Spoločnosť GlobalLogic lídrom v hodnotení Zinnov Zones’ 2022 Global ER&D Services Ratings

SAN JOSE, Kalifornia—13. január 2023— Spoločnosť GlobalLogic Inc., člen skupiny Hitachi a líder vo vývoji digitálnych produktov, dnes oznámila, že bola vyhlásená za lídra v hodnotení Zinnov Zones for ER&D Services 2022 Ratings. Tento rating komplexne vyhodnocuje spoločnosti ponúkajúce služby v oblasti technického výskumu a vývoja (ER&D) a identifikuje ich pozíciu a škálovateľnosť na kľúčových trhoch či v oblasti technológií. Výsledky tohto hodnotenia využívajú manažmenty rôznych spoločností usilujúce sa nájsť overených poskytovateľov služieb na podporu celej škály svojich vývojových projektov. Význam takýchto partnerov narastá spolu so zrýchľovaním a rastom investícií firiem zo všetkých odvetví do digitálnej transformácie s cieľom uspokojiť čoraz vyšší dopyt po inteligentných, prepojených a dátami podmienených skúsenostiach vyvíjaných pre spotrebiteľov ale aj pre vlastných zamestnancov.

Globálna poradenská spoločnosť Zinnov pôsobí v oblasti manažmentu a stratégie už viac než 20 rokov. V rámci každoročného hodnotenia ER&D Services Zinnov Zones hodnotí viac než 50 globálnych poskytovateľov služieb z rôznych odvetví a geografických oblastí. Pozícia celkového lídra, ktorú v hodnotení obsadila spoločnosť GlobalLogic, naznačuje, že v porovnaní so svojimi konkurentmi je spoločnosť vnímaná ako etablovaná a rastúca najmä v nasledujúcich oblastiach: 

  • Etablovaná: overená špecializácia, vyspelosť procesov výskumu a vývoja (rozsah a vyspelosť služieb), inovácie a duševné vlastníctvo (IP), prepojenie ekosystémov 
  • Rastúca: rozsah a škálovateľnosť pôsobenia, počet odvetví, v ktorých spoločnosť poskytuje služby, rozloženie/diverzifikácia klientov 

špičkovom postavení spoločnosti GlobalLogic svedčí aj fakt, že sa stala lídrom v nasledujúcich odvetviach a technológiách:

  • Automobilový priemysel 
  • Spotrebiteľský softvér 
  • Vývoj dátových riešení a riešení s využitím umelej inteligencie (AI) 
  • Podnikový softvér  
  • Dizajn UX 
  • Telekomunikácie  
  • Telemedicína

 

Rok 2022 je pre spoločnosť GlobalLogic už siedmym rokom, kedy sa v hodnotení technického výskumu a vývoja spoločnosťou Zinnov Zones umiestnila v kvadrante všeobecných lídrov, pričom prvýkrát ju tam autori hodnotenia zaradili v roku 2016. Pozíciu celkového lídra získala spoločnosť GlobalLogic po prvýkrát pred tromi rokmi a odvtedy sa v hodnotení posúvala čoraz vyššie a stúpala aj vo viacerých uvedených podkategóriách.  

 

„Výsledok, ktorý sme v rámci hodnotenia Zinnov Zones dosiahli, je dôkazom vynaliezavosti, odhodlania a zručnosti našich tímov na celom svete,“ hovorí Arya Barirani, Chief Marketing Officer spoločnosti GlobalLogic. „Toto ocenenie podľa nás potvrdzuje našu schopnosť upevňovať svoje postavenie na najrôznejších trhoch. Zároveň je dôkazom nášho odhodlania rozširovať si odborné znalosti v oblasti technológií stojacich za digitálnymi transformáciami novej generácie. Takéto investície do našich zamestnancov, ich napredovania a priestorov nám majú pomôcť poskytovať zákazníkom lepšie služby.“

Sidhant Rastogi, Managing Partner spoločnosti Zinnov povedal: „Kombinácia jasnej orientácie spoločnosti GlobalLogic na budovanie najmodernejších technologických kapacít, digitálnych akcelerátorov a sebestačných inovačných laboratórií jej pomáha prinášať zákazníkom transformáciu s vysokou pridanou hodnotou. Spoločnosť GlobalLogic ešte viac posilňuje digitálne jadro svojej ponuky strategickými akvizíciami, ako je napríklad Fortech, ktoré jej umožnili rozšíriť svoje portfólio ponúkaných služieb naprieč odvetviami i regiónmi sveta. Dobre navrhnutá rastová stratégia a prístup založený na dátach v celom spektre služieb vývoja digitálnych produktov pomohli spoločnosti GlobalLogic pevne zakotviť na vrchole rebríčka Zinnov Zones ER&D 2022.“ 

Hodnotenie ER&D Services Ratings za rok 2022 ako aj hodnotiace správy za predošlé roky sú dostupné tu: https://zinnovzones.com/ratings/e-r-and-d-services/overall/2022.

 

O spoločnosti Zinnov 

Globálna poradenská spoločnosť Zinnov pôsobí od svojho založenia v roku 2002 v oblasti manažmentu a stratégií. Jej zastúpenia nájdeme v New Yorku, Santa Clare, Seattli, Houstone, Bangalore, Gurgaone, Paríži a Pune. Tím skúsených konzultantov, odborných poradcov a výskumných odborníkov spoločnosti Zinnov spolupracuje s globálnymi značkami, spoločnosťami z rebríčka Fortune 2000 i s globálnymi systémovými integrátormi a súkromnými firmami a pomáha im na ceste k vytváraniu hodnôt s cieľom získať využiteľné informácie týkajúce sa príjmov, získavania talentov, inovácií, škálovania či optimalizácie. Ďalšie informácie sú dostupné na webe spoločnosti Zinnov

O spoločnosti GlobalLogic 

GlobalLogic (www.globallogic.com) je lídrom vo vývoji digitálnych produktov. Svojim zákazníkom na celom svete pomáhame navrhovať, vyvíjať a uvádzať na trh inovatívne produkty, platformy a iné digitálne vymoženosti novej generácie. Majstrovské spojenie strategického dizajnu, komplexného vývoja a odborných znalostí nám umožňuje ukázať zákazníkom najnovšie možnosti a urýchliť ich prerod na digitálnu spoločnosť budúcnosti. Spoločnosť GlobalLogic so sídlom v americkom Silicon Valley má dizajnové a produkčné centrá po celom svete, vďaka čomu ponúka zákazníkom z odvetvia automobilovej výroby, telekomunikácií, finančných služieb, zdravotníckej starostlivosti a vied o živote, výroby, médií a zábavného priemyslu, polovodičov a technológií všetky výhody dôkladnej znalosti svojho odvetvia. GlobalLogic je členom skupiny Hitachi pôsobiacej pod značkou Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), ktorá v rámci svojej Divízie sociálnych inovácií podporuje budovanie udržateľnej spoločnosti a zvyšovanie kvality života pomocou podpory inovácií vychádzajúcich z dát a technológií.

###

GlobalLogic je obchodná značka spoločnosti GlobalLogic. Všetky ostatné značky, produkty alebo služby sú alebo môžu byť ochrannými značkami produktov a služieb iných vlastníkov.

 

Kontakt pre médiá

GlobalLogic, Inc. (Global)

Heather Ailara

211 Communications

+1.973.567.6040

  • URL copied!