Medzisektorovým spájaním a spoločným nadšením pomáhajú rodinám v núdzi

CSR aktivity môžu firmy uchopiť ako jednorazové príležitosti na zviditeľnenie značky a podporu vybranej oblasti, alebo ich transformovať do firemnej kultúry a budovať dlhodobé partnerstvá. Práve druhý model si vybrala spoločnosť GlobalLogic Slovakia, ktorá sa venuje vývoju a inžinieringu digitálnych produktov v 3 slovenských mestách (Košice, Žilina a Banská Bystrica). Od roku 2017 spolupracuje s východoslovenskou pobočkou organizácie Úsmev ako dar. Kristína Kertészová, marketingová manažérka spoločnosti, a Radoslav Dráb, manažér košickej pobočky organizácie, nám priblížili spektrá ich partnerstva.

Aké boli začiatky spolupráce GlobalLogic Slovakia s organizáciou Úsmev ako dar?

R. Dráb: Spomínam si na ne veľmi dobre, začali sme zbierkou školských potrieb a financií na úhradu výdavkov, ktoré sú späté s nástupom detí do škôl. Pre rodiny s nízkymi príjmami či s existenčnými problémami je to jedno z najnáročnejších období v roku. Už táto prvá spolupráca pomohla viac ako 50 deťom. Tím vo firme na nič nečakal, zaujímal sa o potreby rodín, pýtal sa na akútne starosti aj na naše plány a aktivity, ktoré môžu rodinám v ohrození na východnom a strednom Slovensku zmeniť život k lepšiemu.

K. Kertészová: Nadviazanie partnerstva s Úsmev ako dar bolo pre nás prirodzené. V GlobalLogic Slovakia veríme, že pomáhať druhým je potrebné v každom čase, nielen počas sviatkov či v kríze. Pomoc je prospešná vtedy, ak je dlhodobá a dobre mierená. Stotožňujeme sa s tým, že každé dieťa si zaslúži mať pekné detstvo a osudy „úsmeváckych” detí, ktoré sme spoznali, nie sú ľahké. Preto sa snažíme napĺňať ich potreby a pomáhať pri plnení ich snov spoločným úsilím.

Od začiatku spolupráce ubehli viac ako 4 roky. Čo všetko sa vám za ten čas podarilo zrealizovať?

K. K: Neustále hľadáme spoločne spôsoby, ako pomôcť deťom zo znevýhodneného prostredia so vzdelávaním či ako pomôcť rodinám, ktoré pre rôzne životné situácie prichádzajú o príjem alebo dokonca o strechu nad hlavou. Aspoň malou troškou sa snažíme uľahčiť tieto životné situácie materiálnou či finančnou pomocou. Každoročne organizujeme v predvianočnom období iniciatívu Stromček prianí, v rámci ktorej plníme detské vianočné želania. Doposiaľ sa nám ich za 4 roky podarilo splniť 189. Prikladáme ruku k dielu aj pri stavebných prácach, napríklad pri oprave centra Vincentínum. Aktívna podpora je pre nás aj formou teambuildingu. Kolegovia sa stretli odhodlaní makať a nebáli sa zašpiniť si ruky, čím určite vyvracajú stereotypy o IT-čkároch. Okrem toho sa spoločnosť zapája aj do iných iniciatív – #itpomáha, Naše mesto, Do práce na bicykli či Okolo sveta za 40 dní. V roku 2020 sme sa pustili aj do virtuálneho charitatívneho behu.

Na čo slúži centrum Vincentínum?

R. D.: Je to jeden z modelových projektov sociálneho nájomného bývania. Ide o dostupné bývanie pre rodiny s deťmi, ktoré už nepotrebujú krízovú intervenciu, teda nepretržitú prítomnosť sociálneho pracovníka, no nemajú kam odísť zo siete krízových centier a nájsť si dlhodobejšie bývanie. Takáto situácia je pre mnohých z nás nepredstaviteľná, no aj to sú problémy rodín, ktorým pomáhame. Vincentínum v košickej mestskej časti Šaca má 5 samostatných skromných bytových jednotiek a je domovom s nákladmi, ktoré chudobná rodina ekonomicky unesie. Komerčné podnájmy, v Košiciach vo výške 450 – 600 eur, sú pre ne nedostupné alebo likvidačné a často ich vrátia na začiatok ich prepadu cez sociálnu sieť. Dnes Vincentínum prevádzkuje Nadácia DEDO, s ktorou sme ho úspešne postavili, a my pokračujeme v tomto modeli dostupného sociálneho nájomného bývania. Postavili sme sociálny dom v Jasove a  aj vďaka partnerstvu s GlobalLogic Slovakia sme dokončili počas pandémie 4 bytové jednotky v Bernátovciach pri Košiciach.

Okrem týchto priamych podpôr ste spomenuli aj virtuálny charitatívny beh. Čo bolo jeho účelom?

K. K: Pri tejto akcii platí staré známe: viac hláv, viac rozumu. V Košiciach je aktívna komunita ľudí okolo Tomáša Gálla, ktorí sa združujú pod značkou Active Life a sú generátorom mnohých skvelých nápadov. V lete 2020 sme spoločne organizovali pre GlobalLogic prvý virtuálny beh, ktorý mal charitatívny rozmer.

Ako táto dlhodobá pomoc ovplyvňuje firemnú kultúru?

K. K: Spoločne sme sa naučili, že pomáhať je dôležité, a to nepretržite počas celého roka. S nápadmi, kde môžeme pomôcť, prichádzajú kolegovia sami a radi ich podporíme. Skvelé na tom je, že ako tím, ktorý je situovaný v rôznych častiach Slovenska, dokážeme spojiť sily a prekonať aj nemožné, aby sa nám úspešne darilo pomáhať. Spoločným nadšením a spájaním sa môžeme dokázať veľké veci.

R. D. Ochotu tímu v GlobalLogic Slovakia môžem len potvrdiť, každé stretnutie či videocall je plné nadšenia a ochoty pomáhať. Títo ľudia vedia, ako a komu chcú pomôcť, ako tím fungujú a sledujú aj komunitu, ktorej pomáhajú, pri čom určite musia mať sami vo svojich životoch náročné pracovné povinnosti, alebo súkromné záležitosti. Vždy si nájdu čas, aby nás vypočuli a každý filantropický projekt dotiahnu do konca. Majú radosť z pomoci, z toho, keď niekomu zlepšia život. Možno je to aj tým, že mnohí sú rodičia alebo majú milujúcu rodinu a vedia, čo všetko obnáša postarať sa o dôstojný život rodiny a bezpečný domov pre svoje deti, pre ich rozvoj a vzdelávanie.

Pôvodný článok nájdete v online magazíne Trend.

 

  • URL copied!