POMOC deťom pri nástupe do školy

Veľké ĎAKUJEM patrí kolegom z GlobalLogic Slovakia, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojil do pomoci deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Napriek náročnému obdobiu si veľmi ceníme vašu ochotu pomôcť a podeliť sa.

Vyzbierali sme množstvo školských pomôcok, školských tašiek, hygienických potrieb a ďalších vecí pre deti.

Doplnkom bola aj akcia Back to Work v office v Žiline a v Košiciach, kde mnohí prispeli dobrovoľným príspevkom a spoločne sa vyzbieralo viac ako 1000 EUR. Aj tieto finančné prostriedky putujú priamo na zabezpečenie ďalších potrebných vecí pre pohodovejší nástup týchto detí do školy, v spolupráci s organizáciou Úsmev ako dar, pri príprave na ďalší školský rok.

V mene všetkých detí ešte raz ĎAKUJEME.

 

  • URL copied!