Úspešná spolupráca pre Európsku vesmírnu agentúru

Predstavujeme úspešne ukončený spoločný projekt, ktorý má za cieľ detegovať a predpovedať narušenia na hranici medzi vesmírom a Zemou zodpovedné za výpadky komunikačného spojenia so satelitmi. Prototyp služby je výsledkom spolupráce medzi Ústavom experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., Fakultou elektrotechniky a informatiky TUKE a IT spoločnosťou GlobalLogic Slovakia. Ide o prvú takúto spoluprácu v Košiciach, kedy vedecká inštitúcia, univerzita a súkromná spoločnosť pracovali na riešení, ktoré financovala a v budúcnosti bude využívať Európska vesmírna agentúra (ESA).

,,Máte byť načo hrdí!”, povedal nám technický expert z ESA, počas záverečnej kontroly projektu. Mňa hlavne teší, že služba, ktorú sme vyvinuli môže byť užitočná pre celoeurópsku sieť kozmickej bezpečnosti a že sme ju pripravili vďaka veľmi efektívnej spolupráci študentov a odborníkov z oblasti vedy, vzdelávania a IT priemyslu.” zhodnotil Šimon Mackovjak z Oddelenia kozmickej fyziky, ÚEF SAV v. v. i., ktorý zastrešoval vedeckú časť a manažment projektu.

Monitoruje a predpovedá prítomnosť ionosférických scintilácií

Služba má názov ASPIS (Autonomous Service for Prediction of Ionospheric Scintillation) a jej hlavnou úlohou je monitorovať a predpovedať prítomnosť takzvaných ionosférických scintilácií nad daným územím. Ide o riziko, ktorému musia čeliť pozemné prijímače navigačných družíc (napríklad GPS alebo Galileo), keď dochádza k poškodeniu alebo strate signálu. To môže mať negatívny vplyv na presné určenie polohy alebo času pozemného prijímača, čo je nežiaduce napríklad pre dopravné systémy.

Unikátna spolupráca v Košiciach

Jeden z inovátorských prvkov služby je využitie strojového učenia na vytváranie predikcií, konkrétne išlo o hlbokú neurónovú sieť s architektúrou LSTM. Vývoj modelu zabezpečoval tím docenta Petra Butku z Katedry kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE. Vysoko efektívne je tiež využitie tzv. serverless architektúry a cloudovej infraštruktúry, ktorú pripravili IT experti zo spoločnosti GlobalLogic Slovakia. „Spolupráca medzi takto združenými organizáciami je výnimočná, ale nie je prekvapujúca. Už niekoľko rokov spolupracujeme ako s univerzitou, tak aj so SAV. Cieľom je rýchlejší transfer inovácií medzi zúčastnenými stranami a v neposlednom rade aj zdieľanie poznatkov,” hovorí Tibor Radačovský z GlobalLogic Slovakia, ktorý sa podieľal na vzniku tejto spolupráce. Spolupráca na 18-mesačnom projekte nie je to jediné čo jednotlivých aktérov spája. Už niekoľko rokov v Košiciach budujú komunitu, ktorá prepája výskum vesmíru a najmodernejšie IT technológie. Majú za sebou spoločnú organizáciu letných škôl, prezentáciu na EXPO Dubai, či publikovanie vedeckých článkov. Aktuálne sa tiež podieľajú na rozbehnutí Východoslovenského vesmírneho klastra.

Prečítajte si viac v oficiálnej tlačovej správe, kde nájdete detaily tejto úspešnej spolupráce.

PREČÍTAŤ
tlačovú správu

 

  • URL copied!