Nojima sa pre urýchlenie svojej digitálnej transformácie spája s členom skupiny Hitachi, spoločnosťou GlobalLogic

Výsledkom spolupráce spoločností je spustenie programu na tvorbu nových zákazníckych skúseností využívajúcich digitálne technológie

Tokio, 9. júna 2022 – spoločnosť Nojima Corporation (TSE:7419, „Nojima“) dnes oznámila nadviazanie partnerstva s GlobalLogic Japan, Ltd. („GlobalLogic Japan“), ktorá je japonskou pobočkou spoločnosti GlobalLogic Inc., od júla 2021 člena skupiny Hitachi, Ltd. (TSE:6501, „Hitachi“). Cieľom spolupráce je urýchliť vývoj a implementáciu stratégie digitálnej transformácie (DX) spoločnosti Nojima. 

Program spolutvorby sa zameriava na zavádzanie nových zákazníckych skúseností integrujúcich odborné poznatky spoločnosti GlobalLogic v oblasti vývoja digitálnych riešení a digitalizačné iniciatívy spoločnosti Nojima. Program je tiež zameraný na urýchlenie transformácie kamenných predajní spoločnosti Nojima a na jej jedinečný prístup „poradenského predaja“¹ pri predaji domácich spotrebičov v Japonsku.

Východiská programu spolutvorby a plány do budúcnosti

Firemným cieľom spoločnosti Nojima je výraznejšie prispievať k budovaniu odvetvia domácich spotrebičov v Japonsku, a to prostredníctvom svojej stratégie GS4 (skratka angl. sloganu Good, Soft, Support, Service, Setting). Nojima sa preto usiluje o prechod na spoločnosť poskytujúcu komplexné riešenia a využívajúcu DX na zvyšovanie rôznorodosti a pohodlia života zákazníkov. 

Spoločnosť Nojima využíva digitálne technológie na zlepšenie efektívnosti obchodných operácií ako je napr. zvyšovanie produktivity služieb a podnikových procesov či zavedenie kvalitných modelov zákazníckych služieb. Firma navyše prostredníctvom DX proaktívne generuje hodnotu v nových doménach digitálnych domácich spotrebičov aj v oblasti komunikácie.

Nojima plánuje na urýchlenie svojej DX stratégie využiť rozsiahle schopnosti, odborné znalosti, nadanie a prítomnosť zamestnancov spoločnosti GlobalLogic priamo na mieste na zlepšenie skúsenosti koncových zákazníkov v segmente B2C. Nojima, GlobalLogic Japan a Hitachi budú navyše ako partneri aj naďalej diskutovať o rozvíjaní programu, aby vďaka nemu dokázali poskytovať nové a viditeľnejšie užívateľské skúsenosti.

Program podporí konsolidáciu DX iniciatív spoločnosti Nojima zameraných na posilnenie jej „inšpiratívnych služieb“. Cieľom môže byť napr. rozvoj iniciatív na zvýšenie spokojnosti zákazníkov, vybudovanie platformy s využitím digitálnych vývojových technológií, či vývoj aplikácií posilňujúcich kontakt s koncovým užívateľom. 

O spoločnosti Nojima 

Skupina Nojima Group má ambíciu stať sa spoločnosťou ponúkajúcou komplexné riešenia v dobe internetu vecí, keď sú všetky domáce spotrebiče prepojené cez internet alebo mobilné zariadenia. Spoločnosť ako „poradca na dosah“ svojim zákazníkom prináša novú hodnotu tým, že im pomáha objavovať vytúžený „inteligentný svet“.

Hlavným spôsobom predaja domácich spotrebičov je vysielanie predajcov výrobcami či dopravcami. Spoločnosť Nojima so svojím jedinečným modelom „poradenského predaja“ je tak jediným špecializovaným obchodom s domácimi spotrebičmi, v ktorom vlastní zamestnanci firmy odporúčajú výrobky na základe dopytu každého zákazníka.

Skupina Nojima v súčasnosti prevádzkuje svoje špecializované predajne digitálnych domácich spotrebičov v metropolitnej oblasti Tokia, ako aj mobilné predajne v celej krajine, internetový obchod a zahraničné predajne. Spoločnosť si vytvorila organizačnú štruktúru zameranú na to, aby zákazníkom ponúkla pohodlný životný štýl tým, že v segmente digitálnych domácich spotrebičov zabezpečuje rôznorodý výber produktov a podporných služieb. My v Nojima sa ako poradcovia v „inteligentnom svete“ snažíme obohacovať váš život a poskytovať „inšpiratívne služby“ prekonávajúce očakávania našich zákazníkov. Viac informácií o spoločnosti Nojima nájdete na stránke https://www.nojima.co.jp.  

O spoločnosti Hitachi, Ltd. 

Hitachi v rámci svojej Divízie sociálnych inovácií podporuje budovanie udržateľnej spoločnosti pomocou dát a technológií. Prostredníctvom portfólia riešení Lumada spoločnosť prináša digitálne inovácie využívajúce IT, OT (prevádzkové technológie) a ďalšie produkty na to, aby ponúkla riešenia problémov zákazníkov i spoločnosti ako takej v oblastiach ako sú digitálne systémy a služby, zelená energia a mobilita, sieťové odvetvia a automobilové systémy. Dbajúc na životné prostredie, digitalizáciu a inovácie sa snažíme o rast dosiahnutý prostredníctvom vzájomnej spolupráce s našimi zákazníkmi. Celkové konsolidované príjmy spoločnosti za fiškálny rok 2021 (končiaci 31. marca 2022) mali hodnotu 10 264,6 mld. JPY (84 136 mil. USD), pričom firma vo svojich 853 konsolidovaných dcérskych spoločnostiach zamestnáva spolu zhruba 370 000 ľudí. Viac informácií o spoločnosti Hitachi nájdete na stránke https://www.hitachi.com.

O spoločnosti GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) je lídrom v oblasti digitálneho inžinierstva. Svojim zákazníkom na celom svete pomáhame navrhovať, vyvíjať a uvádzať na trh inovatívne produkty, platformy a iné digitálne vymoženosti novej generácie. Majstrovské spojenie strategického dizajnu, komplexného vývoja a odborných znalostí nám umožňuje ukázať zákazníkom najnovšie možnosti a urýchliť ich prerod na digitálnu spoločnosť budúcnosti. Spoločnosť GlobalLogic so sídlom v americkom Silicon Valley má dizajnové a produkčné centrá po celom svete, vďaka čomu ponúka zákazníkom z odvetvia automobilovej výroby, telekomunikácií, finančných služieb, zdravotníckej starostlivosti a vied o živote, výroby, médií a zábavného priemyslu, polovodičov a technológií všetky výhody dôkladnej znalosti svojho odvetvia. GlobalLogic je členom skupiny Hitachi pôsobiacej pod značkou Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), ktorá v rámci svojej Divízie sociálnych inovácií podporuje budovanie udržateľnej spoločnosti a zvyšovanie kvality života pomocou podpory inovácií vychádzajúcich z dát a technológií.

###

GlobalLogic je obchodná značka spoločnosti GlobalLogic. Všetky ostatné značky, produkty alebo služby sú alebo môžu byť ochrannými značkami produktov a služieb iných vlastníkov.

Kontakt pre médiá:

GlobalLogic, Inc. (Global)
Heather Ailara
211 Communications
+1.973.567.6040
heather@211comms.com

¹Unikátna stratégia predaja a starostlivosti o zákazníka spoločnosti Nojima. V obchodoch nefiguruje obchodný personál výrobcov, ale konzultácie namiesto toho poskytujú zamestnanci spoločnosti Nojima, ktorí zákazníkom na základe ich individuálnych požiadaviek odporúčajú vhodné produkty rôznych výrobcov.

  • URL copied!