Projektová výučba na UNIZA

March 19, 2019

V GlobalLogic sa venujeme osvete a vzdelávaniu s radosťou a nadšením, lebo kedysi sme boli tiež študentami a vieme, že nám veľmi pomohlo keď sme videli a skúšali veci, ktoré reálne fungujú v praxi. Tak ako sa nám niekto venoval, tak tentokrát sme to MY, kto pomáha súčasným študentom v ich raste a prosperite.

Pre VÁS, študentov Žilinske univerzity Fakulty riadenia a informatiky, sme navrhli dva projekty v rámci Projektovej výučby, kde budeme vašimi partermi a budeme spoločne konzultovať na kreatívnom riešení zadaní. Naši kolegovia patria medzi TOP odborníkov, preto sa môžete spoľahnúť na kvalitu ich kozultácii. A sú to aj skvelí ľudia 🙂

Stačí sa už len prihlásiť a vybrať si jeden z 2 projektov:

Tešíme sa na spoločnú spoluprácu.

V GlobalLogic sa venujeme osvete a vzdelávaniu s radosťou a nadšením, lebo kedysi sme boli tiež študentami a vieme, že nám veľmi pomohlo keď sme videli a skúšali veci, ktoré reálne fungujú v praxi. Tak ako sa nám niekto venoval, tak tentokrát sme to MY, kto pomáha súčasným študentom v ich raste a prosperite.

Pre VÁS, študentov Žilinske univerzity Fakulty riadenia a informatiky, sme navrhli dva projekty v rámci Projektovej výučby, kde budeme vašimi partermi a budeme spoločne konzultovať na kreatívnom riešení zadaní. Naši kolegovia patria medzi TOP odborníkov, preto sa môžete spoľahnúť na kvalitu ich kozultácii. A sú to aj skvelí ľudia 🙂

Stačí sa už len prihlásiť a vybrať si jeden z 2 projektov:

Tešíme sa na spoločnú spoluprácu.

  • URL copied!