UX/UI dizajn. Keď sa práca stáva poslaním

Marcel Majerník – June 11, 2018

User Experience and User Interface – téma, ktorá dnes vládne IT svetu. V GlobalLogic máme ako jedna z mála IT spoločností na Slovensku tím UX/UI dizajnérov, ktorí sa špecializujú na tieto riešenia. Svojou prácou na projektoch pre našich zákazníkov navrhujú a optimalizujú riešenia a produkty tak, aby prinesli užívateľovi pozitívny zážitok a produkt bol po jeho nasadení úspešný.

Naši kolegovia však idú aj za hranicu pracovných povinností. Zdieľanie povedomia aj o dizajne nás posúva vpred. A preto venujeme značnú časť našej práce dizajnérskej komunite a práci s ňou.

Spolupracujeme so vzdelávacími inštitúciami

1. Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach

FEI ponúka študentom znalosti a praktické zručnosti z vývoja rôznych aplikácií alebo informačných systémov. Na čele s Františkom Babičom, PhD sa rozhodli rozšíriť štúdium o poznatky z oblasti dizajnu a jeho využití v informatike a to konkrétne zvýšením úrovne analytickej a návrhovej fázy o UX. Prvé kroky realizovali v spolupráci s odborníkmi zo združenia SUXA z Bratislavy a následne rozvinuli spoluprácu s firmou GlobalLogic priamo v Košiciach.

Náš UX tím pod vedením Marcela Majerníka pripravil v marci pre  tretiakov v bakalárskom štúdiu prednášku a praktické cvičenia. Peter Leško a Ľuboš Kostík v rámci prednášky predstavili študentom krátky úvod do teórie o dizajne a priblížili najmä fázu prototypovania na reálnom príklade. Študenti túto prednášku ohodnotili na stupnici od 1-5 hodnotou 4.7. Zároveň v komentároch vyjadrili pozitívne dojmy a chuť ďalej rozvíjať tieto znalosti.

Na tému prednášky nadviazali cvičenia, ktoré priamo v priestoroch HI (Laboratóriumdátovej analytiky) viedli kolegovia Peter Leško, Peter Bartoš, Zuzana Petrovičová a Tomáš Muránsky. Pre študentov si pripravili reálnu ukážku prototypovania, kde študenti mali za úlohu vytvoriť funkčný prototyp aplikácie „Poď do mesta“. Viaceré dvojice sa neuspokojili len s predpripravenými komponentmi, ale sami si ich upravovali a vytvárali úplne nové.

 

 

Aktivity posilňujúce začlenenie dizajnu do fázy návrhu systému či aplikácie pokračujú budovaním labu, v ktorom bude prebiehať výskum, a to konkrétne užívateľské testovanie a tvorba konceptov.

 

 

2. Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach

Tím dizajnérov spoločnosti GlobalLogic nadviazal spoluprácu aj s ŠÚV v Košiciach. Cieľon je podporiť novo-vzniknutý odbor „Dizajn digitálnych aplikácií“, ktorého brány sa otvoria už v septembri tohto roku. Žiaci budú musieť okrem vizuálneho dizajnu pochopiť celú stratégiu digitálnych produktov – od používateľských výskumov, cez informačnú štruktúru až po používateľské testovanie.

https://www.youtube.com/watch?v=Sq9vwrsxodg

Vo februári sme zorganizovali prednášku pod vedením Marcela Majerníka a dizajnéra Petra Leška pre učitelov tejto školy o tom, čo to vlastne dizajn je a na konkrétnych príkladoch aj ukázali, ako sa to pretaví do reálnych produktov.

 

 

V apríli sme pripravil workshop o UX/UI dizajne. Počas dvoch dní si pedagógovia prešli fázami tvorby mobilných aplikácií, pričom na workshope sa s rôznymi témami vystriedali všetci členovia dizajn tímu. Úlohou bolo vytvorenie aplikácie, ktorá by zlepšila komunikáciu medzi žiakmi a učiteľmi. Účastníci workshopu si praktickou formou vyskúšali zadefinovanie design challenge, competitor analysis, user personas, grupovanie ideí, vytvorenie informačnej architektúry, skicovanie konceptu, vytvorenie prototypu a otestovanie s používateľmi a jeho následná analýza.

 

 

Na worskhope sa zúčastnili aj učitelia zo SPŠE Košice. Aj vďaka tomu od septembra tohto roku nadviažeme spoluprácu s ďalšou školou v Košiciach.

Workshop mal veľmi pozitívne odozvy:

„Tento skvelý UX workshop mi otvoril oči a posunul ma bližšie k pochopeniu procesu, ktorým sa vytvára tá časť aplikácie resp. stránky, s ktorou používateľ prichádza priamo do styku. Výborní lektori a dobrá nálada prispeli nielen k pozitívnemu dojmu z celého workshopu, ale aj ku kreatívnej atmosfére, na konci ktorej stál výsledný produkt – rozhranie mobilnej aplikácie. Poznatky z tohto workshopu určite implementujeme do výučby predmetov zameraných na tvorbu webu alebo programovanie. V budúcnosti sa rád zúčastním podobných workshopov, pretože aj keď človek tieto poznatky nemusí priamo zahrnúť ako konkrétnu tému vo vyučovaní, rozširuje mu to obzory a vie lepšie usmerniť študentov v tom čo robia, alebo priamo naplánovať aktivity tak, aby študenti sami prišli k správnemu riešeniu. Za mňa 1*.“

(Michal Copko, SPSĚ Košice)

Workshop realizovaný spoločnosťou Globallogic mi poskytol bližší pohľad na priebeh a tvorbu v procese UX. Veľmi pozitívne hodnotím prístup školiteľa ako aj celého týmu Globallogicu. Workshop bol prakticky zameraný na tvorbu reálnej aplikácie, kde sme mali možnosť prejsť priamo procesom tvorby. Bola to pre mňa veľmi cenná skúsenosť.

(Adriána Šoffová, ŠÚV Košice)

Školenie na tému UX bolo pre mňa zaujímavé, nakoľko som túto problematiku veľmi dobre nepoznala. Na praktických príkladoch, ktoré boli zamerané na reálny postup pri tvorbe aplikácie / webu som si sama odskúšala postupy s ktorými som sa doteraz nemala možnosť stretnúť. Získané zručnosti budem určite aplikovať do vyučovacieho procesu, keďže učím aj predmet zameraný na tvorbu web stránok. Okrem toho som spoznala nových ľudí, spolupracovala som s nimi a výsledok našej spoločnej práce bol veľmi dobrý.

(Izabela Molitorisová, SPŠE Košice)

Workshop hodnotím vysoko pozitívne. Teoretické poznatky z oblasti UX som už pred stretnutím mala naštudované, no vďaka praktickým skúsenostiam som ich vedela aj reálne použiť. Prístup lektora, ale aj všetkých dizajnérov, ktorí nám pomáhali, bol veľmi empatický a profesionálny. Verím, že v budúcnosti sa nám podarí spoločne zorganizovať ďalšie stretnutie, vďaka ktorému budú môcť pedagógovia nadobudnuté vedomosti odovzdávať svojim študentom.

(Ľubica Reváková, ŠÚV Košice)

 

3. Robíme PRO BONO projekty pre neziskový sektor

Náš GL dizajnérsky tím sa rozhodol pomôcť ľudom a organizáciám, ktoré  sú na túto pomoc odkázané.  Vybrané projekty majú charitatívny charakter, skvalitňujú život druhým, alebo jednoducho podporujú dobrú vec. Sú to projekty, ktoré nepodporuje štát a nemajú stabilné, respektíve žiadne finančné zázemie, napríklad útulky pre týrané ženy, pomoc postihnutým deťom a podobne. Tieto inštitúcie nemajú financie na propagáciu, na nákup rôznych vecí, či prostriedky potrebné na obnovu a renováciu zariadení.

Spolupracujeme napríklad s Centrom pre kreatívnu liečbu arteterapiou, kde pracujeme na webovom riešení pre vytváranie udalostí a prihlasovanie účastníkov týchto terapií, ako aj na propagácii centra ako takého.

Taktiež spolupracujeme s Úniou nevidiacich. Našim cieľom je pomôcť ľuďom so zrakovým postihnutím, aby v  súčasnej elektronickej dobe, kedy je veľké množstvo odborných textov a literatúry vydávané v papierovej forme, neboli o nič ukrátení. Iba málo percent zo všetkých novo vydaných kníh je však dostupné ako audio, nehovoriac o chýbajúcej podpore Braillového písma. Pracujeme na riešení, ktoré tento problém v slovenských podmienkach zmierni.

Sme otvorení novým možnostiam spolupráce. V prípade záujmu nás s vašou konkrétnou ponukou kontaktujte na info-sk@globallogic.com .

User Experience and User Interface – téma, ktorá dnes vládne IT svetu. V GlobalLogic máme ako jedna z mála IT spoločností na Slovensku tím UX/UI dizajnérov, ktorí sa špecializujú na tieto riešenia. Svojou prácou na projektoch pre našich zákazníkov navrhujú a optimalizujú riešenia a produkty tak, aby prinesli užívateľovi pozitívny zážitok a produkt bol po jeho nasadení úspešný.

Naši kolegovia však idú aj za hranicu pracovných povinností. Zdieľanie povedomia aj o dizajne nás posúva vpred. A preto venujeme značnú časť našej práce dizajnérskej komunite a práci s ňou.

Spolupracujeme so vzdelávacími inštitúciami

1. Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach

FEI ponúka študentom znalosti a praktické zručnosti z vývoja rôznych aplikácií alebo informačných systémov. Na čele s Františkom Babičom, PhD sa rozhodli rozšíriť štúdium o poznatky z oblasti dizajnu a jeho využití v informatike a to konkrétne zvýšením úrovne analytickej a návrhovej fázy o UX. Prvé kroky realizovali v spolupráci s odborníkmi zo združenia SUXA z Bratislavy a následne rozvinuli spoluprácu s firmou GlobalLogic priamo v Košiciach.

Náš UX tím pod vedením Marcela Majerníka pripravil v marci pre tretiakov v bakalárskom štúdiu prednášku a praktické cvičenia. Peter Leško a Ľuboš Kostík v rámci prednášky predstavili študentom krátky úvod do teórie o dizajne a priblížili najmä fázu prototypovania na reálnom príklade. Študenti túto prednášku ohodnotili na stupnici od 1-5 hodnotou 4.7. Zároveň v komentároch vyjadrili pozitívne dojmy a chuť ďalej rozvíjať tieto znalosti.

Na tému prednášky nadviazali cvičenia, ktoré priamo v priestoroch HI (Laboratóriumdátovej analytiky) viedli kolegovia Peter Leško, Peter Bartoš, Zuzana Petrovičová a Tomáš Muránsky. Pre študentov si pripravili reálnu ukážku prototypovania, kde študenti mali za úlohu vytvoriť funkčný prototyp aplikácie „Poď do mesta“. Viaceré dvojice sa neuspokojili len s predpripravenými komponentmi, ale sami si ich upravovali a vytvárali úplne nové.

 

 

Aktivity posilňujúce začlenenie dizajnu do fázy návrhu systému či aplikácie pokračujú budovaním labu, v ktorom bude prebiehať výskum, a to konkrétne užívateľské testovanie a tvorba konceptov.

 

 

2. Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach

Tím dizajnérov spoločnosti GlobalLogic nadviazal spoluprácu aj s ŠÚV v Košiciach. Cieľon je podporiť novo-vzniknutý odbor „Dizajn digitálnych aplikácií“, ktorého brány sa otvoria už v septembri tohto roku. Žiaci budú musieť okrem vizuálneho dizajnu pochopiť celú stratégiu digitálnych produktov – od používateľských výskumov, cez informačnú štruktúru až po používateľské testovanie.

https://www.youtube.com/watch?v=Sq9vwrsxodg

Vo februári sme zorganizovali prednášku pod vedením Marcela Majerníka a dizajnéra Petra Leška pre učitelov tejto školy o tom, čo to vlastne dizajn je a na konkrétnych príkladoch aj ukázali, ako sa to pretaví do reálnych produktov.

 

 

V apríli sme pripravil workshop o UX/UI dizajne. Počas dvoch dní si pedagógovia prešli fázami tvorby mobilných aplikácií, pričom na workshope sa s rôznymi témami vystriedali všetci členovia dizajn tímu. Úlohou bolo vytvorenie aplikácie, ktorá by zlepšila komunikáciu medzi žiakmi a učiteľmi. Účastníci workshopu si praktickou formou vyskúšali zadefinovanie design challenge, competitor analysis, user personas, grupovanie ideí, vytvorenie informačnej architektúry, skicovanie konceptu, vytvorenie prototypu a otestovanie s používateľmi a jeho následná analýza.

 

 

Na worskhope sa zúčastnili aj učitelia zo SPŠE Košice. Aj vďaka tomu od septembra tohto roku nadviažeme spoluprácu s ďalšou školou v Košiciach.

Workshop mal veľmi pozitívne odozvy:

„Tento skvelý UX workshop mi otvoril oči a posunul ma bližšie k pochopeniu procesu, ktorým sa vytvára tá časť aplikácie resp. stránky, s ktorou používateľ prichádza priamo do styku. Výborní lektori a dobrá nálada prispeli nielen k pozitívnemu dojmu z celého workshopu, ale aj ku kreatívnej atmosfére, na konci ktorej stál výsledný produkt – rozhranie mobilnej aplikácie. Poznatky z tohto workshopu určite implementujeme do výučby predmetov zameraných na tvorbu webu alebo programovanie. V budúcnosti sa rád zúčastním podobných workshopov, pretože aj keď človek tieto poznatky nemusí priamo zahrnúť ako konkrétnu tému vo vyučovaní, rozširuje mu to obzory a vie lepšie usmerniť študentov v tom čo robia, alebo priamo naplánovať aktivity tak, aby študenti sami prišli k správnemu riešeniu. Za mňa 1*.“

(Michal Copko, SPSĚ Košice)

Workshop realizovaný spoločnosťou Globallogic mi poskytol bližší pohľad na priebeh a tvorbu v procese UX. Veľmi pozitívne hodnotím prístup školiteľa ako aj celého týmu Globallogicu. Workshop bol prakticky zameraný na tvorbu reálnej aplikácie, kde sme mali možnosť prejsť priamo procesom tvorby. Bola to pre mňa veľmi cenná skúsenosť.

(Adriána Šoffová, ŠÚV Košice)

Školenie na tému UX bolo pre mňa zaujímavé, nakoľko som túto problematiku veľmi dobre nepoznala. Na praktických príkladoch, ktoré boli zamerané na reálny postup pri tvorbe aplikácie / webu som si sama odskúšala postupy s ktorými som sa doteraz nemala možnosť stretnúť. Získané zručnosti budem určite aplikovať do vyučovacieho procesu, keďže učím aj predmet zameraný na tvorbu web stránok. Okrem toho som spoznala nových ľudí, spolupracovala som s nimi a výsledok našej spoločnej práce bol veľmi dobrý.

(Izabela Molitorisová, SPŠE Košice)

Workshop hodnotím vysoko pozitívne. Teoretické poznatky z oblasti UX som už pred stretnutím mala naštudované, no vďaka praktickým skúsenostiam som ich vedela aj reálne použiť. Prístup lektora, ale aj všetkých dizajnérov, ktorí nám pomáhali, bol veľmi empatický a profesionálny. Verím, že v budúcnosti sa nám podarí spoločne zorganizovať ďalšie stretnutie, vďaka ktorému budú môcť pedagógovia nadobudnuté vedomosti odovzdávať svojim študentom.

(Ľubica Reváková, ŠÚV Košice)

 

3. Robíme PRO BONO projekty pre neziskový sektor

Náš GL dizajnérsky tím sa rozhodol pomôcť ľudom a organizáciám, ktoré sú na túto pomoc odkázané. Vybrané projekty majú charitatívny charakter, skvalitňujú život druhým, alebo jednoducho podporujú dobrú vec. Sú to projekty, ktoré nepodporuje štát a nemajú stabilné, respektíve žiadne finančné zázemie, napríklad útulky pre týrané ženy, pomoc postihnutým deťom a podobne. Tieto inštitúcie nemajú financie na propagáciu, na nákup rôznych vecí, či prostriedky potrebné na obnovu a renováciu zariadení.

Spolupracujeme napríklad s Centrom pre kreatívnu liečbu arteterapiou, kde pracujeme na webovom riešení pre vytváranie udalostí a prihlasovanie účastníkov týchto terapií, ako aj na propagácii centra ako takého.

Taktiež spolupracujeme s Úniou nevidiacich. Našim cieľom je pomôcť ľuďom so zrakovým postihnutím, aby v súčasnej elektronickej dobe, kedy je veľké množstvo odborných textov a literatúry vydávané v papierovej forme, neboli o nič ukrátení. Iba málo percent zo všetkých novo vydaných kníh je však dostupné ako audio, nehovoriac o chýbajúcej podpore Braillového písma. Pracujeme na riešení, ktoré tento problém v slovenských podmienkach zmierni.

Sme otvorení novým možnostiam spolupráce. V prípade záujmu nás s vašou konkrétnou ponukou kontaktujte na info-sk@globallogic.com .

  • URL copied!