AI a ML

Lie膷enie r谩n pomocou digit谩lnej transform谩cie

By

Pre膷铆tajte si zauj铆mav煤 case study, ktor煤 sme navrhli, aby sme v kone膷nom d么sledku pomohli pacientovi pri lie膷en铆 rany pomocou digit谩lnej transform谩cie.

O trendoch v zdravotnej starostlivosti

By

Ak chcete vedie钮, ak茅 s煤 aktu谩lne trendy v zdravotnej starostlivosti, pre膷铆tajte si 膷l谩nok, ktor媒 sme nap铆sali pre online magaz铆n touchIT. N谩jdete v 艌om aktu谩lne novinky zo sveta IT.

Umel谩 inteligencia a lek谩ri sp谩jaj煤 sily v boji proti ochoreniam

By

Vyu啪铆vanie algoritmov Deep Learning-u v聽diagnostike ochoren铆 m谩 obrovsk媒 potenci谩l. Mnoh茅 拧t煤die v聽ostatn媒ch rokoch dok谩zali, 啪e umel谩 inteligencia m谩 pri odha木ovan铆 ochoren铆 rovnak煤, ba niekedy aj vy拧拧iu 煤spe拧nos钮 ako kvalifikovan铆 lek谩ri.聽V tomto 膷l谩nku v谩m predstav铆me nieko木ko zauj铆mav媒ch POC projektov, ktor茅 u n谩s na t煤to t茅mu v GlobalLogic vznikli.

 
  • URL copied!