V každej aplikácii, bez ohľadu na jej rozsah alebo komplexnosť, predstavuje užívateľské rozhranie (často nazývané tiež prezentačná vrstva) len časť celkovej funkcionality aplikácie. Ďalšími dôležitými časťami sú dátová a modelová vrstva, ktoré sú zodpovedné za získavanie dát zo servera, ich uchovávanie a riadenie aktualizácií prichádzajúcich alebo odchádzajúcich z prezentačnej vrstvy.

Read More