Zmeny vo vedení GlobalLogic Žilina

February 8, 2018

Od februára 2018 dochádza v GlobalLogic Žilina k zmene vo vedení pobočky. Stanislava Cúga nahradil Rastislav Krivý, ktorý pozíciu riaditeľa prebral 6. februára.

Rastislav Krivý má dlhoročné skúsenosti v IT, a to nie len vo vedení ľudí ako aj v riadení procesov, či businessu. V minulosti pracoval na rôznych riadiacich aj odborných pozíciách v IT ako aj v automotive segmente. Dnes, po vyše troch rokoch v GlobalLogic, kde úspešne zastrešoval rozrastajúci sa Valeo account, preberá túto pozíciu.

GlobalLogic naďalej považuje pobočku v Žiline za jednu zo svojich kľúčových pobočiek , ktorú bude ďalej rozvíjať. GlobalLogic má na Slovensku dnes vyše 400 zamestnancov a v tomto roku plánujeme nárast o ďalších 100 IT profesionálov.

V regióne plánujeme naďalej úzko spolupracovať so svojimi partnermi, najmä na rozvoji vzdelávania v IT a podpore talentov.

Od februára 2018 dochádza v GlobalLogic Žilina k zmene vo vedení pobočky. Stanislava Cúga nahradil Rastislav Krivý, ktorý pozíciu riaditeľa prebral 6. februára.

Rastislav Krivý má dlhoročné skúsenosti v IT, a to nie len vo vedení ľudí ako aj v riadení procesov, či businessu. V minulosti pracoval na rôznych riadiacich aj odborných pozíciách v IT ako aj v automotive segmente. Dnes, po vyše troch rokoch v GlobalLogic, kde úspešne zastrešoval rozrastajúci sa Valeo account, preberá túto pozíciu.

GlobalLogic naďalej považuje pobočku v Žiline za jednu zo svojich kľúčových pobočiek , ktorú bude ďalej rozvíjať. GlobalLogic má na Slovensku dnes vyše 400 zamestnancov a v tomto roku plánujeme nárast o ďalších 100 IT profesionálov.

V regióne plánujeme naďalej úzko spolupracovať so svojimi partnermi, najmä na rozvoji vzdelávania v IT a podpore talentov.

  • URL copied!