Spoločnosť GlobalLogic získala strieborný rating udržateľnosti EcoVadis

Spoločnosť GlobalLogic získala strieborný rating udržateľnosti EcoVadis
Toto ocenenie je uznaním záväzku spoločnosti podnikať eticky, zodpovedne a udržateľne

SAN JOSE, Kalifornia — 7. júna 2022— spoločnosť GlobalLogic Inc., člen skupiny Hitachi a líder v oblasti digitálneho inžinierstva, dnes oznámila zisk strieborného ratingu spoločnosti EcoVadis za svoje udržateľné postupy. Spoločnosť GlobalLogic sa v porovnaní s ostatnými technologickými firmami umiestnila na 27. percentile. Tento úspech svedčí o dôraze, ktorý GlobalLogic kladie na iniciatívy v  environmentálnych, sociálnych a správnych oblastiach (ESG) a na podporu zákazníkov pri dosahovaní ich cieľov v oblasti udržateľnosti.

Spoločnosť GlobalLogic buduje kultúru založenú na princípoch udržateľnosti v oblasti životného prostredia, sociálneho kapitálu, sociálnej zodpovednosti (CSR) či diverzity, rovnosti a inklúzie (DEI).

Zároveň rastie význam vývoja digitálnych riešení, ktoré firmám a organizáciám pomáhajú zabezpečiť udržateľnosť, spravodlivosť a inkluzívnosť digitálnych zážitkov. Softvérové technológie sa stanú hnacou silou riešení novej generácie ponúkajúcich nové obchodné príležitosti, ktoré budú zároveň prínosné pre planétu i ľudstvo. Zisk strieborného ratingu Ecovadis je tak ďalším dôležitým krokom na ceste ku zjednoteniu pozície a postupov spoločnosti GlobalLogic v oblasti udržateľnosti.

„Ako partner mnohých popredných svetových spoločností sme súčasťou ich ekosystému. Tým sa ich ambiciózne ciele v oblasti udržateľnosti ich produktov a služieb stávajú aj našimi cieľmi,“ hovorí

Joshua Abramson, Head of Sustainability spoločnosti GlobalLogic. „Strieborný rating Ecovadis je významným míľnikom v našom úsilí o zaistenie udržateľnosti prospešnej pre našich klientov aj pre celú spoločnosť. Preto budeme aj naďalej zavádzať postupy smerujúce k naplneniu týchto cieľov.“

Vstupom do skupiny Hitachi Ltd. sa spoločnosť GlobalLogic pripojila k jednej z najrozvinutejších inciciatív v oblasti udržateľnosti v prostredí globálnych korporácií. Skupina Hitachi považuje ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN za kľúčové pre realizáciu trvalo udržateľnej spoločnosti a zlepšenie kvality života ľudí.

EcoVadis je jedným z najdôveryhodnejších hodnotiteľov udržateľnosti podnikov na svete. Je preto optimálnou nezávislou inštitúciou na zhodnotenie vplyvu spoločnosti GlobalLogic. Jej prieskum za podrobne zameriava na činnosť a iniciatívy firiem v oblasti udržateľnosti v rámci štyroch kategórií: životné prostredie, pracovné práva a ľudské práva, etika a udržateľné obstarávanie. EcoVadis pre svoje hodnotenie vyžaduje pre všetky posudzované kritériá podrobnú dokumentáciu a dôkazy.

 

O spoločnosti GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) je lídrom v oblasti digitálneho inžinierstva. Svojim zákazníkom na celom svete pomáhame navrhovať, vyvíjať a uvádzať na trh inovatívne produkty, platformy a iné digitálne vymoženosti novej generácie. Majstrovské spojenie strategického dizajnu, komplexného vývoja a odborných znalostí nám umožňuje ukázať zákazníkom najnovšie možnosti a urýchliť ich prerod na digitálnu spoločnosť budúcnosti. Spoločnosť GlobalLogic so sídlom v americkom Silicon Valley má dizajnové a produkčné centrá po celom svete, vďaka čomu ponúka zákazníkom z odvetvia automobilovej výroby, telekomunikácií, finančných služieb, zdravotníckej starostlivosti a vied o živote, výroby, médií a zábavného priemyslu, polovodičov a technológií všetky výhody dôkladnej znalosti svojho odvetvia. GlobalLogic je členom skupiny Hitachi pôsobiacej pod značkou Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), ktorá v rámci svojej Divízie sociálnych inovácií podporuje budovanie udržateľnej spoločnosti a zvyšovanie kvality života pomocou podpory inovácií vychádzajúcich z dát a technológií.

###

GlobalLogic je obchodná značka spoločnosti GlobalLogic. Všetky ostatné značky, produkty alebo služby sú alebo môžu byť ochrannými značkami produktov a služieb iných vlastníkov.

Kontakt pre médiá:

GlobalLogic, Inc. (Global)
Heather Ailara
211 Communications
+1.973.567.6040
heather@211comms.com

  • URL copied!