Novým obchodným riaditeľom a šéfom sekcie globálnych odvetví spoločnosti GlobalLogic sa stal skúsený expert na technologické služby Srinivas Shankar

Santa Clara, Kalifornia, 16. októbra 2023 – spoločnosť GlobalLogic Inc., člen skupiny Hitachi, oznámila vymenovanie Srinivasa (Sriniho) Shankara za obchodného riaditeľa (Chief Business Officer, CBO) a vedúceho sekcie globálnych odvetví (Head of Global Industries). Srini má viac než dvadsaťročné skúsenosti v týchto oblastiach a prináša bohaté odborné znalosti týkajúce sa zvyšovania rastu príjmov i spokojnosti zákazníkov. Firmy v rôznych odvetviach investujú do vývoja digitálnych produktov, platforiem a zlepšovania zákazníckej skúsenosti s cieľom zvýšiť angažovanosť svojich klientov a vytvárať nové obchodné modely, ktoré im pomôžu dosiahnuť udržateľný rast. Vymenovanie Sriniho Shankara tak zdôrazňuje záväzok spoločnosti GlobalLogic posilniť svoj manažérsky tím a orientáciu firmy na zákazníkov a ich úspech.

Sriniho príchod je dôležitým míľnikom na ceste výnimočného rastu spoločnosti GlobalLogic. Okrem posilnenia odborných kapacít firmy sa Srini zameria na zrýchlenie činnosti spoločnosti GlobalLogic v oblasti uvádzania produktov na trh a posilnenie predaja, marketingu či obchodných jednotiek v jednotlivých odvetviach.

„GlobalLogic cieľavedomo napreduje na svojej ceste k rastu, upevňovaniu prítomnosti na trhu a rozširovaniu portfólia služieb. Pre ďalšiu kapitolu nášho rastu sme preto hľadali silného lídra s overenými odbornými znalosťami a skúsenosťami v oblasti uvádzania produktov na trh,“ povedal Nitesh Banga, CEO spoločnosti GlobalLogic. „Som nadšený, že môžem Sriniho privítať v tíme a teším sa, že bude zohrávať kľúčovú úlohu v rozvoji našej spoločnosti a pri budovaní silných vzťahov so zákazníkmi.“

„Spoločnosť GlobalLogic má hviezdnu povesť lídra na poli vývoja digitálnych produktov založenú na dizajne s hlbokými znalosťami a schopnosťami v oblasti softvérových riešení pre široké spektrum produktov a odvetví.“ povedal Srini Shankar, CBO GlobalLogic. „Veľmi sa teším, že vstupujem do tímu GlobalLogic, ktorý dlhodobo zohráva kľúčovú úlohu pri transformácii svojich zákazníkov na digitálne a inteligentné podniky a zároveň definuje a realizuje stratégie rastu spoločnosti novej generácie.“

Srini so svojimi bohatými skúsenosťami z odvetvia služieb a odbornými znalosťami dokonale dopĺňa globálny manažérsky tím GlobalLogic. V minulosti pracoval pre spoločnosť Cognizant, kde zastával pozície Chief Commercial Officer (CCO) of Americas & Global Head of the Life Sciences a zohrával kľúčovú úlohu pri rozširovaní zastúpenia firmy na trhu a zvyšovaní jej príjmov. Ako CCO-Americas dohliadal na akvizície nových klientov v rôznych obchodných vertikálach a oblastiach v rámci odvetvia digitálnych obchodných a technologických služieb. Pred nástupom do spoločnosti Cognizant zastával Srini rôzne vedúce funkcie v spoločnosti Infosys.

O spoločnosti GlobalLogic:

GlobalLogic (www.globallogic.com) je lídrom vo vývoji digitálnych produktov. Svojim zákazníkom na celom svete pomáhame navrhovať, vyvíjať a uvádzať na trh inovatívne produkty, platformy a iné digitálne vymoženosti novej generácie. Majstrovské spojenie strategického dizajnu, komplexného vývoja a odborných znalostí nám umožňuje ukázať zákazníkom najnovšie možnosti a urýchliť ich prerod na digitálnu spoločnosť budúcnosti. Spoločnosť GlobalLogic so sídlom v americkom Silicon Valley má dizajnové a produkčné centrá po celom svete, vďaka čomu ponúka zákazníkom z odvetvia automobilovej výroby, telekomunikácií, finančných služieb, zdravotníckej starostlivosti a vied o živote, výroby, médií a zábavného priemyslu, polovodičov a technológií všetky výhody dôkladnej znalosti svojho odvetvia. GlobalLogic je členom skupiny Hitachi pôsobiacej pod značkou Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), ktorá v rámci svojej Divízie sociálnych inovácií podporuje budovanie udržateľnej spoločnosti a zvyšovanie kvality života pomocou podpory inovácií vychádzajúcich z dát a technológií.

 

Kontakt pre médiá
BCW for GlobalLogic
Annie Fink
BCW.GlobalLogic@bcw-global.com

Ruchi Mahna Chowdhury
Associate Vice President Marketing Communications
ruchi.chowdhury@globallogic.com

  • URL copied!