Na Technickej univerzite v Košiciach otvorili moderný kreatívny priestor pre študentov

24. októbra 2023, Košice -  Na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach pribudla nová miestnosť pre hybridnú výučbu – Creativity Space, ktorú dnes slávnostne otvorili zástupcovia univerzity a spoločnosti GlobalLogic. Študenti univerzity sa budú môcť v tomto kreatívnom priestore nielen vzdelávať a prepájať so špecialistami z odboru, ale zároveň budú môcť pracovať na svojich výskumoch a projektoch. 

 

Najnovšie technológie a ich rýchle nasadenie do praxe. Toto je spoločný menovateľ medzi Technickou univerzitou v Košiciach a novým laboratóriom, v ktorom budú môcť študenti vyvíjať svoje projekty a vzdelávať sa so špecialistami z odboru informačných technológií. 

 

Na Technickej univerzite v Košiciach študuje viac ako 11-tisíc študentov, čomu zodpovedá aj patričný počet laboratórií, ktorých je približne 100. Viac ako 1500 študentov študuje oblasť informačných technológií, čiže sú to budúci používatelia nového kreatívneho priestoru. Viac ako samotné laboratórium sú však príležitosti, ktoré študentom kreatívny priestor prinesie. Vybavenie je prostriedok, úspešná spolupráca s výsledkami je cieľ. Toto laboratórium vychádza zo skúseností a úspešnej spolupráce našej univerzity, stredných škôl, firiem a samosprávy v rámci mentoringu študentov stredných škôl študentmi vysokých škôl,vysvetľuje prof. Ing. Juraj Gazda, PhD., prorektor Technickej univerzity v Košiciach pre inovácie a transfer technológií.

 

Creativity Space by GlobalLogic bude poskytovať osobné aj hybridné stretnutia. Je to miesto, v ktorom budú vznikať nielen spoločné nápady, ale študenti spoločne so špecialistami z IT odvetvia ich budú aj realizovať. 

 

Spolupráca je kľúčom k úspechu 

Nová miestnosť pre hybridnú výučbu nebude slúžiť študentom len na vzdelávanie, ale aj na spájanie sa so samotnými odborníkmi z praxe. Tí ich budú mentorovať a pomáhať im pri vzniku nových projektov. 

 

„V spoločnosti GlobalLogic si uvedomujeme dôležitosť ostať stále v kontakte s novými trendmi na trhu. Spolupráca s Technickou univerzitou v Košiciach bola vždy na vysokej úrovni. V tomto období máme viacero projektov i spoločných zadaní medzi študentmi vysokých a stredných škôl. Máme v úmysle prepájať vysokoškolákov, stredoškolákov a pedagógov na jednej platforme. A práve táto miestnosť to silne podporí,“ hovorí Tibor Radačovský, Director Software Engineering GlobalLogic, ktorý sa dlhodobo venuje vzdelávaniu študentov a prepájaniu škôl s praxou.

 

Inšpiratívna a kreatívna práca motivuje. Študenti potrebujú byť v neustálom kontakte aj so špecialistami z praxe, aby spoznali nekonečné možnosti, ktoré táto oblasť prináša. Pozitívne výsledky tejto spolupráce boli predstavené pri slávnostnom otvorení Creativity Space, kde súčasní aj bývalí  študenti a ich mentori predstavili Robotické ramená GL-ARM či GlobalLogic Embedded Starter Kit. Na oboch produktoch pracovali študenti spoločne s IT špecialistami zo spoločnosti GlobalLogic. 

 

O projektoch, na ktorých spolupracovali študenti s odborníkmi: 

Robotické rameno GL-ARM

Projekt GL-ARM je tímovým projektom študentov pod vedením Gabriela Grušovského z GlobalLogic. Vyhral cenu v kategórií Najpoužiteľnejší projekt v roku 2022. 

 

Cieľom projektu bolo naprogramovať model robotického ramena, ktorý by umožňoval klientovi presúvať objekty z pracovnej plochy snímanej kamerovým systémom do úložného priestoru nachádzajúceho sa vedľa ramena. Samotná konštrukcia ramena, ako aj škatuľka riadiacich komponentov, sú vytlačené na 3D tlačiarni. Kĺby ramena sú poháňané servo-motormi a na koncovom bode (tzv. efektore) je umiestnený elektromagnet, ktorý slúži na uchopenie objektov. Riadenie sa skladá z jednodoskového počítača Raspberry Pi 3 v kooperácii s jednočipovým mikropočítačom na báze procesora STM32F103, ktorý po prijatí dát z počítača priamo ovláda servo-motor. V budúcnosti sa uvažuje o rozšírení systému o stojan s kamerou, pričom rameno tak bude schopné detekovať objekty nachádzajúce sa v snímanom priestore kamery. Tieto objekty môžu byť v rámci tohto ohraničeného priestoru ľubovoľne rozmiestnené používateľom.

 

GlobalLogic Embedded Starter Kit 

GlobalLogic Embedded Starter Kit slúži pre účely vzdelávania sa v oblasti embedded systémov. Obsahom tohto kit-u je vývojová doska na báze 32-bitového mikroprocesora s taktom 168 MHz, pričom podporuje rôzne štandardné komunikačné rozhrania. Doska disponuje aj dedikovaným čipom pre nahrávanie a ladenie programu, ďalej ôsmimi LED diódami a dvomi tlačidlami. Navyše je táto vývojová doska osadená do na mieru navrhnutého plošného spoja, ktorý rozširuje možnosti použitia tejto dosky v oblasti výučby práce s hardvérom. K rozšíreniam patrí napríklad LCD displej, senzory teploty a vlhkosti, gyroskop a akcelerometer, ethernetový port, externú flash pamäť, či výstupy na CAN zbernicu používanú napríklad v automobilovom priemysle.

___________________________________________________________________

O spoločnosti GlobalLogic Slovakia
GlobalLogic je lídrom v oblasti digitálneho inžinierstva. Svojim zákazníkom na celom svete pomáhame navrhovať, vyvíjať a uvádzať na trh inovatívne produkty, platformy a iné digitálne vymoženosti novej generácie. Majstrovské spojenie strategického dizajnu, komplexného vývoja a odborných znalostí nám umožňuje ukázať zákazníkom najnovšie možnosti a urýchliť ich prerod na digitálnu spoločnosť budúcnosti. Spoločnosť GlobalLogic so sídlom v americkom Silicon Valley má dizajnové a produkčné centrá po celom svete, vďaka čomu ponúka zákazníkom z odvetvia automobilovej výroby, telekomunikácií, finančných služieb, zdravotníckej starostlivosti a prírodných vied, výroby, médií a zábavného priemyslu, polovodičov a technológií všetky výhody dôkladnej znalosti svojho odvetvia. GlobalLogic je súčasťou a Hitachi Group Company (Hitachi, Ltd., TSE: 6501), ktorá v rámci svojej Divízie sociálnych inovácií prispieva k budovaniu udržateľnej spoločnosti a zvyšovaniu kvality života podporou inovácií vychádzajúcich z dát a technológií.

Kontaktná osoba:
Kristína Kerteszová
Head of Marketing, Slovakia,
E-mail: marketing-sk@globallogic.com

 

  • URL copied!