Spoločnosť GlobalLogic spúšťa program Women Influencers na podporu diverzity vo vedení spoločnosti

Nový program ponúkne zamestnankyniam, ktoré sa zaujímajú o manažérske pozície, možnosti profesionálneho rozvoja i mentorskej podpory

SAN JOSÉ, Kalifornia— 11. mája 2022— spoločnosť GlobalLogic Inc., člen skupiny Hitachi a líder v oblasti digitálneho inžinierstva, dnes spustila program Women Influencers (Influencerky). Jeho cieľom je umožniť zamestnankyniam uchádzať sa o multifunkčné riadiace pozície v tejto technologickej firme a povzbudiť ich k tomu, aby tak robili. Spoločnosť GlobalLogic uplatňuje na všetkých svojich úrovniach prístup DEI (Diversity, Equity, Inclusion - rozmanitosť, rovnosť, inklúzia) a v rámci neho sa usiluje o dosiahnutie vyššej miery diverzity s ohľadom na rod, sexuálnu orientáciu, farbu pleti, etnický pôvod, vek i schopnosti svojich pracovníkov. Program Women Influencers, ktorý sa špecificky zameriava na podporu rodovej diverzity najmä v radoch lídrov spoločnosti, ponúkne príležitosti profesionálneho rozvoja i mentorskú podporu v rámci iniciatívy People Development spoločnosti GlobalLogic aj prostredníctvom jej jednotlivých organizačných jednotiek.

Základné prvky programu

Program sa zameriava na deväť kľúčových kompetencií. Tie si budú účastníci rozvíjať v rámci viacerých študijných modulov. Celý program by mal trvať päť až šesť mesiacov, počas ktorých budú ženy z rôznych kútov sveta vo dvojiciach spolupracovať, navzájom sa učiť a čerpať z kolektívnych poznatkov a skúseností.

Kľúčové kompetencie podporujú rozvoj „mäkkých“ zručností, teda tých, ktoré nie sú priamym produktom formálnych vzdelávacích programov, ale plynú zo skúseností a zo spolupráce s kolegami. Patria k nim napríklad priamosť, úprimnosť, schopnosť inšpirovať a ovplyvňovať iných, schopnosť efektívne sa rozhodovať, rozvíjať profesionálne vzťahy či kontinuálne vzdelávanie a komunikačné zručnosti. Účastníčky programu zároveň absolvujú aj školenia špecificky zamerané na aktivity spoločnosti GlobalLogic, aby si rozšírili základné firemné znalosti a prehĺbili si technické schopnosti.

„Rozmanitosť, rovnosť a inklúzia sú najdôležitejším predpokladom úspechu spoločnosti GlobalLogic,“ hovorí CPO spoločnosti Amy Hanlon-Rodemich. „Program Women Influencers sme vytvorili s cieľom podporiť budúce líderky a pripraviť ich na celé spektrum úloh vrátane postupu na vyššie posty vo vedení firmy. Je to program, ktorý umožní ženám zastávať v našej spoločnosti  strategickejšie pozície.“

Výskum ako základ

Program vznikol v roku 2020 v Indii a jeho účelom bolo aktívne budovať manažment spoločnosti a posilňovať jeho diverzitu a inkluzivitu, najmä vo vzťahu k ženám pracujúcim v spoločnosti GlobalLogic. Hĺbková analýza riadiacich pozícií a spôsobov, ako sa na ne dá vypracovať, ukázala, že aj keď celkové ukazovatele v oblasti diverzity digitálnej firmy prevyšovali priemer v tomto odvetví, rozmanitejší vrcholový manažérsky tím by znamenal výrazné obohatenie súčasného manažmentu GlobalLogic.

Výskumy ukazujú, že nepomer medzi zastúpením mužov a žien je spôsobený množstvom faktorov vrátane prioritizácie osobného a rodinného života, kultúrnych zvyklostí a rozdielov či organizačnej dynamiky. Zistilo sa tiež, že u mnohých žien sa objavuje výrazný „efekt vyhorenia“, čo naznačuje, že sa dlhodobo musia snažiť nachádzať zdroje aj príležitosti na svoj kariérny postup.

Programový tím sa preto rozhodol preskúmať možnosti urýchlenia kariérneho rastu pracovníčok prostredníctvom rozvoja ich základných vodcovských zručností a podpory ich prípravy na prevzatie nových úloh v spoločnosti GlobalLogic.

„Naším cieľom je vyvážiť nepomer v zastúpení žien a mužov vo vedúcich pozíciách, ktorý je podľa celosvetových štatistík v technologickom priemysle bežným javom,“ povedala Shivani Khanna, Senior Manager People Team spoločnosti GlobalLogic. „Sme presvedčení, že náš program a jeho štruktúrovaná podpora a organizácia dokážu túto dynamiku zmeniť.“

Budovanie podporného ekosystému

Súčasťou ekosystému, ktorý spoločnosť GlobalLogic v rámci svojho programu buduje, budú tzv. „Anchors“ (kotvy), teda členovia tímu ľudských zdrojov starajúci sa o to, aby program fungoval naozaj efektívne. Títo ľudia budú tiež riadiť skupiny účastníčok a mentorov zodpovedných za konkrétne aktivity zamerané na šírenie vyššie spomínaných odborných zručností.

Manažéri účastníčok programu budú predstavovať tzv. „Program Catalysts“ (katalyzátorov programu) a ich úlohou bude zaistiť, aby samotný program nebol len vzdelávacou aktivitou, ale aby predstavoval komplexnú cestu k cieľu, podporujúcu vzdelávanie zamestnancov a ich kariérny rast v rámci firmy.

„Tzv. Program Sponsors (sponzori), teda manažéri a mentori, pôsobia ako kouči dohliadajúci na napredovanie zamestnancov. Ich úlohou je pomôcť nasmerovať účastníkov k obsahu a aktivitám vhodným pre jedinečnú vzdelávaciu cestu každého jednotlivca,“ pokračuje Khanna. „Sme nadšení, že môžeme tento program oficiálne spustiť v pobočkách spoločnosti GlobalLogic na celom svete.“

 

O spoločnosti GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com)  je lídrom v oblasti digitálneho inžinierstva. Svojim zákazníkom na celom svete pomáhame navrhovať, vyvíjať a uvádzať na trh inovatívne produkty, platformy a iné digitálne vymoženosti novej generácie. Majstrovské spojenie strategického dizajnu, komplexného vývoja a odborných znalostí nám umožňuje ukázať zákazníkom najnovšie možnosti a urýchliť ich prerod na digitálnu spoločnosť budúcnosti. Spoločnosť GlobalLogic so sídlom v americkom Silicon Valley má dizajnové a produkčné centrá po celom svete, vďaka čomu ponúka zákazníkom z odvetvia automobilovej výroby, telekomunikácií, finančných služieb, zdravotníckej starostlivosti a prírodných vied, výroby, médií a zábavného priemyslu, polovodičov a technológií všetky výhody dôkladnej znalosti svojho odvetvia. GlobalLogic je súčasťou a Hitachi Group Company (Hitachi, Ltd., TSE: 6501), ktorá v rámci svojej Divízie sociálnych inovácií prispieva k budovaniu udržateľnej spoločnosti a zvyšovaniu kvality života podporou inovácií vychádzajúcich z dát a technológií.

###

GlobalLogic je obchodná značka spoločnosti GlobalLogic. Všetky ostatné značky, produkty alebo služby sú alebo môžu byť ochrannými značkami produktov a služieb iných vlastníkov.

Kontakt pre médiá:

GlobalLogic, Inc. (Global)
Heather Ailara
211 Communications
+1.973.567.6040
heather@211comms.com

  • URL copied!