Štyri firmy sa spojili, aby ponúkli unikátne vzdelávanie

IT sektor združený v Košice IT Valley opäť Slovensku ukazuje, že spájanie síl dokáže vytvárať zaujímavé projekty pre širokú verejnosť. Tentokrát sa spojili 4 významné IT spoločnosti v Košiciach, aby vytvorili pre Slovensko unikátnu formu pomaturitného vzdelávania – Košickú akadémiu softvérového vývoja.

 

FPT, GlobalLogic, T-Systems Slovakia či Visma v spolupráci so Strednou odbornou školou na Dneperskej ulici vytvorili vzdelávanie, ktoré je úzko prepojené na prax. 

 

“Východ Slovenska ide opäť príkladom, že sa pre dobrú vec dokážu spojiť spoločnosti, ktoré si inak navzájom konkurujú na pracovnom trhu,” hovorí Pavol Miroššay, výkonný riaditeľ Košice IT Valley.  

 

Jeho slová dopĺňa Juraj Girman, predseda správnej rady a zároveň zástupca najväčšieho IT zamestnávateľa na východe: “Máme skvelé pracovné príležitosti pre talentovaných študentov a dnes im ponúkame rýchle a kvalitné vzdelanie, ktoré je priamo prepojené na prax. Chceme, aby ostali doma, aby neuvažovali nad odchodom do zahraničia či na západ krajiny”

 

Trojročné pomaturitné štúdium na Košickej akadémii sa zameriava softvérový vývoj. Študenti venujú polovicu štúdia učením sa rôznych programovacích jazykov a druhú polovicu priamo na projektoch v zapojených spoločnostiach. 

 

Štefan Lacko zo spoločnosti GlobalLogic vidí mnoho príležitostí pre absolventov aj v súvislosti s finančným ohodnotením. “Práca na medzinárodných projektoch prináša absolventom veľmi zaujímavé finančné ohodnotenie. Tí najlepší môžu dostať pracovnú ponuku už počas štúdia.”

 

Priemerný plat v IT sektore aj na východe prekonáva hranicu priemernej mzdy na Slovensku, pri seniorských pozíciách dokonca niekoľkonásobne. 

 

“Unikátne na ponúkanej forme štúdia je spojenie štyroch významných IT spoločnosti z Košíc. Študenti si tak môžu vyskúšať prácu v rôznych firmách. Získajú tak lepší prehľad,” hovorí Roman Klimčík z nórskej spoločnosti Visma, ktorá v Košiciach pôsobí od roku 2018. Aj tá bude jednou z tých, kde budú môcť študenti po skončení štúdia pracovať. 

 

“Široké portfólio medzinárodných a inovatívnych projektov, ktoré máme, nám umožňuje vytvoriť veľmi zaujímavý program pre študentov a dokonale ich pripraviť na podmienky, ktoré ich po štúdiu čakajú,” hovorí Dodan Vojtko zo spoločnosti FPT Slovakia. 

 

Absolventi na trhu práce sa nemusia obávať o svoje uplatnenie. V košickom klastri IT Valley je momentálne otvorených viac ako 100 pracovných pozícií, ktoré si vyžadujú znalosť programovania. 

 

“Vychádzame zo skúseností, ktoré naša škola s podobnou formou vzdelávania má. Výučbový proces bude zabezpečený odborníkmi z firiem a prostredníctvom našich učiteľov,” dodáva Dušan Bosák, riaditeľ súkromnej strednej odbornej školy Dneperská 1 v Košiciach, na ktorej bude prebiehať výučba. 

 

Záujemcovia o štúdium sa môžu prihlásiť na stránke www.kosickaakademia.sk najneskôr do konca mája tohto roku. 

 

Kontaktná osoba pre média: 

Ing. Pavol Miroššay – výkonný riaditeľ Košice IT Valley – 0904 676 975

 

Elektronická verzia dokumentu: http://bit.ly/kosickaakademia

O Košice IT Valley

 

Košice IT Valley je neziskové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo v roku 2007. Jeho vznik bol reakciou na slabo rozvinutý IT sektor v regióne, čo potvrdzovali aj čísla: pracovalo v ňom menej než 1 000 IT odborníkov. Košický samosprávny kraj, univerzity a miestne IT firmy vnímali potenciál, ktorý sa v tomto sektore ukrýva, a preto iniciovali vznik organizácie, ktorá by podporovala nové investície, znalostnú ekonomiku a celkový rozvoj IT priemyslu. Vďaka úsiliu všetkých aktérov je dnes IT priemysel v rozmachu, o čom svedčia aj získané zaujímavé investície, a aj zmeny, ktoré sa udiali v osnovách vysokých škôl, viedli k nárastu počtu IT pracovníkov v kraji až na 15 000.  

 

Združenie dnes vykonáva rôzne komunitné aktivity na podporu rozvoja IT – napríklad stretnutia na témy ako sú: marketing, e-commerce, user experience a osobitne vníma dôležitosť vyššej zamestnanosti žien v IT sektore. Košice IT Valley je financované z členských príspevkov a prostredníctvom implementácie rôznych medzinárodných projektov. 

 

Ako jediný klaster na Slovensku je Košice IT Valley držiteľom zlatého certifikátu Európskej komisie – Gold Cluster Management Excellence, čo ho radí medzi 50 najlepších klastrov na svete. V súčasnosti má 55 členov – regionálne inštitúcie ako Mesto Košice, Prešov a Košický samosprávny kraj, vzdelávacie inštitúcie ako Technická univerzita v Košiciach alebo UPJŠ a IT spoločnosti ako napríklad T-Systems, GlobalLogic, Promiseo. 

 

Výkonným riaditeľom klastra je od roku 2017 Pavol Miroššay a predsedom Správnej rady je Juraj Girman. 

IT sektor združený v Košice IT Valley opäť Slovensku ukazuje, že spájanie síl dokáže vytvárať zaujímavé projekty pre širokú verejnosť. Tentokrát sa spojili 4 významné IT spoločnosti v Košiciach, aby vytvorili pre Slovensko unikátnu formu pomaturitného vzdelávania – Košickú akadémiu softvérového vývoja.

FPT, GlobalLogic, T-Systems Slovakia či Visma v spolupráci so Strednou odbornou školou na Dneperskej ulici vytvorili vzdelávanie, ktoré je úzko prepojené na prax. 

“Východ Slovenska ide opäť príkladom, že sa pre dobrú vec dokážu spojiť spoločnosti, ktoré si inak navzájom konkurujú na pracovnom trhu,” hovorí Pavol Miroššay, výkonný riaditeľ Košice IT Valley.  

Jeho slová dopĺňa Juraj Girman, predseda správnej rady a zároveň zástupca najväčšieho IT zamestnávateľa na východe: “Máme skvelé pracovné príležitosti pre talentovaných študentov a dnes im ponúkame rýchle a kvalitné vzdelanie, ktoré je priamo prepojené na prax. Chceme, aby ostali doma, aby neuvažovali nad odchodom do zahraničia či na západ krajiny”

Trojročné pomaturitné štúdium na Košickej akadémii sa zameriava softvérový vývoj. Študenti venujú polovicu štúdia učením sa rôznych programovacích jazykov a druhú polovicu priamo na projektoch v zapojených spoločnostiach. 

Štefan Lacko zo spoločnosti GlobalLogic vidí mnoho príležitostí pre absolventov aj v súvislosti s finančným ohodnotením. “Práca na medzinárodných projektoch prináša absolventom veľmi zaujímavé finančné ohodnotenie. Tí najlepší môžu dostať pracovnú ponuku už počas štúdia.”

Priemerný plat v IT sektore aj na východe prekonáva hranicu priemernej mzdy na Slovensku, pri seniorských pozíciách dokonca niekoľkonásobne. 

“Unikátne na ponúkanej forme štúdia je spojenie štyroch významných IT spoločnosti z Košíc. Študenti si tak môžu vyskúšať prácu v rôznych firmách. Získajú tak lepší prehľad,” hovorí Roman Klimčík z nórskej spoločnosti Visma, ktorá v Košiciach pôsobí od roku 2018. Aj tá bude jednou z tých, kde budú môcť študenti po skončení štúdia pracovať. 

“Široké portfólio medzinárodných a inovatívnych projektov, ktoré máme, nám umožňuje vytvoriť veľmi zaujímavý program pre študentov a dokonale ich pripraviť na podmienky, ktoré ich po štúdiu čakajú,” hovorí Dodan Vojtko zo spoločnosti FPT Slovakia. 

Absolventi na trhu práce sa nemusia obávať o svoje uplatnenie. V košickom klastri IT Valley je momentálne otvorených viac ako 100 pracovných pozícií, ktoré si vyžadujú znalosť programovania. 

“Vychádzame zo skúseností, ktoré naša škola s podobnou formou vzdelávania má. Výučbový proces bude zabezpečený odborníkmi z firiem a prostredníctvom našich učiteľov,” dodáva Dušan Bosák, riaditeľ súkromnej strednej odbornej školy Dneperská 1 v Košiciach, na ktorej bude prebiehať výučba. 

Záujemcovia o štúdium sa môžu prihlásiť na stránke www.kosickaakademia.sk najneskôr do konca mája tohto roku. 

Kontaktná osoba pre média: 
Ing. Pavol Miroššay – výkonný riaditeľ Košice IT Valley – 0904 676 975
Elektronická verzia dokumentu: http://bit.ly/kosickaakademia

O Košice IT Valley

Košice IT Valley je neziskové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo v roku 2007. Jeho vznik bol reakciou na slabo rozvinutý IT sektor v regióne, čo potvrdzovali aj čísla: pracovalo v ňom menej než 1 000 IT odborníkov. Košický samosprávny kraj, univerzity a miestne IT firmy vnímali potenciál, ktorý sa v tomto sektore ukrýva, a preto iniciovali vznik organizácie, ktorá by podporovala nové investície, znalostnú ekonomiku a celkový rozvoj IT priemyslu. Vďaka úsiliu všetkých aktérov je dnes IT priemysel v rozmachu, o čom svedčia aj získané zaujímavé investície, a aj zmeny, ktoré sa udiali v osnovách vysokých škôl, viedli k nárastu počtu IT pracovníkov v kraji až na 15 000

Združenie dnes vykonáva rôzne komunitné aktivity na podporu rozvoja IT – napríklad stretnutia na témy ako sú: marketing, e-commerce, user experience a osobitne vníma dôležitosť vyššej zamestnanosti žien v IT sektore. Košice IT Valley je financované z členských príspevkov a prostredníctvom implementácie rôznych medzinárodných projektov. 

Ako jediný klaster na Slovensku je Košice IT Valley držiteľom zlatého certifikátu Európskej komisie – Gold Cluster Management Excellence, čo ho radí medzi 50 najlepších klastrov na svete. V súčasnosti má 55 členov – regionálne inštitúcie ako Mesto Košice, Prešov a Košický samosprávny kraj, vzdelávacie inštitúcie ako Technická univerzita v Košiciach alebo UPJŠ a IT spoločnosti ako napríklad T-Systems, GlobalLogic, Promiseo.

 

Výkonným riaditeľom klastra je od roku 2017 Pavol Miroššay a predsedom Správnej rady je Juraj Girman. 

  • URL copied!