitejší. Spoločne môžeme našim zákazníkom aj celej ľudskej spoločnosti pomôcť riešiť problémy a prispieť tak k udržateľnejšej budúcnosti.“

„Vstupujeme do novej éry umelej inteligencie, ktorá vo všetkých rolách a odvetviach sľubuje transformatívne obchodné výsledky,“  hovorí Satya Nadella, Chairman a CEO spoločnosti Microsoft. „Naše rozšírené partnerstvo so spoločnosťou Hitachi spojí možnosti Microsoft Cloud-u – vrátane aplikácie Microsoft Copilot – s odbornými znalosťami spoločnosti Hitachi v danom odvetví. Zvýši tým produktivitu 270-tisíc zamestnancov Hitachi a pomôže riešiť najväčšie výzvy stojace pred našimi zákazníkmi vrátane udržateľnosti.“

 

Transformácia skupiny Hitachi

Centrum generatívnej AI*3 spoločnosti Hitachi a spoločnosť Microsoft budú spoločne pracovať na zlepšení prevádzkovej efektívnosti a vývoja aplikácií v rámci skupiny Hitachi. Využijú na to nástroje Copilot pre Microsoft 365 a GitHub Copilot. Hitachi bude navyše na zlepšenie svojich zákazníckych služieb využívať službu Azure OpenAI Service. Spoločnosť Hitachi v rámci transformácie celej skupiny skĺbi Azure OpenAI Service a GitHub Copilot so svojimi odbornými znalosťami v oblasti vývoja systémov, aby zachovala vysokú kvalitu svojich služieb a zvýšila produktivitu pri vývoji kritických systémov. Interné overovanie spoločnosti Hitachi potvrdilo, že spojenie jej odborných znalostí v oblasti systémového dizajnu so službou Microsoft Azure OpenAI Service a nástrojom GitHub Copilot umožnilo správne vygenerovanie zdrojového kódu aplikácie v 70 – 90 % prípadov, čo prinieslo vysokú kvalitu výstupov.*4

Spoločnosť Hitachi Rail využíva riešenia GenAI na prediktívnu údržbu, zlepšovanie monitorovania zariadení a zvyšovania presnosti svojich predpovedí. Takýto proaktívny prístup predchádza poruchám, zvyšuje kvalitu služieb, znižuje prevádzkové náklady a zvyšuje bezpečnosť. Na zvýšenie efektivity vizualizácie a analýzy údajov bola napríklad už využitá cloudová platforma využívajúca Microsoft Azure posilnená umelou inteligenciou, ktorá využíva poznatky vychádzajúce z dát na digitálne monitorovanie železničnej infraštruktúry. Tieto poznatky sa následne premietli do realizovateľných krokov pre spoločnosť Network Rail, čím sa zlepšil manažment prediktívnej údržby nadzemných vedení.

 

Vývoj inovatívnych digitálnych riešení

Spoločnosť Hitachi vylepšuje portfólio svojich riešení Lumada začleňovaním možností  generatívnej umelej inteligencie. V rámci tejto iniciatívy už spoločnosť Hitachi začala využívať generatívnu AI spoločnosti Microsoft pre JP1 Cloud Services, teda pre SaaS verziu JP1, svojho integrovaného softvéru na riadenie prevádzky s približne 20-tisíc zákazníkmi. Skráti sa tak reakčný čas pri riešení porúch a umožní to zvýšenie prevádzkovej efektívnosti IT oddelení, finančných aj verejných inštitúcií. Interný overovací test realizovaný v minulosti spoločnosti Hitach potvrdil, že použitie GenAI na reakciu na hlásenie a  zobrazenie zdroja citácie (napr. manuálu definujúceho východisko pre danú reakciu) znížilo čas, ktorý operátor  potreboval na prvotnú reakciu na nahlásenú poruchu, približne o jednu tretinu.

Spoločnosti Hitachi a Microsoft okrem toho podporia aj energetickú transformáciu firiem s cieľom znížiť prestoje a zvýšiť ich ziskovosť. Využijú na to lepší prístup k digitálnym riešeniam na riadenie výkonnosti aktív, obchodovanie s energiou a riadenie rizík. Rozhodujúcimi faktormi sú pri škálovaní takýchto aplikácií zvýšený výkon a cloudová infraštruktúra. Technológia Enterprise Software Solutions spoločnosti Hitachi Energy a jej partnerstvo so spoločnosťou Microsoft sú bránou k optimalizácii energetickej siete, od jej výroby cez prenos až po distribúciu, a v konečnom dôsledku sú kľúčom k dodávaniu spoľahlivej a udržateľnej energie zákazníkom.

 

Spoločné projekty zamerané na podporu udržateľného rastu

Spoločnosti ako GlobalLogic, Hitachi Digital Services či Hitachi Solutions patria medzi spoločnosti skupiny Hitachi poskytujúce širokú škálu služieb v oblasti vývoja digitálnych produktov, IT a riadených služieb alebo aplikačných služieb pre cloud. Ďalšie úsilie v rámci tohto partnerstva sa zameria na rozšírenie tejto ponuky služieb. Cieľom bude zaistenie udržateľnosti inovácií vyvíjaných v spolupráci so spoločnosťou Microsoft.

Keďže vplyv emisií CO2 pochádzajúcich z AI na životné prostredie sa celosvetovo zvyšuje, spoločnosti Hitachi a Microsoft budú pracovať na znížení emisií uhlíka na nulovú úroveň. Svoje úsilie znížiť negatívny vplyv na životné prostredie začnú projektom dátového centra v Európe.

 

Budovanie digitálnych zručností a rozvoj talentov

Hitachi vyškolí viac ako 50-tisíc odborníkov GenAI Professionals. Spoločnosť v rámci nadviazaného partnerstva začlení do svojho tréningového programu pre GenAI Professionals školenia na získanie pokročilých zručností v oblasti vývoja softvéru pomocou GitHub Copilot a Azure OpenAI Service. Cieľom tejto aktivity je rozvíjať talenty podporujúce transformáciu zákazníkov pomocou AI riešení.

*1. Predikcia k 26. aprílu 2024, vypočítaná s použitím kurzu 140 JPY/1 USD.

*2. Tlačová správa Hitachi (z 26. júna 2020) „Hitachi and Microsoft form a strategic alliance to advance next-generation digital solutions for manufacturing and logistics across Southeast Asia, North America and Japan“

https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2020/06/200626.html

*3. Tlačová správa Hitachi (z 15. mája 2023) „Hitachi Establishes New ‘Generative AI Center’ to Accelerate Value Creation and Improve Productivity in the Lumada business by promoting the use of Generative AI“
https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2023/05/230515.html

*4. Tlačová správa Hitachi (z 21. mája 2024) „Hitachi to Accelerate System Development Transformation with Generative AI“
https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2024/05/240521.html

 

O spoločnosti Hitachi, Ltd.

Skupina Hitachi v rámci svojej Divízie sociálnych inovácií podporuje budovanie udržateľnej spoločnosti pomocou dát a technológií. Prostredníctvom portfólia riešení Lumada spoločnosť prináša digitálne inovácie využívajúce IT, OT (prevádzkové technológie) a ďalšie produkty. Spoločnosť sa zameriava na tri hlavné odvetvia: Digitálne systémy a služby - podpora digitálnej transformácie zákazníkov; Zelená energia a mobilita - podpora dekarbonizácie spoločnosti prostredníctvom energetických a železničných systémov a Konektivita priemyslu - prepájanie produktov prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom poskytovať riešenia v rôznych odvetviach. Dbajúc na životné prostredie, digitalizáciu a inovácie sa snažíme o rast dosiahnutý prostredníctvom vzájomnej spolupráce s našimi zákazníkmi. Celkové konsolidované príjmy spoločnosti v troch spomínaných oblastiach za fiškálny rok 2023 (končiaci 31. marca 2024) mali hodnotu 8 564,3 mld. JPY, pričom firma vo svojich 573 konsolidovaných dcérskych spoločnostiach celosvetovo zamestnáva spolu zhruba 270 000 ľudí. Viac informácií o spoločnosti Hitachi nájdete na stránke https://www.hitachi.com.

O spoločnosti Microsoft Corporation

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) vytvára platformy a nástroje využívajúce umelú inteligenciu na poskytovanie inovatívnych riešení spĺňajúcich neustále sa vyvíjajúce potreby zákazníkov. Spoločnosť je odhodlaná čo najširšie a zodpovedne sprístupňovať AI riešenia, aby každý človek a každá organizácia na našej planéte mohli dosahovať lepšie výsledky.

  • URL copied!