Archives

Odvetvie mobility prechádza v ére inovácií, trvalej udržateľnosti a spoločenského pokroku hlbokou transformáciou. Okrem konvenčnej dopravy sa mobilita mení na komplexný ekosystém, ktorý je úzko prepojený s každodenným životom, hospodárstvom a zdravím našej planéty.

Cloudový rámec SDV (Software Defined Vehicle) od spoločnosti GlobalLogic je výkonným riešením pre CIO, ktorí musia čeliť týmto výzvam. Prináša možnosť znížiť náklady až o 30 %, až 1,6‑krát zrýchliť čas vývoja a uvoľniť nový obchodný potenciál, vďaka čomu je možné optimalizovať návratnosť investícií.

Tento blogový príspevok poskytuje stručný prehľad Bielej knihy „Cloudová infraštruktúra SDV pre výrobcov OEM a dodávateľov úrovne Tier 1“, v ktorej sa zdôrazňuje najdôležitejší vývoj v oblasti SDV a výhody cloudového rámca SDV. Celú Bielu knihu nájdete tu.

Meniaca sa mobilita

Keďže odvetvie mobility sa neustále mení, výrobcovia originálneho vybavenia (OEM – Original Equipment Manufacturers) a dodávatelia úrovne Tier 1 čelia náročným výzvam, ktoré si vyžadujú prehodnotenie ich doterajších obchodných modelov a prevádzkových metód. Tradičný prístup „predať a zabudnúť“ ustupuje dynamickejšiemu modelu „kontinuálna interakcia a vytváranie hodnôt“, ktorý sa zameriava na vytvorenie trvalého vzťahu s používateľmi.

Softvérovo definované vozidlá: komplexná vízia

Ústrednou témou tohto vývoja je koncepcia softvérovo definovaných vozidiel (Software Defined Vehicles – SDV), v rámci ktorej sa vozidlá menia na digitálne platformy, ktoré používateľom poskytujú personalizované zážitky a služby. SDV zahŕňa rôzne komponenty, od mechatroniky a snímačov po softvérové systémy na báze cloudov, a to všetko je súčasťou jedného ekosystému. Tento prechod umožňuje výrobcom OEM poskytovať používateľom počas celého obdobia využívania vozidla vždy aktuálne a prispôsobiteľné funkcie, a tak im otvárať možnosti na generovanie príjmov prostredníctvom obsahu a služieb s pridanou hodnotou.

Nástupom SDV vznikol trh v hodnote niekoľkých miliárd dolárov, ktorý inšpiruje výrobcov OEM, aby expandovali do rozličných oblastí, ako je zábava, zdravotná starostlivosť, integrácia Smart Home a ďalšie. Základy pre tieto ponuky budúcnosti však už dnes položila architektúra orientovaná na služby a škálovateľné automobilové platformy.

Výzvy pri vývoji SDV

Vývoj SDV so sebou napriek obrovskému potenciálu prináša aj celý rad výziev. Patria medzi ne:

 • Neefektívny manažment kvality: zastarané procesy manažmentu kvality dokážu len ťažko udržať krok s komplexnosťou SDV, a to má za následok fragmentáciu riešení a brzdenie pokroku.
 • Neskorá identifikácia problémov: problémy, ktoré sa identifikujú v procese vývoja neskoro v dôsledku nedostatočných požiadaviek alebo problémov s integráciou, môžu viesť k finančným stratám a časovým sklzom.
 • Integrovaný vývoj softvéru: vývoj plne zosieťovaného vozidla s distribuovanou výpočtovou technikou si vyžaduje jednotný prístup k softvéru, pri ktorom sa predpokladá použitie agilných metód a nástrojov.
 • Globálna spolupráca v tímoch: rozšírenie vývoja na globálne tímy predstavuje výzvy z hľadiska odborných znalostí, škálovateľnosti a hardvérových obmedzení.

Výhody SDV Cloud Framework

SDV Cloud Framework predstavený v tejto Bielej knihe je efektívnym riešením, ktoré priamo adresuje tieto výzvy a otvára všetkým CIO jasnú cestu k využitiu plného potenciálu revolúcie SDV. Tento mimoriadne flexibilný a škálovateľný rámec poskytuje CIO komplexný súbor nástrojov a služieb prispôsobených ich individuálnym potrebám. Vďaka možnosti vybudovať infraštruktúru orientovanú na zákazníka a cloudové vývojové prostredie optimalizované na vývoj softvéru pre automobilový priemysel môžu CIO aktívne optimalizovať procesy a zosúladiť vývoj softvéru so zásadami SDV.

SDV Cloud Framework ponúka nasledujúce výhody:

 • Vývojové prostredie na mieru: OEM a dodávatelia Tier 1 môžu vytvárať vývojové prostredia na mieru.
 • Komplexný manažment kvality: včasná spätná väzba a zosúladenie s existujúcimi nástrojmi vedú k zlepšeniu kvality produktov.
 • Zosúladené vývojové cykly: všetky tímy komponentov spolupracujú na podpore rozšíreného, agilného prístupu k vývoju.

Globálna spolupráca: Prístup založený na cloude uľahčuje rýchle zapojenie globálnych tímov.

Zhrnutie

Budúcnosť mobility spočíva v softvérovo definovaných vozidlách a vývojových rámcoch na báze cloudu. Vďaka synergii inovatívnych technológií, trvalo udržateľných postupov a holistických metodík je odvetvie mobility pripravené poskytnúť bezprecedentné skúsenosti, efektívnosť a pokrok. Cloudový rámec SDV od spoločnosti GlobalLogic je majákom, ktorý vedie výrobcov OEM a výrobcov Tier 1 na tejto ceste transformácie, otvára nové príležitosti a nastoľuje novú éru mobility.

Ak sa o rámci SDV Cloud Framework chcete dozvedieť viac, prečítajte si celú Bielu knihu tu alebo nás kontaktujte priamo.

Po roku je to tu opäť

Koniec mája 2023, vonku slnečno, no nie je ešte príliš horúco ako v lete. Toto nie sú úplne štandardné okolnosti, za ktorých sa vydávame na Devoxx Poland. Konferencia, ktorú asi nie je potrebné predstavovať ľuďom hlavne z Java sveta, je tu po roku opäť, no tentoraz o mesiac skôr.

Tak ako po iné roky je program tvorený veľkým množstvom prednášok, ktoré prebiehajú paralelne od stredy do piatku. Niektoré z nich sa mi na prvý pohľad zdali povedomé, čo som si overil v minuloročnom rozpise a naozaj sa viaceré prednášky opakujú. Táto skutočnosť ale vôbec nevadí, keďže sa mi zjednodušilo rozhodovanie, na ktoré prednášky pôjdem, a ktoré si pozriem zo záznamu.

Zelená konferencia

Organizátorom Devoxx-u nie je životné prostredie ukradnuté, a tak sme mali možnosť vidieť viacero opatrení, ktoré by pomáhali ekologickej stránke tohto podujatia.

Darčekové uvítacie balíčky nemajú rovnaký obsah pre každého, ale účastník si vie sám vybrať veci, ktoré reálne aj využije a nevyhodí ich. Medzi darčekmi nenájdeme nálepky ani reklamné materiály jednotlivých firiem. Samozrejme, v stánkoch jednotlivých spoločností už tieto pravidlá neplatia a človek si môže utvoriť názor sám na environmentálnu politiku jednotlivých potenciálnych budúcich zamestnávateľov. Stánok spoločnosti GlobalLogic  neponúkal predmety na jedno použitie a väčšina darčekov bola z recyklovateľných materiálov.

Riady a príbory nie sú jednorazové a jedlo si naberá každý sám podľa toho, koľko potrebuje, aby sa zvyšky zbytočne nevyhadzovali. Jedlo je ako obvykle mimoriadne chutné a výber je veľmi pestrý

Hlavnou novinkou tohto ročníka boli recyklovateľné preukazy návštevníka konferencie, ktorým sa preukazuje pri vstupe do budovy a taktiež v jednotlivých stánkoch, keďže na týchto preukazoch máte nahraté vaše osobné údaje v elektronickej forme. Pri odchode z konferencie v posledný deň je možné tento preukaz vrátiť, aby sa mohol opätovne použiť. Ak takto učiníte, získate skorší prístup k nahrávkam prednášok. 

Diverzita prednášok

Devoxx aj v tomto ročníku priniesol množstvo odborných tém z Java a Big Data sveta. Samozrejme, bolo možné sa zapojiť aj do prednášok zameraných na testovanie, manažment či na rôzne soft-skillové témy. Vďaka rozličným druhom a formám odovzdávania informácií si to svoje našiel takmer každý. 

Tento ročník opäť priniesol skvelých spíkrov, medzi ktorých nepochybne patrí aj Venkat Subramaniam. Ak ste sa s týmto menom ešte nestretli, tak vám odporúčam si pozrieť niektoré jeho voľne dostupné prednášky online. Samozrejme, osobná účasť na takejto prednáške je úplne iný zážitok, keď sa Venkat prechádza bosý po pódiu a jeho prejav je blízky stand-up komikom. Tento ročník nás Venkat poctil hneď tromi prednáškami a všetky stáli za to. Samozrejme, kvalitní boli aj ďalší domáci či zahraniční spíkri. Aj GlobalLogic mal svoje zastúpenie, ktoré zabezpečil náš kolega Orkhan Gasimov, ktorý sa zameral na návrh vysoko výkonných systémov.

Oplatí sa na Devoxx Poland chodiť pravidelne?

Za mňa je odpoveď jednoznačne áno. Organizátori nezaspali na vavrínoch a každým rokom prinášajú novinky. Množstvo nových prednášok značne prevyšuje počet tých recyklovaných z minulých rokov, a teda stále sa dá niečo zaujímavé nájsť. 

V neposlednom rade je to aj dobrá teambuildingová aktivita, keď po celom dni odborných prednášok máte možnosť spoznať vašich kolegov o čosi lepšie. 

Návštevu tejto konferencie odporúčam každému, kto má takú možnosť. Ak sa na to odhodláte a obetujete niekoľko dní svojho času, tak odmenou vám budú nezabudnuteľné zážitky.

Hneď na úvod poviem, že mnoho ľudí si môže klásť otázku, prečo je dobré ísť osobne na konferenciu, keď existuje xy videí a informácii v online priestore. Odpoveď sa možno bude skrývať v nasledujúcich riadkoch.

V skorých ranných hodinách sme vyrazili zo spoločnosti GlobalLogic Slovakia v Košiciach, pričom v navigácii svietil jasný cieľ: Brno. Cesta ubehla rýchlo, keďže v aute sme sa stretli kolegovia z troch rôznych projektov, pričom dvoch z nich som videl prvý krát – a to “vďaka” pandémii. Ani sme sa nenazdali a dávali sme si pravý český obed pár kilometrov od Brna. Museli sme sa posilniť, nakoľko sme o piatej ráno necestovali len tak pre nič za nič. O 14:00 nás už čakali zaujímavé workshopy. Konferencia pozostávala z dvoch dní, pričom prvý deň bol venovaný workshopom situovaným v rôznych IT firmách v Brne. Témou workshopu, ktorý som si vybral bol CI/CD proces z pohľadu testingu v Azure prostredí. Ako už vyplýva od slova workshop, nebolo to len o počúvaní. Nastavili sme si prostredie, vytvárali yaml súbory, pipeliny a medzitým diskutovali s odborníkmi o tejto technológii. Hlavným poslaním tohto workshopu bolo poukázanie na úzku kooperáciu medzi DevOps a Testing oddeleniami. 

 

Ďalší kolegovia sa zúčastnili workshopu s názvom “Open JMeter Sesame – Proč je Cool Testovať s JMeter”. Ešte pred workshopom sme dostali email s inštrukciami k inštalácii jMetra, potrebných pluginov a aj chromedriveru, čím sme si ušetrili čas na samotnú prácu s jMetrom. Celý workshop bol rozdelený na 2 časti. Prvá časť bolá zameraná na úvod do jMetra pre ľudí, ktorí sa s ním ešte nestretli. Druhá na pokročilejšie využívanie tohto nástroja. V úvode stretnutia nám bol predstavený jMeter, aké je jeho bežné použitie, ako aj predstavenie niektorých pluginov, ktoré sme neskôr využivali. Následne sme si vytvorili jednoduché API testy, ktoré sme postupne rozšírili na performance testy. V druhej časti sme si ukázali ako vieme testovať UI pomocou chromedriveru, kde sme si vyskúšali vyhľadávanie textu na stránke, ale aj cez xpath, vkladanie textu do editovacie poľa, klikanie na rôzné tlačidla a elementy na stránke.

Deň druhý

Druhý deň bol plne venovaný samotnej konferencii. Keďže tento blog nemá byť technickým prepisom každej jednej prednášky tak to skrátim. 9 namakaných speakrov nám podalo zaujimavé a inovatívne postupy a postrehy zo sveta nášho milovaného testingu. Prvý z nich začal tým, že ani v dnešnej dobe nie je hanba používat BDD prístup v modernom testingu. Veľmi zaujímavou témou bolo porovnanie testera spred 15-tich rokov a dnes. Nosnou myšlienkou bolo to, ako je potrebné vychovávať novú generáciu testerov. Vtipné, trefné a hlavne pravdivé. Speaker mal určite pravdu v tom, že nie len samotný testing, ale aj pohľad na neho si prešiel za posledných 15-20 rokov výraznou zmenou. Osobne si z tejto prednášky odnášam veľa, keďže mentorovanie a práca so študentmi, z ktorých mnohí môžu byť v budúcnosti našimi kolegami, mi je veľmi blízka. Ďalšia prednáška sa venovala napríklad testovaniu mobilných aplikácií a ich automatizovaniu.

Prednášky, ktoré si dali za cieľ zmeniť samotné nastavenie mindsetu nás testerov, boli zamerané na Performance a Security. Do tejto kategórie môžem určite zaradiť aj prednášku s názvom “Zelene reporty, alebo ako si udržať mindset testera.” Myslím, že táto prednáška by mala byť povinná ani nie tak pre testerov, ako pre projekt manažérov. Výborne vystihnuté to, čo sú reálne potreby testingu oproti tomu, čo management na projekte väčšinou považuje za správne.


A čo by to bolo za konferenciu, ak by sa na nej nespomenula umelá inteligencia, chatGPT, a ako ho je možné použiť pri programovaní a testovaní. Blížil sa koniec konferencie, ale rozhodne sa nepoľavovalo na kvalite. Posledná téma bola o DevOps a Testingu. Super opísanie toho, čo si mnoho ľudí aj po rokoch praxe neuvedomuje, a to, že DevOps a testing sú mnohokrát veľmi úzko prepojené. Hlavne v prípade automatizovaného testovania.

Teraz by som sa rád vrátil k otázke z úvodu. Konferencie ako také sú veľmi dôležité na to, aby človek vyšiel zo svojej projektovej bubliny, kde mnohokrát počúva – robíme tak, lebo to tak robime už dlho. Nové trendy a nové pohľady môžu človeka posunúť kariérne, ako aj technicky vpred. Ak človek sedí v historickej aule, pozerá na stage, počúva speakera, je to oveľa lepší zážitok a hlavne si z neho odnáša oveľa viac, ako keby pozeral do monitora svojho notebooku.


Takže tí z vás čo ešte neboli na podobnom evente, treba vyskúšať. Ja osobne som rád že GlobalLogic Slovakia podporuje aj týmto spôsobom rozvoj svojich zamestnancov. 

Budúcnosť inteligentných kľúčov od auta bude pravdepodobne charakterizovaná ešte pokročilejšou technológiou, vylepšenými bezpečnostnými prvkami a väčším pohodlím. Viacero popredných automobiliek sa orientuje práve na tieto smart kľúče a už teraz vznikajú predikcie, čo nás čaká v budúcnosti.

Inteligentné kľúče alebo smart keys od auta, dnes známe aj ako systémy bezkľúčového vstupu, sa stali štandardnou súčasťou moderných vozidiel. Tieto kľúče momentálne umožňujú vodičom odomknúť dvere auta bez toho, aby museli fyzicky vkladať kľúč do zapaľovania. Mnohé z áut majú okrem bezkľúčového vstupu aj štartovanie tlačidlom, ktoré umožňuje vodičovi naštartovať motor jednoduchým stlačením. Ponúkajú tiež ďalšiu úroveň zabezpečenia, pretože ich môžu používať iba tí, ktorí majú platný kľúč. To pomáha predchádzať krádeži a neoprávnenému prístupu do vozidla.

Aj inžinieri z GlobalLogic Slovakia sa podieľajú na vývoji softvéru inteligentných kľúčov, bez ktorých moderné autá nenaštartujete.

Pokračovanie v článku nižšie.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

 

Program Ascend, ktorý vznikol pod taktovkou GlobalLogic Slovakia, dáva príležitosť najmä  juniorom a mediorom, ktorí nemajú dostatočnú prax, ale majú základné znalosti, ktoré chcú ďalej rozvíjať. Pod vedením skúsených mentorov môžu okrem získavania nových znalostí spolupracovať na konkrétnych klientských projektoch. 

Vzdelávací program Ascend je výnimočný v tom, že okrem teórie v podobe zoznámenia s novými technológiámi, nezabúda ani na praktickú časť. Kým iné programy preberajú hypotetické projekty, v GlobalLogic Slovakia ťa v rámci tohto programu pustia k reálnemu klientskému projektu. Súčasne poskytuje účastníkom finančné ohodnotenie a rovnaké benefity, aké majú stáli zamestnanci.

V druhej polovici  minulého roka sme spustili tréning C language in Linux with focus on Networking, ktorý úspešne skončil v decembri. Uchádzači sa mali podmienku orientovať v základoch jazyka C a operačného systému Linux, mali zvládnuť algoritmizáciu a mať akú-takú skúsenosť s implementovaním knižníc. Anglický jazyk na komunikačnej úrovni bol, samozrejme, nevyhnutnou podmienkou. 

Tréningový program prebiehal v niekoľkých fázach. V prvej fáze dostal stážista študijnú osnovu s teóriou a praktickými úlohami, ktoré musel zvládnuť. Následne sa mu mentor venoval počas celého programu, pomáhal mu so zreteľom na to, čo ovláda a v čom má medzery. V poslednej fáze sa stážista dostal k projektu s konkrétnymi projektovými úlohami. Jeho posun do poslednej fázy však závisel od jeho šikovnosti a vedomostí.

 

Program Ascend je výbornou štartovacou čiarou pre uchádzača, ktorý:

 • Doposiaľ nepracoval vo firme či na reálnych projektoch. Jeho kariéra sa začína už pri nástupe do programu Ascend. Získa všetky benefity, ktoré poskytuje svojim zamestnancom spoločnosť GlobalLogic = plat, počítač, prístup k technológiám či štandardné firemné benefity ako tréningy, raňajky, fruit day alebo teambuildingové aktivity
 • alebo uchádzač, ktorý je skúsenejší a možno aj pracuje v IT sfére, ale chce si rozšíriť svoje zručnosti a schopnosti.

Jedným z najväčších benefitov tohto programu je osobný mentor, ktorý sa stane doslova koučom alebo aj veľkým bratom každého stážistu. Jeho úlohou je účastníka programu motivovať, usmerňovať, vzdelávať a pomáhať mu. Takýto osobný prístup umožňuje  účastníkom programu umožňuje priestor pre osobný rast.

 

Ako hodnotia program Ascend jeho účastníci? 

Dôležitý je, samozrejme, názor účastníkov programu. A tak sme oslovili našich stážistov a zisťovali sme, ako sa im to celé pozdávalo, prípadne, čo sa im na programe nepozdávalo.

 • Čo vás motivovalo prihlásiť sa do programu Ascend? 

Adam Kováč: Hľadanie prvej práce, v ktorej by som mohol využiť zručnosti nadobudnuté zo štúdia na vysokej škole, ale taktiež aj vysoké platové ohodnotenie, flexibilný pracovný čas a práca z domu.

Tomáš Buček: Hlavne tematika a zameranie na Networking. Celkovo sa mi zdá táto kombinácia zaujímavá. Súčasne ma zaujala aj možnosť absolvovať tréningové úlohy pred samotným pripojením sa k projektu.

Lukáš Belán: Situácia, ktorá nastala. V lete sa mi ozval kamarát a môj bývalý spolužiak z vysokej školy s otázkou, či som zamestnaný a ak nie, tak či by som nechcel, pretože v GlobalLogic Slovakia, kde pracuje, ponúkajú takúto možnosť. Keďže sa mi veľmi páčila, tak som dlho neváhal, skúsil to a vyšlo to!

Ján Bobot: Mojou motiváciou bolo získať nové znalosti, ďalej sa rozvíjať ako vývojár a nadobudnúť nové pracovné skúsenosti.

 • Odporučili by ste účasť v programe Ascend svojim známym? 

Adam Kováč: Určite áno, ale iba v prípade, ak sa človek venuje problematike, na ktorú je tréning zameraný. Netreba však očakávať, že vás program naučí všetko od nuly. Ascend je výborný, ak máte akú-takú prax a hľadáte si v danom odbore prácu. Prípadne, ak chcete svoje technické zručnosti posunúť na vyššiu úroveň. V takomto prípade s programom Ascend nemôžete trafiť vedľa.

Tomáš Buček: Jednoznačne áno. Cieľom tréningu bolo naučiť účastníkov čo najviac praktických zručností, a to sa za pomerne krátku dobu podarilo.

Lukáš Belán: Jednoznačne áno. Je to skvelá príležitosť zdokonaliť sa v jazyku C a v oblasti sietí. Človek sa toho naučí veľmi veľa za relatívne krátky čas. Nehovoriac o tom, že celé štúdium je odmeňované. V neposlednom rade je to skvelá príležitosť pre ľudí, ktorí sú na škole a potrebujú získať prax. Do tohto programu som šiel s tým, že nemám čo stratiť, len získať, a dovolím si tvrdiť, že som mal pravdu.

Ján Bobot: Áno, je to dobrá skúsenosť a príležitosť pre začínajúcich vývojárov nájsť uplatnenie v odbore.

 • Splnil program vaše očakávania?

Adam Kováč: Program určite splnil moje očakávania – tréning nebol zbytočne zdĺhavý, osvojil som si mnoho zručností, ktoré mi teraz pomáhajú pri práci a ešte pred koncom tréningu som bol pridelený na projekt.

Tomáš Buček: Jednoznačne áno, očakával som, že počas tréningu si zlepším svoje schopnosti, hlavne v oblasti písania zmysluplného a prehľadného kódu, čo sa podľa môjho subjektívneho názoru naozaj podarilo.

Lukáš Belán: Myslím si, že splnil, dokonca nad očakávania. Pred ním som sa veľmi sieťam v C nevenoval, vlastne vôbec. Čím viac s tým pracujem, tým viac ma to baví. 

Ján Bobot: Program určite splnil moje očakávania. Nakoľko som doň vstupoval radšej bez nich, musím povedať, že priniesol svoje ovocie. 

 

Program Ascend očami mentora  – Miroslava Brosa 

 1.     Ako by si zhodnotil svoje pôsobenie mentora v programe Ascend?

Napĺňa ma vzdelávať ľudí a posúvať svoje znalosti, vedomosti a skúsenosti ďalej. Ponuku stať sa v programe motorom som dostal od svojich nadriadených. Neváhal som ani chvíľku. 

Na začiatku bolo dôležité vybrať si do programu správnych ľudí. Absolvoval som preto niekoľko desiatok pohovorov s potenciálnymi uchádzačmi, z ktorých som si vybral niekoľko najlepších. Následne bolo potrebné pripraviť sylaby tréningu a celé zázemie. 

Po začatí tréningu sme deň čo deň postupovali jednotlivými úlohami. Väčšina práce bola samostatná a ja som mal rolu reviewera, mentora a team lídra. Tréning bol koncipovaný tak, aby čo najvernejšie simuloval reálny projekt. Preto sme šli agilnou metódou vývoja, používali Jiru, Gitlab, robili sa review kódov, dodržiavali štandardy a pod.  

Náročnosť úloh bola relatívne vysoká-či už po obsahovej stránke, alebo časovej, čo malo za následok to, že tréning zvládli naozaj len tí najlepší uchádzači. Viem sa na mojich absolventov, ktorí prešli celým kurzom, spoľahnúť a verím, že na projektoch u zákazníkov budú pracovať bez akýchkoľvek problémov. 

Rád by som podotkol, že program Ascend bol aj pre mňa veľkým prínosom, pretože ma posunul opäť o niečo ďalej v oblastiach mentoringu a líderstva. 

 1.     Odporučil by si kolegom, aby sa zapojili do programu ako mentori? 

Určite áno. Odporúčam všetkým kolegom, aby sa zapojili. Stojí to svoj čas, ale odmenou je osobný rozvoj a skúsenosti s riadením a mentorovaním ľudí a v neposlednom rade prísun mladých a šikovných talentov do firmy.

Informačné a komunikačné technológie patria medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce oblasti s vplyvom na svetovú ekonomiku. Každý deň sa objavujú nové riešenia, technológie či postupy, ktoré nám pomáhajú. Tie najlepšie sa veľmi rýchlo dostávajú do povedomia expertov a následne sa zapracujú do nových produktov či riešení. Tento stav spôsobuje zrýchlenie celého vývoja. Ale ako zrýchliť rozvoj softvérových inžinierov, ktorí stoja za týmito riešeniami?

Investovanie do rozvoja schopností zamestnancov sa veľmi skoro prejaví ako konkurenčná výhoda firmy. Šikovní a vzdelaní inžinieri sú schopní vytvárať efektívnejšie a kvalitnejšie riešenia, čo môže prispieť k vyššej produktivite a zisku.

Pokračovanie v článku nižšie.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Čo vám napadne ako prvé, keď sa povie Gmail alebo Hotmail? Určite sa vám vybaví aplikácia, ktorá posunula posielanie pošty do elektronického sveta. Kedysi sme tieto služby brali ako niečo neuveriteľné. V súčasnosti si už fungovanie bez nich – či už v pracovnom alebo súkromnom živote, nevieme úplne predstaviť.

Spoločnosť GlobalLogic už dlhé roky pracuje na zaujímavých projektoch, ktoré sa týkajú predovšetkým eHealth a Automotive. V tomto článku vás prevedieme oblasťou, na ktorú sa väčšinou zabúda a berieme ju ako samozrejmosť.

Pokračovanie v článku nižšie.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Vzdelávanie, stáže alebo mentoring. Takéto školenia sú súčasťou každej IT spoločnosti a majú efekt aj na samotných mentorov. Za tým, aký dopad majú vzdelávacie programy na mentorov sme sa už obzreli v článku Mentoring – symbióza študenta, učiteľa a mentora

Posledná skúsenosť našich mentorov bola o niečo iná, nakoľko nevyučovali študentov, ako doposiaľ. Naši kolegovia, Daniel Demčák a Tibor Radačovský, viedli workshop pre Klub učiteľov informatiky na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

 

Daniel, prezraď nám o tomto workshope viac.

Klub učiteľov informatiky na UPJŠ má bohatú históriu. Učitelia informatiky sa v ňom  stretávajú, vymieňajú si informácie o nových technológiách, postupoch, vzdelávajú sa, čím sa posúvajú vpred. Celé to má na svedomí Tibor Radačovský, vďaka ktorému sme dostali možnosť participovať na jednom z týchto stretnutí. Pripravili sme pre IT zanietencov workshop, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 20 učiteľov.

 

Čo bolo témou tohto workshopu?  

Ústrednou témou stretnutia bolo poukázať na produktový prístup pri riešení študentských projektov. Snažili sme sa naše skúsenosti z praxe posunúť ďalej, aby ich učitelia vedeli využiť v školách. Každý učiteľ informatiky ma bohaté teoretické programátorské znalosti. My sme ich chceli obohatiť predovšetkým o praktické skúsenosti. Nosnou témou workshopu bolo postavenie projektu na zelenej lúke, ktorý obsahoval viac častí. Či už sa jednalo o embedded časť, webstránku alebo samotný server.

 

Prečo ste si pre učiteľov informatiky vybrali práve takýto typ projektu?

Chceli sme možno zbúrať predstavy, že zložitý projekt nie je možné realizovať v školských podmienkach. So správnym prístupom a správne zvolenými strategickými krokmi je takýto projekt jednoducho zrealizovateľný. Obrovskou výhodou je to, že sa následne samotní žiaci stretnú so zložitejším projektom, rozdelením do tímov a hlavne projektom z reálneho IT sveta. Cieľom projektu bolo postaviť produkt na meranie, ukladanie a zobrazenie teploty vo webovom prehliadači. Nami navrhnutá webová stránka tieto dáta číta zo servera. Avšak workshop nebol len o samotnom programovaní. 

 

Čomu sa workshop okrem programovania venoval? Nie je pre učiteľov informatiky práve programovanie najpodstatnejšie?

Nie tak celkom. Snažíme sa na náš cieľ pozerať tak, ako by sme sa na neho pozerali v GlobalLogic. Hneď na začiatku sme sa zastavili na požiadavkách. Upriamili sme ich pozornosť na to, že učitelia sú tí, ktorí žiakom definujú požiadavky ich študentských projektov, a že tieto požiadavky musia spĺňať viacero kritérií. Musíme však priznať, že absencia dobrých požiadaviek nie je len v prípade škôl, ale veľakrát aj v štandardných IT projektoch. Taktiež sme neobišli ani plánovanie – rozdelenie do míľnikov. Až po týchto krokoch sme sa dostali k samotnému programovaniu. Učitelia si mohli chytiť, ako môj kolega Tibor hovorí, “železo” do rúk. Zapojenie senzora, nahriatie micropythona do ESP32 a následne jeho programovanie tvorili embedded časť. Keďže to bol workshop a nielen teoretická prednáška, už v tejto časti sme sa potýkali s prvými problémami a učitelia si na vlastnej koži vyskúšali riešenia v praxi. 

Samozrejme sme sa nevyhli ani testingu. Snažil som sa poukázať na jeho dôležitosť a na to, ako môže ovplyvniť produkt, jeho typy ako aj čas, kedy s ním môžeme začať. Keďže IT oblasť takýchto ľudí potrebuje ako soľ, potrebujeme tieto myšlienky u učiteľov podporovať. Po embedded časti nasledoval frontend a backend, Flask, Ngynx, Reverse proxy, Get a Post, IP a porty. Mnoho týchto slov učitelia počuli po prvýkrát, ale Tibor použil na vysvetlenie skvelé príklady, ktoré následne aplikoval aj v praxi. 

 

Ako hodnotíte samotný workshop? Podarilo sa vám splniť projektový cieľ?

Musím povedať, že čiastočne určite áno. Zariadenie meralo teplotu, komunikovalo s naším Flask serverom, webová stránka reagovala na eventy a zobrazovala, čo mala. Avšak myslím si, že sme nielen splnili projektový cieľ, ale hlavne náš cieľ, s ktorým sme išli na tento workshop. Chceli sme osloviť a niečo nové ukázať samotným učiteľom informatiky. Lebo jeden motivovaný učiteľ dokáže následne naučiť, usmerniť, ako aj motivovať viac, ako keby sme urobili prednášku pre celú triedu študentov. My s Tiborom pevne veríme, že aj učitelia to nebudú vnímať ako ukončenú misiu, ale ako zárodok, ktorý vie prerásť do niečoho veľkého. Možno už v lete posunieme tieto hranice míľovými krokmi vpred.

 

 

Nielen pri vývoji medicínskych systémov nastáva často problém s dostupnosťou hardvéru, napríklad v prípade senzorov a simulátorov pacienta. Vznikajú tak komplikácie pri testovaní vyvíjaného systému, ale aj pri samotnej prezentácii vyvinutej funkcionality produktovým manažérom smerom k tímu, manažmentu alebo k zákazníkom.

V GlobalLogic Slovakia sme čelili podobnej výzve. Konkrétnym príkladom bolo invazívne meranie krvného tlaku, pri ktorom senzor sníma krvný tlak priamo v artérii. Pri projektoch podobného typu je náročné nájsť vývojára alebo testera, ktorý si pred prezentáciou nechá zaviesť katéter. A tak sa u nás zrodil nápad simulovať vitálne parametre pacienta pomocou Raspberry Pi Zero.

Tento hardvér ponúka spojenie prostredníctvom Wifi a Bluetooth, a dokáže tiež naplniť funkcionalitu prostredníctvom USB. Navyše je kompletne napájaný cez USB zbernicu bez nutnosti prídavného napájacieho kábla alebo batérie. Tieto vlastnosti Raspberry Pi Zero sme využili naplno a implementovali sme simulátor niekoľkých vitálnych parametrov. Nastavenie simulátora sme uskutočnili cez jednoduché web rozhranie priamo na Raspberry Pi Zero, na ktoré je možné pripojiť sa z telefónu alebo prostredníctvom počítača cez wifi.

Aplikovaním tohto riešenia sme za veľmi krátke časové obdobie mali k dispozícii:

● možnosť simulovať rôzne vitálne parametre;
● praktický simulátor bez zbytočných káblov len s pripojením do USB;
● možnosť simulovať scenáre, ktoré je veľmi náročne zreprodukovať s reálnym senzorom – ako napríklad simulovanie chybného snímača;
● možnosť pripojiť sa na simulátor cez wifi a konfigurovať simulátor cez webové rozhranie.

V GlobalLogic Slovakia sme tak požiadavku na simulovanie zariadenia, ku ktorému sa pripája pomocou Bluetooth, vyriešili vďaka Raspberry Pi Zero bezproblémovo. Stačilo nakonfigurovanie, kódovanie v pythone a simulátor bol funkčný.
Naďalej však pracujeme na ďalších výzvach v podobe nastavenia času štartu simulátora. Sme však presvedčení, že pre linuxového experta to nebude problém.

 

 

 • URL copied!